Schůze věřitelů ve středu odhlasovala, že úpadek Arca Investments bude řešen reorganizací, nikoli konkurzem. Zároveň bude mít Arca přednostní právo sestavit reorganizační plán. Ze zákona má Arca na sestavení reorganizačního plánu 120 dnů, případně dalších 120 dnů, pokud by požádala o prodloužení lhůty.

Arca již dříve informovala o tom, že připravila v součinnosti s prozatímním věřitelským výborem a poradci PwC a Badokh návrh podmínek své reorganizace. Věřitelům má zajistit alespoň 50 procent uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Někteří věřitelé s tím nesouhlasili a plán označili za netransparentní a nedůvěryhodný. Zároveň avizovali, že budou usilovat o to, aby reorganizaci nemohla Arca provést.

Alternativou k reorganizaci byl konkurz. Podle dřívějšího vyjádření Arcy by byl ale nevýhodný, neboť by vycházel z poklesu hodnoty majetku Arca Investments v případě, že by nemohl být dále rozvíjen a zhodnocován – a naopak by byl rozprodáván v ekonomicky nevýhodném momentě. Hodnota majetku v případě reorganizace totiž dosahuje rozmezí 7,5 až 11,4 miliardy korun nebo čtyř miliard v případě konkurzu, uvedl dříve Peter Janiga z Arca Investments.

Arca už také informovala, že v případě přijetí návrhu bude založena nová, v ČR sídlící společnost, do které bude převedena velká většina majetku Arca Investments. Ten bude podle typu rozdělen do čtyř skupin: finance, industriální služby, hospitality a nemovitosti. Majetek bude zhodnocován a případně prodáván tak, aby bylo maximalizováno uspokojení věřitelů. Tuto společnost bude řídit nové vedení pod dohledem věřitelů. Současné vedení Arcy se na jejím vedení podílet nebude.

Věřitelé ve středu také schválili, že věřitelský výbor Arca Investments bude mít šest členů. Jeden bude zastupovat zajištěného věřitele, kterým je J&T Banka. Další, Caleson Debt Solution, byl zvolen na návrh J&T Banky. Další čtyři členové budou zastupovat nezajištěné věřitele, a to Spolek AVEA – Aktivní věřitelé Arca, Traficon Advisors, Real Controls a Spojené kartáčovny.

Na úterním přezkumném řízení ohledně pohledávek věřitelů Arca Investments byly zařazené pohledávky věřitelů zhruba za 16,2 miliardy korun. Z toho byly přiznány pohledávky za 15,7 miliardy korun a popřeny za 515 milionů korun. Část pohledávek se neposuzovala a stane se tak zřejmě na dalších přezkumných jednáních. Celkem byly do insolvence přihlášeny pohledávky zhruba za 23 miliard korun.

Městský soud v Praze zahájil místní insolvenční řízení s Arca Investments v polovině května.