V posledních měsících byly v Česku spuštěny první projekty na výrobu takzvaného zeleného vodíku. Ten se vyrábí z vody za využití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V blízké budoucnosti bude ve světě, ale i v tuzemsku takových projektů rychle přibývat. Stát v připravované aktualizaci Státní energetické koncepce a ve Vodíkové strategii počítá s tím, že do konce desetiletí budou v Česku fungovat elektrolyzéry s výkonem až 540 megawattů, což je více, než má jeden ze čtyř reaktorů Jaderné elektrárny Dukovany.

K dosažení této mety je ale ještě dost daleko i přesto, že první průmyslový elektrolyzér na zelený vodík už je v provozu. Podle vládního klimatického plánu by v příštím roce mohly být v provozu elektrolyzéry na výrobu obnovitelného vodíku o výkonu dva megawatty. Nemalý objem vodíku se tak bude dovážet ze zemí, kde jsou přírodní podmínky pro výrobu z obnovitelných zdrojů příhodnější, a tedy i produkce vodíku levnější.

Primární využití vodíku se má do roku 2030 v Česku soustředit na dekarbonizaci chemického průmyslu a využití v dopravě. Národní akční plán čisté mobility počítá s až 5200 osobními a lehkými užitkovými vodíkovými vozidly do roku 2030. Na konci dekády má jezdit také až 250 vodíkových autobusů.

Vodík se může stát klíčovým zdrojem energie pro dopravu, průmysl, energetiku a vytápění. Hospodářské noviny se proto podívaly na to, v jakých oblastech už má zelený vodík v Česku uplatnění a jak se v nejbližší budoucnosti jeho využití rozšíří.