Usnesení sněmovny ke kauze bytů OKD 3.12.'09

"Poslanecká sněmovna

I.    doporučuje vládě, aby podala návrh na předběžné opatření, které by vlastníkovi bytů RPG Industrie SE, respektive RPG Byty, s.r.o., ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004, tj. přednostně je nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených;

II.    konstatuje, že rozdělením společnosti OKD, a.s., a vyčleněním bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty, s.r.o., došlo k porušení smluvních závazků;

III.    žádá vládu, aby Ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce."

Firma RPG Byty, která pro společnosti finančníka Zdeňka Bakaly spravuje téměř 44.000 bývalých hornických bytů OKD, použila část těchto nemovitostí jako zástavu u UniCredit Bank. Za 16 domů získala úvěry v hodnotě 400 milionů korun. Píše to v sobotním vydání deník Právo.

List upozorňuje, že o zastavení budov firma RPG Byty požádala katastrální úřad loni 16. prosince. Ve stejný den, kdy jí Obvodní soud pro Prahu 1 předběžným opatřením zakázal nakládat s majetkem. Katastrální úřad firmě vyhověl, aniž by o rozhodnutí soudu věděl, uvádí Právo.

Podle listu dostal katastrální úřad informaci od soudu až po čtrnácti dnech, přičemž podle zákona se tak mělo stát do tří dnů. Úřednice katastrálního úřadu Právu potvrdila, že kdyby měl úřad informaci o předběžném opatření soudu včas, zástavu by odmítl.

Ministerstvo financí se snažilo rozhodnutí zvrátit, ale pozdě, píše Právo. Naopak mluvčí skupiny RPG Petr Handl podle Práva tvrdí, že soudní rozhodnutí nezakazuje dávat domy do zástavy.

Podnět soudu k uvedenému předběžnému opatření podalo ministerstvo financí na nátlak Poslanecké sněmovny. Firma totiž vypověděla část privatizační smlouvy, jež nájemníkům zaručovala předkupní právo na byty za netržní cenu a nájemníci měli obavu, že Bakala se chystá nemovitosti prodat někomu jinému, uvádí Právo.

Bakalovy společnosti, které ovládly OKD i s jejím bytovým fondem, se přitom původně zavázaly předkupní právo respektovat, píše deník Právo.

Začátkem února dostala společnost RPG Industries SE finančníka Zdeňka Bakaly od ministerstva financí pokutu 30 milionů korun za to, že převedla byty do majetku dceřiné firmy RPG Byty, čímž prý porušila privatizační smlouvu.

Ve stejné době RPG Byty podala ústavní stížnost na usnesení Poslanecké sněmovny ve sporu týkajícím se zrušeného předkupního práva pro nájemníky těchto bytů.

"Poslanecká sněmovna vydala usnesení, kterým konstatuje porušení smlouvy našimi klienty. Tím v rozporu s ústavou a základními demokratickými principy de facto rozhodla obchodní spor, o kterém může rozhodovat jen a pouze nezávislý soud. Toto usnesení významný způsobem porušuje zájmy našich klientů," prohlásil kanadský právník Robert Amsterdam, kterého si RPG Byty najala.

Zdeněk Bakala, spoluvlastník těžební skupiny NWR a realitního holdingu RPG Real Estates je také majitelem společnosti Economia, vydavatele HN a iHNed.cz.