Společnost Arca Investments připravila v součinnosti s věřitelským výborem a poradci PwC a Badokh návrh podmínek své reorganizace. Věřitelům má zajistit alespoň 50 procent uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Arca o tom v pátek informovala ČTK. Vyjádření zástupců věřitelů firmy ČTK zjišťuje.

„Věříme, že reorganizační plán bude přijatelný pro všechny naše věřitele,“ uvedl Peter Janiga z Arca Investments. Navržený způsob reorganizace se podle něj úspěšně vypořádává s právně, ekonomicky i daňově složitou situací. „Alternativou je jen konkurz, který ale smysl nedává. Konkurz by znamenal o stovky milionů eur nižší uspokojení v průběhu pěti až deseti let,“ dodal.

Nevýhodnost konkurzu vychází z poklesu hodnoty majetku Arca Investments v případě, že by nemohl být dále rozvíjen a zhodnocován a naopak byl rozprodáván v ekonomicky nevýhodném momentu. Hodnota majetku v případě reorganizace totiž dosahuje rozmezí 7,5 až 11,4 miliardy korun, nebo čtyř miliard v případě konkurzu, upozornil Janiga.

V případě přijetí návrhu bude založena nová, v ČR sídlící společnost, do které bude převedena velká většina majetku Arca Investments. Ten bude podle typu rozdělen do čtyř skupin, finance, industriální služby, hospitality a nemovitosti. Majetek bude zhodnocován a případně prodáván tak, aby bylo maximalizováno uspokojení věřitelů. Tuto společnost bude řídit nové vedení pod dohledem věřitelů. Současné vedení Arky se na jejím vedení podílet nebude.

Připraveným souhrnem se budou věřitelé zabývat na nejbližší schůzi věřitelů, která bude 5. října. I na jeho základě rozhodnou, zda podpoří záměr reorganizovat společnost, která následně připraví reorganizační plán. „Díky kooperaci se zástupci věřitelů víme, kterým směrem by měl reorganizační plán směřovat. Věříme proto, že věřitelé řešení úpadku formou reorganizace podpoří a umožní nám předložit reorganizační plán,“ vysvětlil Petr Smutný z PwC.

Městský soud v Praze zahájil místní insolvenční řízení s Arca Investments v polovině května. Soud podle věřitelů rozhodl, že hlavní řízení se povede na Slovensku, což podle nich není pro české věřitele výhodné. Soud vyzval všechny věřitele, aby do dvou měsíců přihlásili své pohledávky.

Do insolvenčního řízení s Arca Investments jsou v ČR přihlášeny pohledávky zhruba za 12 miliard korun. Arca Investments připravila reorganizační plán ve spolupráci s poradci Tarpan Partners a advokátní kanceláří Badokh. Závazky skupiny činí 18,6 miliardy korun. Z toho představují závazky ze směnek přes 15,5 miliardy korun, přičemž na věřitele ze směnek v ČR připadá 13 miliard korun. Věřitelů je 1889, z toho v ČR přes 80 procent. Zajištěným věřitelem je jen J&T Banka.