SPECIÁL
Učte se s Finweb.cz
ŠKOLA INVESTOVÁNÍ

Jedním z nejstarších světových spotřebitelských indexů je Michiganský index spotřebitelské důvěry (MCSI) spotřebitelské důvěry, který už od roku 1940 měří náladu v amerických domácnostech.

V roce 1966 byla jeho hodnota stanovena na 100. Je formován na základě telefonického interview mezi pěti sty náhodně vybranými spotřebiteli a předběžné výsledky jsou zveřejněny přibližně v polovině každého měsíce. Tyto výsledky zahrnují přibližně 60 % respondentů. Celkové výsledky jsou vždy zveřejněny do konce daného měsíce.

Spotřebitelé odpovídají na pět otázek:

i) Je Vaše současná finanční situace lepší, než byla před rokem?
ii) Jaká si myslíte, že bude Vaše ekonomická situace za rok?
iii) Jaké si myslíte, že naší zemi čekají v dalším roce časy?
iv) Jaké si myslíte, že naší zemi čekají v následujících pěti letech časy?

v) Jaký je Váš současný postoj k nákupu zboží dlouhodobé spotřeby?

Každý měsíc jsou počítány index spotřebitelské důvěry (MCSI) a dva subindexy: index ekonomických podmínek (ICC) a index spotřebitelských očekávání (ICE).

Indexy se počítají jako procento kladných odpovědí minus procento záporných odpovědí plus sto. Poté se data zaokrouhlí a upraví o konstantu na základní úroveň roku 1966. Neutrální odpovědi se nezahrnují do výpočtu. Matematici vypočítali, že meziměsíční změny menší než 4,8 bodu se pohybují v rámci statistické chyby a nemusí znamenat skutečnou změnu důvěry spotřebitelů. Trhy však reagují i na desetinné změny.

Conference Board Index

Respektovanějším indexem, který měří spotřebitelskou důvěru v USA je v posledních letech Conference Board index (CB). Už od roku 1967 korespondenčně odpovídá přibližně 3500 domácností z 5000 oslovených na dotazy ohledně individuálních ekonomických podmínek, pracovní činnosti a celkové ekonomické situace.

V prvních deseti letech se průzkum prováděl pouze jednou za dva měsíce, od roku 1978 se vyhodnocují data na měsíční bázi. V roce 1985 byla jeho hodnota nastavena na 100. Tento index je zveřejňován poslední úterý v měsíci.

Spotřebitelé zodpovídají pět dotazů:

i) Jak byste ohodnotil (a) současnou celkovou ekonomickou situaci ve Vaší oblasti?
ii) Jaké si myslíte, že budou ekonomické podmínky ve Vaší oblasti za 6 měsíců?
iii) Je ve Vaší oblasti v současné době dostatek pracovních míst?
iv) Myslíte si, že za šest měsíců bude ve Vaší oblasti více pracovních příležitostí?

v) Jak byste odhadl (a) celkový rodinný příjem v dalších šesti měsících?

Spotřebitelé mají na výběr jednu ze tří možností: pozitivní výhled, negativní výhled, neutrální výhled. Výpočet indexu je jednoduchý.

Počet pozitivních odpovědí se vydělí součtem pozitivních a negativních odpovědí. Neutrální odpovědi se nezapočítávají. Z odpovědí na otázky 1 a 3 vzniká subindex současné situace a v konečném indexu má relativní hodnotu čtyřicet procent. Ze zbývajících odpovědí vzniká subindex očekávání, který se do konečného indexu započítává šedesáti procenty.

Meziměsíční změny indexu o více než 5 % se považují za důležité a indikují zásadní změny v ekonomice.

Podívejte se na srovnání indexů na grafu
(článek pokračuje pod grafem)


Graf: Srovnání vývoje HDP (červený), Michiganského indexu (oranžová) a Conference Board (zelená)

Srovnání a použití

Z grafu je patrné, že existují těsné vztahy mezi HDP a indexy spotřebitelské důvěry. Po většinu času se pohybují stejným směrem. HDP se ve Spojených státech zveřejňuje každé tři měsíce, a proto mohou být měsíční výsledky spotřebitelské důvěry dobrým vodítkem pro odhad růstu či poklesu americké ekonomiky.

Michiganský index je volatilnější než Conference Board. To je dáno velikostí testovaného vzorku a skladbou dotazů. Conference Board je zaměřen na zaměstnanost, kdežto Michiganský index zkoumá spíše celkovou ekonomickou situaci.

Kvůli setrvačnosti na trhu práce má Conference Board tendenci později stoupat i klesat v rámci ekonomického cyklu. Výhodou Michiganského indexu je, že je znám o 14 dní dříve (odhad) než Conference Board. Funguje tak jako prvotní indikátor nálady v amerických domácnostech v předcházejícím měsíci.

Samozřejmě tyto dva indikátory nejsou jedinými, které měří důvěru amerických spotřebitelů. Mají ale největší význam a trhy je sledují s bedlivou pozorností. Příště se podíváme na německé indexy spotřebitelské důvěry a jejich význam pro obchodování na globálních trzích.