Slovensku hrozí, že se bude muset obhajovat před Evropským soudním dvorem kvůli tomu, že špatně do své národní legislativy převedlo unijní normu týkající se námořní bezpečnosti. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení Evropské komise.

Výkonný orgán EU vytýká Slovensku, že nezapracovalo do své legislativy směrnici ustanovující společná pravidla pro organizace, které mají oprávnění provádět inspekce a kontroly lodí. Země se žádným mořem nesousedí.

Dnešní krok Evropské komise je poslední etapou před tím, než by Brusel předal celou věc Evropskému soudnímu dvoru. U něj by pak mohla v konečném důsledku Slovensku hrozit vysoká pokuta.

Podle ustanovení této normy mohou státy pověřit výkonem inspekcí a vydáváním osvědčení lodím plavícím se pod jejich vlajkou organizacím, které EK uznala na základě postupu, jenž je stanoven v dané směrnici. Brusel ale zjistil, že na Slovensku to může fungovat i jinak.