SPECIÁL
Učte se s Finweb.cz
ŠKOLA INVESTOVÁNÍ

 

Futures kontrakt je dohoda dvou stran o nákupu či prodeji standardizovaného množství podkladového aktiva v předem specifikované kvalitě za danou cenu a k určitému budoucímu datu. Toť standardní definice. Ale žádné obavy. Futures kontrakty se obchodují na burzách a žádné podkladové aktivum nemusíte fyzicky odebrat. Až do nedávné historie byly podkladovým aktivem jen komodity. V posledních letech přibývá futures na měnové páry či akciové indexy. Dokonce i některé české akcie lze obchodovat prostřednictvím těchto instrumentů, případně jejich derivátů.

Futures a forwardy

Předchůdci dnešních futures kontraktů existovali už ve starověku. Sloužili k zajištění prostředků na setbu a zemědělci zajišťovali, že po sklizni prodá svoji úrodu. Na tomto principu dnes fungují forwardy, i když se jich využívá spíše ve finančnictví na zajištění měnového či kurzového rizika. Základní rozdíl mezi futures a forwardy je v tom, že zatímco futures se obchodují standardizovaně na regulovaných burzách na základě nabídky a poptávky, forwardy můžou uzavřít jakékoliv dvě osoby na základě individuálně dohodnutých podmínek.

Termínované obchody

Futures patří společně s opcemi, forwardy, swapy, nebo warranty mezi termínované obchody. To znamená, že k vypořádání obchodu nedochází hned, ale až za určitý čas. Obchody jsou založeny na očekávání změny ceny podkladového aktiva (komodity, měnový pár, apod.). Kupující futures kontraktu (tzv. long pozice) má povinnost koupit podkladové aktivum dle sjednaných podmínek a naopak prodávající (tzv. short pozice) má právo a povinnost prodat za stejných podmínek podkladové aktivum.

Jak můžu prodat, když nic nemám?

Futures kontrakt můžeme tedy koupit nebo prodat, a to vždy pouze jeden celý kontrakt, jehož cena záleží na konkrétním podkladovém aktivu. Začátečníci obvykle nechápou, jak můžou prodat něco, co ještě nekoupili. Opravdu to jde! Tento typ obchodování se nazývá „short“ a spekuluje na pokles ceny aktiva. Naopak „long“ znamená koupi a spekulaci na vzestup. Počet otevřených pozic (long i short) na daném trhu je tedy vždy shodný a odborně se nazývá Open Interest. Tento indikátor vyjadřuje, kolik existuje otevřených kontraktů na daném trhu.

Futures fakticky nekupujeme, pouze skládáte zálohu k jejich ovládání

Futures jako zástupce pákových instrumentů mají jinou charakteristiku, než akcie. Zatímco na koupi či prodej akcie potřebujeme vždy 100 % její ceny, u futures kontraktů tomu je jinak. Tam je nutno složit pouze zálohu tzv. margin ke kontrole podkladového aktiva, které může mít až dvacetinásobně vyšší hodnotu, než obchodník zaplatí. Existují dva typu marginů tzv. initial a maintenance margin. Initial margin je důležitý pro otevření pozice a maintenance margin pro její řízení.

 

Zdroj: CME Group (www.cme.com)
Tabulka: Příklady marginů na futures kontrakty kukuřice

Velikost marginu záleží na typu komodity a volatilitě trhu. Nejstabilněji se chovají obilniny, a proto mají nejnižší marginy. Ty se v současnosti pohybují kolem 1600 USD na kontrakt. V případě mini kontraktů se ale lze dostat i na několik set dolarů.

Tyto prostředky se na účtu zablokují a nelze s nimi disponovat. Pokud se ale otevřená pozice pohne proti předpokládanému směru, ztráta překročí initial margin a pozice pokračuje stále hlouběji do maintenance margin, může dojít až k tzv. margin call. To je situace, kdy broker informuje klienta o ztrátě a vyzve ho k okamžitému doplnění prostředků na účtu.

Jestliže k navýšení nedojde, tak má broker právo k uzavření pozice a zastavení nekrytých ztrát. K tomu však díky stanovení maximální ztráty tzv. stop loss vůbec nemusí dojít. Před koupí či prodejem kontraktu si stačí nastavit částku, na které se pozice uzavře a po protnutí s tržní cenou dojde k exekuci už automaticky.

Obchodovat s futures kontrakty není vůbec složité a stačí pouze několik tisíc dolarů do začátku. V příštím dílu se dozvíme, jaké máme typy futures kontraktů a seznámíme se s dalšími pojmy potřebnými k jejich obchodování.

/autor je analytikem X-Trade Brokers/