Záměr PPF ovládnout banku Moneta a spojit ji s firmami kolem Air Bank narazil. Akcionáři plán zamítli, protože se některým zdál příliš drahý a nevýhodný. PPF a Moneta už několik měsíců připravovaly vytvoření nové bankovní skupiny téměř za 26 miliard, která měla být konkurentem velkým bankovním domům. 

Moneta měla kromě digitální banky Air Bank získat i českou a slovenskou část splátkové firmy Home Credit a internetový start-up Benxy, prodávající úvěry pod značkou Zonky. 

Akcionáři Monety v úterý na valné hromadě sice odhlasovali první část transakce – samotný nákup firem kolem Air Bank –, ale pak zamítli vydání nových akcií, kterými měla Moneta za slučování zaplatit. Tím se celý plán ve stávající podobě nemůže uskutečnit. Na valné hromadě někteří akcionáři protestovali proti tomu, že ceny směňovaných aktiv jsou příliš rozdílné. 

Podle výpočtů analytiků chtěla PPF prodat Monetě firmy kolem Air Bank za asi 2,5násobek hodnoty vlastního kapitálu. Naopak PPF by svůj podíl v Monetě získala levněji, zhruba za 1,5násobek hodnoty vlastního kapitálu.

Šéf  Monety Tomáš Spurný uvedl, že za plán bude dál bojovat. „Transakce byla schválena, nebylo schváleno její financování. Tudíž se musíme zamyslet nad tím, jak to koncipovat, aby financování schváleno bylo,“ řekl Spurný HN po skončení valné hromady.

Jak a kdy by se obě strany k plánu mohly vrátit, zatím není jasné. Prosazení lze dosáhnout buď změnou podmínek vylepšujících pozici minoritních akcionářů, nebo tím, že PPF navýší svůj podíl v Monetě a pokusí se plán prohlasovat znovu.

Nyní skupina PPF drží téměř 30 procent akcií Monety. K prosazení vydání nových akcií přitom chyběla přibližně osmina hlasů zastoupených na valné hromadě.

Dění na valné hromadě přibližuje on-line reportáž redaktora Hospodářských novin. 

Komentář Luďka Vainerta: PPF je s Monetou v nezvyklé situaci: odvrací setbol v zápase, který si nemůže dovolit prohrát

Sledovali jsme online

 
22.6.2021 09:59

Krátce před začátkem valné hromady Moneta Money Bank jsou na pražské burze její akcie k mání za cenu těsně pod 80 korunami. Tolik nabídla PPF při jarních nákupech a je to též suma, kterou by zřejmě za jednu akcii vyplácela při povinném odkupu, k němuž dojde, pokud dnes Monetu ovládne. Obchody jsou ale malé, kdo chtěl akcie za tuto cenu prodat, už to udělal.

22.6.2021 10:11

Začala mimořádná valná hromada. Aktuality přímo z místnosti bude přinášet redaktor Marek Miler. 

22.6.2021 10:20

V úvodu hovoří generální ředitel Monety Tomáš Spurný. Ten konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Akcionáře nyní čeká první bod valné hromady - schválení hlasovacího řádu.

22.6.2021 10:25

Na valné hromadě Monety jsou přítomni akcionáři s celkovým podílem 73,17 procent akcií. Jednací řád hromady byl schválen.

22.6.2021 10:30 | Otázky a odpovědi

Spojí se Moneta s Air Bank? A jak to zahýbe s akciemi? Vše, co byste měli vědět o bankovní fúzi roku.

22.6.2021 10:42

Akcionáři schválili nadpoloviční většinou osoby do orgánu řídící valnou hromadu. Debata a hlasování se nyní zaměří na další bod hromady - na nákup firem ze skupiny Air Bank.

22.6.2021 10:50

„Kvůli zvyšujícím se nárokům na regulaci bude pro malé i středně velké banky čím dál složitější nabízet ty nejlepší služby a produkty, tím spíše v konkurenci s rychle rostoucími mezinárodními fintechovými platformami,“ napsala v komentáři pro HN finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková. „Chceme vybudovat na tuzemském bankovním trhu nového významného hráče s kapitálovým základem, jehož kořeny jsou v České republice, ale může dobývat i další trhy.“

22.6.2021 10:55

Spurný obhajuje navržené spojení s tím, že posílí konkurenceschopnost nově vytvořené skupiny, zvýší úvěrové portfolio o čtvrtinu a také zvýší vklady od zákazníků. Transakce podle něj také vytvoří úspory z rozsahu.

"Tato transakce významně zvýší ziskovost a návratnost kapitálu, což bude prospěšné pro všechny akcionáře," řekl Spurný v úvodu před hlasováním o první části transakce. Podle šéfa Monety spojení s firmami kolem Air Bank také zvýší možnost vyplácet dividendy v budoucnosti.

22.6.2021 11:02

Spurný znovu opakuje plán, který již investorům představil v uplynulých týdnech. Spojení má podle něj posílit podíl nové bankovní skupiny na trhu spotřebitelského financování na více než 30 procent a podíl v hypotékách zdvojnásobit na 15 procent. V roce 2026 by nová skupina měla vykázat čistý zisk 9,8 miliard korun.

22.6.2021 11:09

Vývoj akcií Monety 22.6.2021

Burza zatím vyčkává na vývoj událostí na valné hromadě. Kurs akcií Monety osciluje v rozmezí několika desetníků a objem obchodů je naprosto zanedbatelný. Za první dvě hodiny obchodního dne změnily majitele akcie v hodnotě pouhých 45 tisíc korun. (Zdroj: BCPP)

22.6.2021 11:14

Spurný opět upozornil, že když bude transakce schválena, PPF v Monetě překročí třicetiprocentní hranici a bude muset ze zákona udělat nabídku ostatním akcionářům a nabídnout za každou jejich akcii nejméně 80 korun. PPF v minulosti deklarovala, že zamýšlí rozšířenou Monetu ponechat obchodovanou na burze.

22.6.2021 11:36

Vedení Monety nyní odpovídá na akcionářské žádosti o vysvětlení. Některé se týkají vyšší valuace kupovaných aktiv v porovnání s ohodnocením samotné Monety. Vedení banky řeklo, že relativně vysoké ocenění kupovaných aktiv skupiny kolem Air Bank je způsobené jejich vyšším potenciálem v budoucnosti.

22.6.2021 11:52

Akvizicí by získala Moneta od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za kupní cenu 25,9 miliardy korun. Ta bude hrazena z 2,59 miliardy z nadbytečného kapitálu banky a z 23,31 miliardy získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291 375 000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky. PPF poté bude podle odhadu vlastnit 55,38 procenta akcií banky, a bude proto muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií Monety za cenu minimálně 80 korun za akcii.

22.6.2021 11:55

Šéf Monety Spurný odráží výhrady některých akcionářů, které směřovaly hlavně na vyšší ocenění aktiv kolem Air Bank v porovnání s dobou, kdy se o podobné transakci diskutovalo už v roce 2018. Spurný řekl, že Air Bank v mezidobí vydělala víc, než se předpokládalo, a také úvěrování Zonky vzrostlo. Podle Spurného je tedy potenciál pro synergie a růst tentokrát vyšší.
Akcionáři také kritizovali, že transakce není postavena na přehledném a nezávislém ocenění směňovaných aktiv.

22.6.2021 11:59

Někteří akcionáři podávají protesty a argumentují, že skupinu kolem Air Bank Moneta koupí za nadhodnocenou cenu. Podle nich PPF tak banku může ovládnout na úkor minoritních akcionářů.

22.6.2021 12:13

Mezi protestujícími je také londýnský fond Petrus Advisers, zastupovaný Raiffeisebank International. Tento akcionář na valné hromadě argumentoval, že transakce představuje porušení zákona a je nevýhodná pro banku i akcionáře. Podle fondu nejedná vedení Monety nestranně. Transakce je podle Petrus Advisers také problematická v tom, že při úpisu nových akcií Monety vylučuje minoritní akcionáře.

22.6.2021 12:47

Londýnský fond Petrus Advisers podal na valné hromadě protest a tvrdí že dosavadní usnesení týkající se transakce jsou neplatná. Fond také napsal v materiálu pro valnou hromadu, že návrh PPF je "nemoudrý a konfrontační" a Spurný si "vybral příliš ambiciózní cíl."

Akcionáři také kritizují, že valuační posudky, které pro Monetu vypracovaly společnosti J.P.Morgan a EY, nebyly zveřejněny. Spurný na to reagoval, že posudky nebyly zveřejněny, protože se vedení za ně nechce schovávat. Někteří akcionáři argumentovali, že společnost J.P.Morgan pracovala v jiných případech také jako poradce pro PPF. Spurný odporoval, že u velkého poradce je běžné, že pracoval v minulosti pro různé klienty.

Spurný také uvedl, že podruhé se jednání o fůzi obnovilo poté, kdy se mu telefonem ozval zakladatel PPF Petr Kellner někdy v období kolem Vánoc 2020.

22.6.2021 13:18

PPF zatím prosadila na valné hromadě Monety první část plánované transakce. Akcionáři odhlasovali, že Moneta má koupit akcie firem kolem Air Bank. Transakce ale ještě není finálně schválená, protože akcionáři ještě musí schválit další bod - úpis nových akcií, kterými Moneta PPF bude platit. O tomto bodu se teprve bude hlasovat.

22.6.2021 13:33

Nyní se debata na valné hromadě přesouvá k poslednímu bodu, který je pro schválení transakce klíčový. Akcionáři budou po debatě posledního bodu hlasovat o vydání nových akcií Monety, kterými banka zaplatí PPF za získané podíly. Pokud se tento bod schválí, PPF Monetu ovládne a transakci už nic nestojí v cestě.

22.6.2021 13:38

Komplikace. Akcionáři Moneta zamítli vydání nových akcií, kterými by zaplatila PPF za její Air Bank, český Home Credit a Zonky. Návrh nezískal potřebnou většinu 75 procent přítomných akcionářů

22.6.2021 13:45

Podle organizátorů valné hromady bylo pro návrh téměř 62 procent přítomných akcionářů, proti bylo asi 39 procent. Ke schválení bylo potřeba nejméně 75 procent přítomných podílníků.

22.6.2021 13:50

Spojení Monety s Air Bank významně zkomplikoval nesouhlas akcionářů s vydáním nových akcií, jimiž se mělo zaplatit PPF.
Takže jaká je situace? Patří už Monetě Air Bank a další splátkové firmy? Pokud ano, jak za ně zaplatí? Tolik hotovosti, aby dala dohromady 26 miliard korun, samozřejmě nemá. Odpovědi přinese až rozbor podmínek kupní smlouvy.

22.6.2021 14:13

Pro spojení se vyslovilo 61,9 procenta přítomných akcionářů, třeba bylo 50 procent. Ve druhém hlasování, v němž bylo pro navýšení kapitálu potřeba 75 procent hlasů, jich hlasovalo pro 61,69 procenta.

22.6.2021 14:15 | Vyjádření PPF

Skupina PPF bere na vědomí, že akcionáři MONETA Money Bank dnes na valné hromadě vyjádřili souhlas s nabytím akcií aktiv spojených s Air Bank a tím i jejich valuací. Současně PPF bere na vědomí, že akcionáři Monety nedali v požadované míře souhlas s rozhodnutím o navýšení základního kapitálu Monety.

22.6.2021 14:17 | Vyjádření PPF

Výsledek mimořádné valné hromady pro PPF znamená následující:

• Souhlas akcionářů Monety s převzetím aktiv kolem Air Bank potvrdil dohodnuté ocenění těchto aktiv a potvrdil, že koncept spojení Monety s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem má podporu většiny stávajících akcionářů Monety.
• Společnost Tanemo ze skupiny PPF zůstává největším akcionářem Monety s podílem, jenž jí umožňuje vykonávat významný vliv na rozhodování valné hromady. PPF má rozsáhlé zkušenosti jako spolumajitel akciových společností se zastoupením různých skupin akcionářů a nejednou dokázala, že umí čelit náročným výzvám vyplývajícím z tohoto prostředí.
• PPF bude dál souběžně rozvíjet svoje strategické investice jak v Home Creditu, tak v Air Bank. Právě Air Bank naplňuje naši vizi dynamicky rostoucí digitální banky a do budoucna předpokládáme významný růst její hodnoty.

22.6.2021 14:33

Šéf Monety Tomáš Spurný řekl HN, že o spojení své banky s firmami PPF bude dál usilovat.
„Transakce byla schválena, nebylo schváleno její financování. Tudíž se musíme zamyslet nad tím, jak to koncipovat, aby financování schváleno bylo.“

22.6.2021 16:03 | "Bezpředmětné schválení"

"Schválení záměru transakce se bez schválení vydání nových akcií stává bezpředmětným," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Nyní je podle něj na tahu skupina PPF, aby nabídku zlepšila.

22.6.2021 16:04 | "PPF musí zatraktivnit parametry obchodu"

Analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler očekává, že vzhledem k silné pozici PPF v akcionářské struktuře se skupina pokusí v budoucnosti podobnou transakci opět protlačit. Nicméně musí zatraktivnit parametry obchodu, což by mělo mít na akcie pozitivní dopad, dodal.

22.6.2021 17:13 | On-line reportáž končí

Vážení čtenáři,
on-line reportáž, ve které jsme přinášeli dění z valné hromady Moneta Money Bank, končí. Další vývoj pro vás budeme i nadále sledovat.

Děkujeme za pozornost. 

Související

Komentáře ke článku

Miroslav Vondráček 22.06.2021 13:34
Asi to mají hoši ošéfované dopředu, jinak by do toho nešli...
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru