Věřitelé milevské firmy Ekoklima, která je v konkurzu, přihlásili pohledávky za 450,7 milionu Kč. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Výše pohledávek není konečná, řekl ve středu ČTK po jednání o pohledávkách insolvenční správce Jan Kubálek. Soudce Zdeněk Strnad uvedl, že ho překvapilo množství pohledávek, jichž je kolem 200, protože zástupce Ekoklimy dřív avizoval, že pohledávek bude zhruba desítka. Firma Ekoklima, dodavatel technických zařízení budov, zastavila provoz, propustila všechny zaměstnance.

Pohledávky věřitelů by chtěl insolvenční správce uspokojit prodejem firemního majetku, nemovitostí, strojů i z peněz, které firmě dluží jiní. "Na majetek dlužníka je prohlášený konkurz, v takovém případě se věřitelé uspokojují z výtěžku z majetkové podstaty, která se zpeněží," řekl insolvenční správce. Z kolika procent se povede dluhy splatit, nelze podle něj teď odhadnout. Z přehledu pohledávek vyplývá, že jeden z nejvyšších dluhů má Ekoklima u banky UniCredit Bank, téměř 120 milionů Kč. Pohledávku téměř 42 milionů přihlásila liberecká firma Syner.

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal loni v listopadu firmu Ekoklima do konkurzu. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku a z informací insolvenčního správce. Firma původně předložila reorganizační návrh, pak ho ale stáhla.

"Dlužník nemá fungující podnik, negeneruje žádný zisk, byly ukončeny pracovní poměry všech zaměstnanců a zastavené veškeré činnosti podniku dlužníka. Provoz podniku dlužníka byl zastaven. Reorganizace dlužníka není možná, neboť dlužník nemá fungující podnik," uvedl loni na podzim soudce Strnad. Firma všechny zaměstnance propustila.

Firma sama navrhla, aby ji soud poslal do konkurzu. Šéf představenstva Martin Raba loni na podzim při jednání s insolvenčním správcem řekl, že zákazníci ukončují spolupráci a noví nemají kvůli nejistotě zájem spolupracovat. Firma nemá kapitál na rozjezd nových zakázek, uvedl Raba. Ekoklima měla v roce 2022 čistý obrat 287,3 milionu Kč a ztrátu 54,8 milionu, vyplývá z výroční zprávy.

"Dlužník (Ekoklima) postupně ztratil schopnost hradit své závazky. K této situaci nejvíc přispěl úpadek společnosti PSJ v roce 2018, akcionáře a významného odběratele dlužníka, kde vznikly dlužníkovi nedobytné pohledávky," uvedla firma. Dále informovala, že jí klesly příjmy kvůli pandemii i nepříznivému vývoji ve stavebnictví. Firma zároveň podle svého vyjádření eviduje pohledávky u jiných dlužníků za 126 milionů, z nichž lze vymoci 60 procent, odhadovala Ekoklima.

Firma Ekoklima Milevsko vznikla v roce 1989. Dodávala technická zařízení budov. Za dobu své existence je dodala v Česku i na trzích v Rakousku, Německu, Číně, USA, Rumunsku či Turecku v hodnotě přesahující osm miliard Kč, uvádí na webu. V roce 2022 měla téměř 60 zaměstnanců, vyplývá z výroční zprávy.