Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil energetické skupině ČEZ převzít společnost Škoda JS a s ní i firmu Middle Estates, která pro Škodu spravuje a pronajímá nemovitosti. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Škoda JS vyrábí zařízení pro jadernou energetiku. Firma se před několika lety stala součástí ruské strojírenské skupiny OMZ ovládané Gazprombankou. Kvůli tomu byla nyní Škoda JS v ohrožení protiruských sankcí, což by mělo potenciální dopad i na zajištění klíčových dodávek pro jaderné elektrárny ČEZ.

„Úřad posuzoval dopady uvedeného spojení na úroveň hospodářské soutěže na trzích výroby a velkoobchodního prodeje elektrické energie, návrhů a konstrukce jaderných ostrovů pro nové jaderné elektrárny a údržby a servisu primárního okruhu jaderných elektráren. Dospěl k závěru, že spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, že by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména pak v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Energetická skupina díky převzetí získá také větší podíl v ÚJV Řež. Škoda JS dnes vlastní vědecko-výzkumné pracoviště v Řeži a ČEZ díky tomu zvýší vlastnický podíl z 52,46 procenta na 69,85 procenta. Škoda JS má české zaměstnance a ČEZ s ní dlouhodobě spolupracuje, zejména v oblasti jaderného paliva a údržby primárního okruhu jaderných elektráren.

ČEZ transakci realizuje ve spolupráci s Wood & Company, která bude držitelem akcií do schválení obchodu antimonopolními úřady. To zajistilo, že Škodu JS už přestaly ohrožovat sankce hned od podpisu smlouvy, a ne až po schválení úřady.

Akciová společnost Škoda JS je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren, její historie se píše od roku 1956. Od té doby dodávala investiční celky, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, Číně, Arménii a v dalších zemích. Od 90. let se zaměřila také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. V současnosti se na tržbách společnosti rovnoměrně podílí inženýring, výroba a servis, přibližně polovinu obratu tvoří export. Společnost dosahuje ročních tržeb kolem 3,5 až čtyř miliard korun, v roce 2020 činil zisk před zdaněním více než 122 milionů korun při tržbách přes 3,3 miliardy. Zaměstnává přes 1000 vysoce kvalifikovaných odborníků.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy korun, meziročně o 81 procent více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.