Česká republika je devátá nejvyspělejší ekonomika v EU, zároveň je nejlepší ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. První pozici zaujímá Švédsko, následované Německem a Dánskem. Vyplývá to z nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili a ve čtvrtek zveřejnili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech.

„Zatímco se Česko v některých zkoumaných oblastech objevuje na pomyslných stupních vítězů, konkrétně například zaujímá druhé místo při pohledu na ekonomickou komplexitu nebo třetí místo v míře investic vůči HDP, jeho rezervou je naopak nízký podíl národního důchodu na domácím produktu a nízká přidaná hodnota ekonomiky, kvůli které je Česko označováno jako montovna Evropy. Horší pozici v žebříčku má rovněž kvůli třetí nejvyšší inflaci,“ uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Index prosperity porovnává kvalitu života a prosperitu Česka s ostatními zeměmi EU. „Vedle makroekonomických údajů zkoumá také aspekty, které mají vliv na prosperitu jednotlivců a hledá cesty, jak podmínky života a podnikání v ČR zlepšovat. Proto staví na deseti tematických pilířích, které vedle ekonomických dat zkoumají například kvalitu vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, digitalizace nebo životního prostředí,“ upozornil analytik portálu Evropa v datech Tomáš Odstrčil.

V rámci každého tematického pilíře se sleduje přibližně deset indikátorů vycházejících z veřejně dostupných datových zdrojů (Eurostat, OECD apod.) nebo podkladů poskytnutých datovým a analytickým týmem České spořitelny. Jednotlivé výsledky jsou poté vyhodnocovány jako pořadí států. Země s nejvyšším počtem těchto „trestných bodů“ se pak umisťuje na konci srovnání, zatímco nejnižší bodové ohodnocení znamená nejlepší výsledek.

„Ekonomická úroveň měřená HDP na obyvatele je v ČR vyšší než v Itálii, Španělsku nebo Portugalsku. To je skvělý výsledek ekonomické transformace v 90. letech. Nicméně od roku 2008 tempo dohánění německé úrovně výrazně zpomalilo. Hrozí nám chycení se do pasti ekonomiky středních příjmů. Česká ekonomika začala narážet na své limity kvůli podinvestovanosti, trhu práce a struktuře ekonomiky,“ míní Navrátil.

Nejméně zdravou ekonomiku mají v EU Kypr, Polsko a Řecko. Ekonomice těchto tří zemí škodí především vysoký veřejný dluh ve srovnání s HDP, nízká míra investic vůči HDP i nízké HDP na obyvatele. „Rozdíly mezi zadlužením jednotlivých států jsou ovlivněné různými faktory, jako je dluhová historie, členství v eurozóně či rozpočtová disciplína,“ vysvětlila ekonomka Danuše Nerudová.

Ekonomická komplexita České ekonomiky je tak podle Indexu prosperity druhá nejlepší v rámci EU. Vysoká míra diverzifikace zvyšuje odolnost ekonomiky vůči šokům. Nicméně tato silná stránka české ekonomiky se nepropisuje do vysoké přidané hodnoty nebo národního důchodu. V těchto dvou proměnných je Česko naopak třetí nejhorší, uvádí index. Další oblastí, ve které má Česko velké rezervy, je digitalizace veřejné správy.