Pokud vám po splatnosti nebyla pohledávka zaplacena, není dobré s jejím vymáháním čekat věčně. Tak jako neplatí odběratel vám, zpravidla neplatí ani ostatním a při vymáhání pohledávek často platí pravidlo: "Kdo dřív přijde, ten dřív mele." Později přihlášení věřitelé tak často nejsou v exekuci vůbec odškodněni. Přitom nalézací řízení u soudu trvá zpravidla půl roku až rok a půl.

Dokumentace - polovina úspěchu

Při vymáhání velmi záleží na tom, jakou k pohledávce máte smluvní dokumentaci. Pokud dlužník sice neplatí, ale komunikuje, nechte si podepsat uznání dluhu nebo směnku. Sice ho i tak budete muset v případě nezaplacení žalovat, ale vaše pozice se v případném soudním sporu vylepší, neboť povinnost prokázat neexistenci dluhu bude mít dlužník.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

V nejlepším případě si nechte podepsat notářský zápis o uznání dluhu se souhlasem k vykonatelnosti. V případě prodlení s plněním ve lhůtě uvedené v zápise máte přímý exekuční titul a můžete podat exekuční návrh bez toho, abyste museli s žalobou k soudu.

Pokud je dlužník pasivní a nekomunikuje, pak budete muset podat žalobu k soudu. Samotná vystavená faktura nestačí, právním důvodem vzniku dluhu je smlouva nebo jiná právní skutečnost. U odběratele zpravidla budete mít objednávku, možná smlouvu a podepsaný dodací list.

Obraťte se na advokáta, který vám vypracuje žalobu. Počítejte s tím, že zaplatíte soudní poplatek ve výši 5procent z žalované částky a náklady právního zastoupení advokátem. Pokud vám bude odběratel dlužit například 200 tisíc korun, tak vás tyto dva právní úkony přijdou na 22 748 korun včetně DPH.

Platební rozkaz

Výsledkem soudního nalézacího řízení bude rozsudek nebo platební rozkaz, kterým soud uloží žalovanému, aby ve stanovené lhůtě zaplatil. Ta činí 3 dny od nabytí právní moci u rozsudku nebo 15 dnů od doručení u platebního rozkazu. Zároveň žalovaného soud poučí, že nezaplatí-li dobrovolně, můžete se domáhat vymožení dluhu v exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

Pokud žalovaný nezaplatí ani po doručení rozhodnutí soudu a nepodá proti rozhodnutí opravný prostředek, nabývá rozhodnutí soudu právní moci a po marném uplynutí lhůty k zaplacení se stává vykonatelným a můžete podat exekuční návrh.

V současné době je volba soudního exekutora na věřiteli a může si vybrat kteréhokoli exekutora, místní příslušnost není v ČR omezena. Seznam soudních exekutorů najdete na stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz.

Není exekutor jako exekutor

Mezi jednotlivými exekutorskými úřady jsou kvalitativní rozdíly. Stát soudním exekutorům na jejich činnost nijak nepřispívá a exekutoři hradí provoz úřadů ze svého a z peněz, které získají exekuční činností, případně ze zaplacených záloh na náklady exekuce.

Při výběru soudního exekutora doporučuji se trochu poptat u známých nebo projít internet. Nejlepší exekutoři jsou zpravidla ti, na které si dlužníci na webu nejvíce stěžují. Kontaktujte konkrétní exekutorský úřad a předem si zjistěte, jestli mají vykonavatele a provádějí takzvané mobiliární exekuce, tj. faktické zabavování movitých věcí v bydlišti povinných.

Třetina exekutorů to nedělá vůbec. Je s tím spousta práce, stojí to peníze a jsou z toho stížnosti. V době, kdy dlužníci na upomínky nereagují, strkají hlavu do písku, na účtech nic nemají a na mzdě už mají několik exekucí, je třeba, aby daný exekutorský úřad byl dostatečně vybaven k tomu, aby mohl účinně u dlužníka provést úkony směřující k vymožení pohledávky. V opačném případě se stávají jen drahými poštovními úřady.

Podání exekučního návrhu není zpoplatněno, soudní exekutor po vás ale může chtít zálohu na náklady exekuce, zpravidla kolem 3 až 5 tisíc korun a v případě, že si vyberete exekutora nikoli z místa bydliště dlužníka, pak platíte i náklady exekuce na cestovném a ztrátu času za výjezd k dlužníkovi, a to v rozsahu přesahujícím cestovní náklady ve výši 1500 korun a ztrátě času 500 korun na jednu jízdu.

Bude-li exekuce úspěšná, hradí náklady exekuce dlužník (povinný), věřitel (oprávněný) hradí jen náklady přesahující horní hranici cestovních výdajů, které jsou uvedeny výše.

Pokud exekuce nebude úspěšná a skončí bezvýsledně, pak podle § 89 exekučního řádu hradí náklady exekuce oprávněný. Výši zálohy, smluvní odměny, případně horní hranici požadovaných nákladů exekuce pro případ bezvýslednosti exekuce doporučuji s daným exekutorem předem projednat a domluvit ve smlouvě o provedení exekuce.

Exekuční návrh

Exekuční návrh se podává k soudnímu exekutorovi, kterého jste si vybrali, aby exekuci prováděl. V exekučním návrhu musíte označit osobu oprávněného a povinného, dále pak povinnost, kterou se má vymáhat, označit i exekuční titul, orgán, který ho vydal, exekutora, který má být exekucí pověřen, datum a podpis oprávněného. Pokud exekuční titul nevydal exekuční soud (okresní soud příslušný podle bydliště povinného), musíte doložit i exekuční titul s doložkou vykonatelnosti. Tu vám na titulu vyznačí nalézací soud.

Exekutor pak do 15 dnů požádá soud o pověření k vedení exekuce. Soud má povinnost udělit pověření do 15 dnů od doručení žádosti, ne vždy tuto lhůtu však soudy dodržují. Po doručení pověření vás exekutor do 15 dnů obešle s vyrozuměním o zahájení exekuce a začne pátrat po majetku povinného.

Pokud zjistí majetek, postihne ho exekučním příkazem a povinného obešle výzvou k dobrovolnému plnění. Není-li zaplaceno do 30 dnů od doručení výzvy a ani není podán návrh na zastavení exekuce, může exekutor exekuci provádět zpeněžením majetku povinného.

Časové průtahy

Z výše uvedené časové posloupnosti je zřejmé, že i při nejlepší vůli soudní exekutor nebude moci zasílat vymožené peníze dříve než za dva měsíce od zahájení exekuce, a to mluvím o dobrovolných úhradách nebo srážce z účtu. Srážky ze mzdy mohou trvat dlouho, prodat nemovitost nebo družstevní byt trvá v exekuci, i když se povinný nebrání, přibližně rok. Po sečtení s délkou nalézacího řízení se v průběhu k penězům dostanete na hranici 2 až 2,5 roku od zahájení vymáhání. S vymáháním proto neotálejte a smluvní partnery pečlivě vybírejte.

Před zahájením nalézacího i exekučního řízení doporučuji prolustrovat insolvenční rejstřík. Dělejte to pravidelně jednou za měsíc po celou dobu vymáhání, protože pokud bude na majetek dlužníka zahájeno insolvenční řízení, máte velmi krátkou reakční dobu, zpravidla jeden měsíc na to, abyste mohli do insolvence přihlásit pohledávku a žádat o uspokojení v insolvenčním řízení.

Po dobu trvání účinků insolvenčního řízení nelze  podat žalobu ani zahájit exekuci, ale pohledávky je třeba uplatnit přihláškou do insolvenčního řízení. Zmeškání lhůty nelze v insolvenčním řízení prominout, v případě konkurzu po jeho skončení není zpravidla kde brát, v případě oddlužení bude vaše pohledávka po jeho skončení nevymahatelná, protože dlužník bude od jejího placení osvobozen.

Zbývá vám ještě 0 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se