V České republice se v pátek poprvé v historii vyhlašovali vítězové prvního ročníku národních cen sociálního podnikání Zlatá vážka. Ceny se udělovaly v celkem šesti soutěžních kategoriích a laureáti si odnesli výhry v hodnotě stovek tisíc korun a také pozlacenou sošku Zlaté vážky z dílny sochaře Viléma Friče.

Ceny vyhlásil spolek Deklarace odpovědného podnikání, což je iniciativa zastřešující víc než 100 sociálních podniků v tuzemsku spolu s generálním partnerem Československou obchodní bankou (ČSOB) a Poslaneckou sněmovnou. Cílem cen je popularizovat téma zaměstnávání hendikepovaných občanů, práci sociálních podniků a přinášet inspiraci v oblasti spolupráce mezi sociálními firmami, korporátními společnostmi, státní správou i samosprávou.

„Načasování vzniku prvního ročníku Zlaté vážky nemohlo být vhodnější. Ceny přišly v době, kdy se připravuje předložení návrhu zákona o sociálním podniku na zasedání vlády. Sociální podniky se začínají v současnosti profilovat jako moderní a progresivní část chráněného trhu práce a my hledáme a oceňujeme ty nejinspirativnější z nich,“ uvedl ředitel národních cen Zlatá vážka Zdeněk Kosour.

Cena získala záštitu Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. „Věřím, že podobné počiny pomáhají Česku rozvíjet zaměstnávání hendikepovaných spoluobčanů,“ komentoval udílení cen ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Ten chce uspořádat pracovní snídani s velvyslanci ze zemí, kde je už sociální podnikání rozvinuto a právně ukotveno.

Podobně se vyjadřuje rovněž předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová: „V minulém roce jsme pořádali Týdny sociálního podnikání ve sněmovně, v lednu tohoto roku pak sněmovna přivítala první veletrh sociálních podniků a v září jsme dali prostor sociálním podnikům při akci Sněmovní Open. Vznik národních cen vnímám jako logické pokračování navazující na tyto úspěšné akce.“

Partner cen – ČSOB – chce sociální podnikání podle svého generálního ředitele Aleše Blažka „ještě více zviditelnit a popularizovat, proto se budeme na problematiku sociálního podnikání, větší osvětu a také podporu zaměstnávání hendikepovaných osob zaměřovat i v dalších letech“.

Banka podle něj vidí, že hendikepované osoby mohou tvořit stabilní součást pracovních týmů. „U nás v bance se tak tito lidé začlenili do útvarů Operations, Klientské centrum nebo v oblasti IT vývoje a testování. Hendikepovaní kolegové jsou nejen skvělou posilou našich týmů po stránce profesní, ale také obrovskou inspirací pro všechny v ČSOB,“ dodává Blažek.

V kategorii Inovativní podnik zvítězil spolek Revenium, který propojuje osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli. Také pomáhá lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských aktivit nebo například prosazuje principy rovných příležitostí pro různé menšiny ve společnosti.

Ceny se však rozdělovaly také v dalších kategoriích: Inspirativní spolupráce, Rozvoj regionu, Asistent/ka roku, Instituce roku a Osobnost roku. O vítězích rozhodovaly dvě poroty. Hlavní porota složená z organizátorů, partnerů a zástupců poslaneckých klubů. Druhou hodnotící porotou byla veřejná odborná porota složená z odborníků napříč oblastí sociálního podnikání, ESG a udržitelnosti.

Přehled oceněných:

Inovativní podnik: 1.místo Revenium, z.s.; 2.místo Cider Bohemia; 3.místo: Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Inspirativní spolupráce: 1.místo: DobroDílo s.r.o. a LINDSTRÖM.cz; 2.místo: Aranžérie a Deloitte, 3.místo: Chrpa a Lagardere Travel.
Rozvoj regionu: 1.místo: Květná zahrada; 2.místo: Sady sv. Prokopa; 3.místo: Dobroty s příběhem
Asistent/ka roku: 1.místo Věra Hošková (Kolibřík CSR); 2.místo Jana Kubáčková (kavárna Láry Fáry); 3.místo Petra Fuková (Domov sv. Anežky).
Instituce roku: 1.místo: Královéhradecký kraj a CIRI; ostatní finalisté: Pardubický kraj, Magistrát města Brna.
Osobnost roku: 1.místo: Ondřej Závodský (ministerstvo práce a sociálních věcí); ostatní finalisté Olga Richterová (místopředsedkyně Poslanecké sněmovny), Lea Surovcová (Česká televize).