Evropská komise (EK) schválila Dohodu o partnerství, jež určuje strategii a investiční priority členského státu pro čerpání peněz z evropských fondů v programovém období let 2021 až 2027. Na úterní tiskové konferenci s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartoš (Piráti) to oznámila eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová. Na rozvoj regionů bude Česká republika čerpat 550 miliard korun.

Peníze budou využity na rozvoj konkurenceschopnosti a inovací v regionech, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí. Bartoš zmínil investice do zdravotnictví, komunikačních technologií nebo Integrovaného záchranného systému.

Podle ministerstva pro místní rozvoj je Česko šestým členským státem EU, kterému Evropská komise dohodu schválila. Česko ji EK zaslalo v prosinci. „Kohezní fondy tvoří jednu třetinu evropského rozpočtu,“ doplnil Bartoš.

Schválen byl též první český program Technická pomoc. Podle resortu je teprve třetím schváleným programem v novém období v celé EU a zajišťuje nutnou podporu pro čerpání evropských prostředků politiky soudržnosti.

Podle Bartoše schválení dohody umožní na začátku léta otevřít množství výzev, aby žadatelé o dotace mohli předkládat své projekty k posouzení a hodnocení. „Obsahuje základní analýzu potřeb České republiky a stanovuje takzvané hlavní, neboli věcné očekávané výsledky, kterých má být v rozvoji České republiky v jednotlivých oblastech a regionech dosaženo,“ uvedl.

Dohoda o partnerství určuje strategii a investiční priority, pro které se rozhodl členský stát. Uvádí seznam programů k realizaci, včetně rozložení finančních prostředků mezi nimi. Dohoda je výsledkem jednání jak s Evropskou komisí a jednotlivými ministerstvy, tak i kraji, obcemi, hospodářskými partnery a zástupci z neziskové či akademické sféry.

Podle údajů z počátku letošního roku bylo za období mezi roky 2014 až 2020 příjemcům proplaceno 480,9 miliardy korun. To bylo 72,9 procenta celkové alokace končícího programového období 2014 až 2020, tedy objemu peněz, které ČR mohla z EU čerpat.