Svaz průmyslu a dopravy ČR opět zahájí svým sněmem Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně, konat se bude hned první den veletrhu 10. října 2023. Společně s čelnými představiteli členských firem a vládou bude sněm řešit aktuální problémy českého byznysu. Svaz průmyslu se představí návštěvníkům MSV také na infopointu, který bude umístěn v prostoru Digitální továrny v pavilonu F. Je aktivně zapojen do unikátního programu Contact Ukraine 2023 v pavilonu A.

Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR jako každý rok zahájí Mezinárodní strojírenský veletrh. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj společně s dalšími členy představenstva Svazu průmyslu zhodnotí, jak se dařilo vládě v loňském roce. Společně s firmami definují konkrétní úkoly pro zbytek volebního období, na kterých by měl celý byznys společně s vládou neodkladně začít pracovat. Pozvání přijal předseda vlády Petr Fiala, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr financí Zbyněk Stanjura a další. Sněm bude zahájen ve 13:00.

„Pro jakékoliv transformační změny je klíčové, aby to byl cíl všech. Bez ohledu na barvu dresu a politickou příslušnost. Proto na politiky apelujeme, aby mysleli za čtyřleté volební období a přesvědčili o změnách i opozici. To nejhorší, co nás může potkat, je náhlé otočení kormidla. Problémy už jsme si pojmenovali, i vláda si je uvědomuje. Teď je čas začít s konkrétními změnami. První jasné úkoly, které jsou splnitelné do konce volebního období, vládě předáme na našem sněmu. Jedná se zejména o bezprecedentní zkrácení schvalovacích procesů pro výstavbu strategické infrastruktury dopravní, energetické a digitální. Rovněž vytvoření podmínek pro budování ekologičtějších zdrojů elektrické energie. Zcela zásadní je přenastavení podmínek pro otevření českého trhu práce a podporu výzkumu a vývoje. Bez transformace českého školství nebudeme v budoucnu úspěšnou zemí,“ říká Rafaj.

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR je společenská akce pro 400 hostů. Pro členské firmy svazu jde o jedinečnou platformou, kde zazní jejich jasné požadavky na členy vlády, náměstky a odborníky z ministerstev. Svaz průmyslu na sněmu každoročně oceňuje úspěšné firmy a osobnost průmyslu. Letos počtvrté udělí Cenu za Průmysl 4.0, jejímž partnerem je Česká spořitelna. Hlavní část sněmu bude možné stejně jako v předchozích letech sledovat online.

V průběhu MSV se Svaz průmyslu a dopravy ČR také aktivně zúčastní podpory programu Contact Ukraine 2023, který vytvořilo MPO ve spolupráci s MZV. Díky němu se budou moci české firmy od úterý do čtvrtka na veletrhu setkat se zástupci ukrajinských samospráv a byznysu. Jde o jedinečnou příležitost pro aktivní vytváření konkrétních projektů pro budoucí rychlou obnovu a rekonstrukci Ukrajiny.