Antimonopolní úřad udělil Českým drahám (ČD) rekordní pokutu ve výši 254 milionů korun za zneužití dominantního postavení na trhu v nákladní dopravě. Server iHNed.cz o tom informoval o tom v úterý mluvčí ČD Ondřej Kubala.

První rozhodnutí padlo už loni v červenci, kdy ÚOHS vyměřil drahám pokutu 270 milionů korun. Na základě rozkladu Českých drah nyní úřad pokutu snížil na 254 milionů. Přesto jde o jednu z nejvyšších udělených pokut a nejvyšší pro České dráhy. Rozhodnutí úřadu obdržely dráhy v pondělí.

Rozhodnutí není podle Českých drah správné a vykazuje závažné nedostatky. "ČD budou žádat o odložení splatnosti a v zákonné lhůtě podají správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou se budou domáhat zrušení rozhodnutí. ČD si stojí za argumenty, které antimonopolnímu úřadu předložily v rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí loni v létě," uvedl Kubala.

Pokuta by měla zásadní dopad na hospodaření ČD

Podle antimonopolního úřadu České dráhy zvýhodňovaly některé své klienty, když jim počítaly rozdílné ceny. Na to si u ÚOHS stěžoval například slovenský konkurent ŠPED-TRANS Levice, podle něhož ČD zvýhodňovaly některé zákazníky, a tak si je zavazovaly ke dlouhodobé spolupráci. To podle stěžovatele omezovalo konkurenci a znevýhodňovalo jiné zákazníky, kteří lepší cenu nedostali.

ÚOHS podle ČD chybně vymezil tzv. relevantní trh. "Není možné vytrhnout z celého dopravního trhu pouze železnici a tvrdit, že mají ČD monopol. V odvětví nákladní dopravy má ČD Cargo významné konkurenty, jako je kamionová doprava, která se na nákladním dopravním trhu podílí 75 procenty. Celý segment železnice, tedy všichni železniční dopravci dohromady, mají jen 22 procent. ÚOHS se navíc nevypořádal s odbornými znaleckými posudky, které dokládají, že jeho závěry k trhu nákladní přepravy jsou chybné," upozornil Kubala.

"Pokud bychom pokutu zaplatit museli, mělo by to zásadní dopad na hospodaření Českých drah. Navíc nevidím důvod, proč by pokutu měla platit osobní doprava, která je navíc ztrátová," řekl na mimořádném brífinku Českých drah jejich generální ředitel Petr Žaluda. 

Podle Žaludy České dráhy diskutují vše s ČD Cargo. "Pokud pokutu soud potvrdí, budeme chtít, aby se na ní podílela ČD Cargo. Právní náklady se pohybují v řádech milionů, nikoli desítek milionů korun. Samozřejmě budeme chtít, aby se na jejich úhradě podílela ČD Cargo," zdůraznil Žaluda.

Žaluda: Jde o problém nákladní dopravy

ÚOHS podle něj aplikuje zákon o ochraně hospodářské soutěže chybně, formalisticky, když postihuje České dráhy v podstatě za to, že účinně konkurovaly v ceně a reagovaly na konkurenční nabídky snížením ceny. "V Evropské unii či Spojených státech amerických s obdobným soutěžním právem by něco takového nebylo v současné době možné. ÚOHS i chybně aplikoval evropské právo. Přestože se závěry ÚOHS nesouhlasíme, přijali jsme prostřednictvím ČD Cargo ještě v průběhu šetření ÚOHS preventivně opatření k nápravě údajně závadného stavu," řekl Kubala.

ÚOHS podle Českých drah opatření akceptoval a shledal jako dostatečná. Podle zákona o ochraně hospodářské soutěže měl v takovém případě řízení zastavit, což neudělal.

"Jde o další dědictví minulosti, které musíme řešit. Navíc jde v zásadě o problém nákladní dopravy a nevidíme důvod, proč by měly pokutu platit České dráhy, tedy provozovatel ztrátové osobní dopravy. To pochopitelně nepovažujeme za správné. Budeme žádat po dceřiné společnosti ČD Cargo, aby se aktivně zasadila o řádné vysvětlení problematiky příslušným orgánům a v případě, že soud přesto rozhodnutí ÚOHS potvrdí, aby tento závazek sama uhradila," dodal Žaluda.