Většinový úspěch. Tak o svém startovacím finančním balíčku, který na začátku ruské invaze na Ukrajinu nabídl uprchlicím, hovoří charitativní projekt Women for Women (W4W). Podle jeho zakladatelky Ivany Tykač, manželky miliardáře Pavla Tykače, je už 85 procent ze 143 žen s dětmi, které W4W zdarma i s potomky ubytovala, integrovaných v české společnosti.

„Každá ubytovaná a pracující Ukrajinka je přínosem pro český státní rozpočet,“ říká Ivana Tykač. „Čím rychleji ukrajinské ženy začleníme do české společnosti, poskytneme jim ubytování, výuku jazyka, jejich dětem školu a školku, tím rychleji se každá z nich stane daňovým poplatníkem.“ 

W4W kromě ubytování nabídla Ukrajinkám prchajícím před válkou i peněžitou pomoc a některé služby, například asistenci při vyřizování potřebných náležitostí spojených s příchodem do cizí země. „Cílem nás všech by mělo být to, aby se tyto Ukrajinky staly co nejdříve nezávislé na státní podpoře. Zaměstnáním takové ženy skončí investice státu do ní – a ona má šanci uspět v českém tržním prostředí,“ míní Tykač.

Podle údajů W4W je většina žen, kterým projekt pomáhá, ochotná začít co nejdříve pracovat. Pouze devět procent z nich nemůže z různých důvodů nastoupit do zaměstnání. Více než polovina dětí těchto ukrajinských matek již navštěvuje české školy či školky, 10 procent se účastní on-line výuky, dalších 11 procent má podanou přihlášku. Zbytek je buď mladší tří let, nebo je jejich matky nechtějí umístit do českých vzdělávacích zařízení, neboť nechtějí v zemi setrvat.

W4W je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 2012. V prvních dvou letech existence se zaměřila především na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy psychicky, ekonomicky nebo sociálně, tedy jim hrozila ztráta bydlení, přičemž nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupně se pomoc rozšířila na podporu a pomoc samoživitelkám a samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to jak v rámci konkrétních projektů, tak i třeba různých poraden.