Společnost New World Resources (NWR) zatím nezavře koksovnu Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách, jak původně předpokládala. Firma to uvedla v oznámení pro Londýnskou akciovou burzu (LSE), kde se obchodují její akcie. Vedení firmy rozhodlo, že podnik zatím ponechá poslední výrobní baterii koksovny Šverma v provozu a využije zvýšeného počtu objednávek na dodávky koksu a růstu cen této komodity, které registruje v posledních týdnech.

Management ale dodal, že i když vývoj na trhu teď ukazuje zlepšení regionální poptávky po koksu, vyhlídky jsou stále nejisté a firma trvá na původním rozhodnutí, že koksovnu do budoucna zavře. Podle původního plánu by uzavřením koksovny přišlo o práci 500 lidí.

V tiskové zprávě se píše: "NWR má i nadále v úmyslu koksovnu Šverma v budoucnu, v rámci Programu optimalizace koksoven (“COP 2010”), plně uzavřít a výrobu koksu soustředit do koksovny Svoboda. Mezitím bude pokračovat v podrobném monitorování vývoje na regionálním trhu koksu tak, aby celý proces bylo možné načasovat v závislosti na aktuálních tržních podmínkách."

NWR je největším producentem černého uhlí ve střední Evropě. Koksovna Šverma bude pokračovat v provozu s jednou koksárenskou baterií s roční výrobní kapacitou 400 000 tun. V roce 2009 Společnost očekává celkovou roční produkci koksu ve výši 700 až 800 kt.