V Česku vydělává méně než polovina obyvatel. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu, podle které bylo v České republice ekonomicky neaktivních obyvatel v posledním loňském čtvrtletí 5,6 milionu, tedy 53,2 procenta z celkové populace včetně dětí.

Podíl pracujících na celkové populaci Česka včetně dětí v posledním loňském čtvrtletí činil 46,8 procenta, zatímco ve stejném období roku 2006 to bylo 47,3 procenta. Pokles se výrazně koncentroval do uplynulých 12 měsíců. V posledním čtvrtletí roku 2008 činil podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 48,1 procenta.

"Na strukturu ekonomického postavení obyvatel mají vedle demografického vývoje výrazný vliv sociální i ekonomické faktory. Jedná se v první řadě o růst nezaměstnanosti v roce 2009, zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a prodlužování délky vzdělávání," řekl Bohuslav Mejstřík, analytik ČSÚ a jeden z autorů Analýzy vývoje počtu ekonomicky neaktivních obyvatel ČR v letech 2006 až 2009.

Zatížení pracujících stoupá

Ve sledovaných třech letech vzrostl počet zaměstnaných o 66 000, počet nezaměstnaných o 46 000 a počet ekonomicky neaktivních důchodců o 158 000. Počet dětí ve věku do 14 let se zvýšil o 12 000. Z analýzy vyplývá, že počet nezaměstnaných stoupl o 13,5 procenta, zatímco počet osob se zaměstnáním se zvýšil jen o něco více než jedno procento.

Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2008 přibylo loni 154 000 nezaměstnaných, což představuje meziroční nárůst o 66,8 procent. Osob se zaměstnáním bylo méně o 106 000, což je úbytek 2,1 procenta.

"I když vezmeme v úvahu, že do roku 2008 česká ekonomika rostla a že hospodářský růst bude možná už letos obnoven, celkový trend je nepříznivý. Zatížení pracujících obyvatel u nás stoupá," upozornil Mejstřík.

Problém: vzdělání

Druhou nejčetnější skupinu ekonomicky neaktivních osob po důchodcích (2,3 milionu) tvoří osoby, které jako důvod své neaktivity uvádějí vzdělávání (téměř 880 000). Jejich přírůstek za uplynulé tři roky byl však výrazně mírnější než u důchodců. Uvnitř této skupiny docházelo k protikladnému vývoji. Demografické změny snížily počty studentů středních škol a učňů. Počet neaktivních studentů na vysokoškolském nebo doktorském stupni se naopak zvýšil mezi roky 2006 a 2009 o 55 000 na 335 000. Nárůst byl tedy pětinásobný ve srovnání s nárůstem počtu studentů škol středního stupně starších 15 let.

ČSÚ rovněž vydal srovnávací studii vývoje zaměstnanosti se zeměmi Evropské unie. Ve srovnání s 27 státy EU se ČR řadí na 12. místo s mírně nadprůměrnou intenzitou zaměstnanosti - ve věkové skupině 15-64 let to bylo 65,2 procenta ve srovnání s průměrem EU 64,8 procenta. Výrazně pod průměrem je v Česku míra zaměstnanosti žen (56,5 procenta proti 58,7 procenta v EU). Naopak nadprůměrná je zaměstnanost mužů.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist