Dlouho připravovaný záměr spojit Air Bank s Monetou Money Bank ztroskotal. V pondělí večer po zavření burz to oznámily obě strany – Moneta i PPF. Uzavřely dohodu o ukončení a zastavení procesu akvizice Air Bank. „Tato dohoda byla iniciována ze strany PPF v kontextu změny v managementu skupiny, revize transakce jako takové a negativního vývoje makroekonomického prostředí včetně nedávné změny požadavků ČNB na kapitálovou vybavenost pro všechny bankovní subjekty v České republice,“ uvedla v tiskové zprávě Moneta Money Bank.

Vyjádření Monety lze interpretovat tak, že se zamýšlená transakce nezdá novému šéfovi PPF Jiřímu Šmejcovi, který se ujímá své role po Ladislavu Bartoníčkovi. A že by vzhledem k nové regulaci byla dražší, než se původně předpokládalo. 

Podle Monety iniciovala PPF jednání o ukončení jednání v důsledku negativního vývoje makroekonomického prostředí a významného oslabení kapitálových trhů v posledních měsících. „Z perspektivy PPF tyto změny významně zvyšují rizika spojená s plánovanou transakcí. Tato rizika zároveň snižují potenciál pro tvorbu hodnoty prostřednictvím plánovaného spojení obou bank. Dále, rapidní růst úrokových sazeb v České republice zároveň zvyšuje náklady na financování transakce i potenciálního převzetí kontroly nad Monetou na neúnosnou míru pro PPF,“ tvrdí Moneta.

„Skupina PPF byla připravena dostát všem svým smluvním závazkům, uzavřenou dohodu však vítá a považuje ji v danou chvíli za nejlepší řešení pro PPF i pro ostatní akcionáře Monety Money Bank,“ uvedla ke zrušení transakce skupina PPF.

Do jejího zastavení prý promluvila také nová regulace ze strany ČNB, jež zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu z 0,5 postupně až na 2,5 procenta pro všechny bankovní instituce v zemi. „Tento nový požadavek včetně nedávno stanoveného požadavku na dodatečné kapitálové vybavení spojené banky by proti původním předpokladům významně snížil očekávané dividendy, a to zejména v letech 2022 a 2023. Z těchto důvodů PPF nebyla ochotna transakci dokončit, neboť chce minimalizovat rizika spojená s tímto budoucím vývojem,“ doplnila Moneta.

Sama PPF zase zmiňuje zhoršenou makroekonomickou a geopolitickou situaci, včetně důsledků války na Ukrajině, která podle skupiny neúměrně zvyšuje ekonomická rizika související s výkonností aktiv zamýšleného bankovního uskupení. „Současná ekonomická situace a složitá predikovatelnost dalšího vývoje snižuje růstový potenciál spojené banky,“ doplnila PPF. 

Vedení Monety potvrdilo přesvědčení, že je schopno doručit strategické cíle, vyplývající ze stávající obchodní strategie samostatné banky. Jedním z nejdůležitějších strategických cílů je schopnost doručit souhrnný čistý zisk v hodnotě 23,7 miliardy korun za období 2022 až 2026.
Tento výhled zůstává nedotčen a obsahuje předpoklady vyšších kapitálových požadavků pro nadcházející období. „Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytýčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend dle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací,“ okomentoval situaci předseda představenstva a generální ředitel Monety Tomáš Spurný.

O spojení mezi Monetou a PPF se jednalo v podstatě několik let a již dříve bylo jednou zastaveno. Teď je ale podle všeho definitivní konec. „Vedení Monety přistoupilo na návrh dohody, neboť věří, že tímto získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. V tomto smyslu se PPF zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě a stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně, PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi,“ uvedla Moneta s tím, že i nadále věří ve strategický potenciál této akvizice, nicméně je přesvědčena, že jakákoliv snaha o dokončení této akvizice pozbyla smyslu a považuje proces za definitivně ukončený.