Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje novelu energetického zákona. Součástí novely mají být i některé návrhy, jež ministerstvu předložil Energetický regulační úřad (ERÚ) k řešení energetické krize a zlepšení dohledu nad energetickým trhem. Ten ve svých návrzích nepřímo tlačil na to, aby z trhu zmizeli garážoví a nezodpovědní prodejci energií.

Sám ministr Jozef Síkela (za STAN) nechtěl návrhy, kterých regulátor na úřad poslal několik desítek, příliš komentovat, nehodlá prý zasahovat do nezávislosti úřadu. S jeho fungováním ale úplně spokojený není.

„To, co dnes chybí, je analýza toho, proč ta situace nastala. Kde došlo k systémovému selhání, které bylo i napříč Evropou jedinečné,“ postěžoval si na tiskové konferenci. A bez potřebné analýzy, kterou podle něj ERÚ stále ještě nepřipravil, nemá cenu nastavovat opatření do budoucna.

Ministerstvo i regulátor chtějí zabránit opakování podzimní krize, která částečně přetrvává do dneška. Kvůli extrémnímu růstu cen komodit na burzách začali krachovat dodavatelé energií, kteří neměli dostatek nakoupených zásob elektřiny a plynu. Přibližně milion domácností, zhruba 15 procent trhu, skončilo u dodavatele poslední instance. 

Energetický regulační úřad nyní navrhuje například navýšení základního jmění společností, jež dodávají energie, ale i jejich povinné pojištění. Pokud by byl třeba základní kapitál navýšen na desítky milionů, což je nyní ve hře, mohlo by to velkou část menších dodavatelů energií zlikvidovat.

„Požádal jsem ERÚ, aby tato opatření zpracovali formou paragrafového návrhu. A než se tak stane, měla by být prokonzultována s odbornou veřejností,“ uvedl po setkání s vedením ERÚ Síkela.

Tyto změny by pak mohly být zapracovány do novely energetického zákona, kterou připravuje i ministerstvo. Co by v ní chtěl měnit, nicméně ministr nesdělil.

Energetický úřad nyní podle Síkely nemá informace o tom, že by na energetickém trhu hrozilo bezprostřední nebezpečí podobné loňskému pádu energetické skupiny Bohemia Energy, kdy v režimu DPI skončilo na 900 tisíc zákazníků. Následně činnost ukončila řada dalších dodavatelů.

Pojistné plnění by například po předem stanovenou dobu pokrylo spotřebiteli rozdíl mezi cenami v záchranném režimu dodavatele poslední instance (DPI) a cenami původního dodavatele. Další z navrhovaných možností je povinnost průběžné certifikace nebo pravidelných auditů pro všechny dodavatele.

U režimu DPI se návrhy týkají například možnosti odejít zrychleně z tohoto režimu k řádnému dodavateli, přičemž spotřebitel by mohl být novým dodavatelem převzat i zpětně od začátku DPI. Hovoří se také o možnosti, kdy by úřad ceny DPI přímo stanovil.