Energetický regulační úřad chce pročistit seznamy žadatelů o připojení slunečních či větrných elektráren do energetické sítě. Mnozí z nich totiž žádají o připojení spekulativně – aby pak získanou kapacitu prodali dál. A blokují tak připojení skutečným investorům.

Úřad proto připravil novelizaci vyhlášky, která nově určí, že je potřeba zaplatit kauci. A také bude třeba písemný souhlas majitele pozemku i místně příslušného stavebního úřadu.

"Ty spekulativní žádosti o připojení by pak měly odpadnout a snad bude možné přehodnotit současné pozastavení kladných stanovisek pro připojení," uvedl místopředseda úřadu Blahoslav Němeček. Novelu má podle Němečka příští týden projednat legislativní rada vlády a v platnost by mohla vstoupit již 1. dubna.

Šanci dostanou hlavně menší zdroje

Pokud se počet žádostí přiblíží limitu vyhlášenému provozovatelem přenosové sítě ČEPS, mohly by se podle něho začít připojovat alespoň některé instalace menšího rozsahu na střechách rodinných domů či průmyslových budov.

Rozvodné podniky, na základě studie společnosti EGÚ, tvrdí, že limitující hodnota pro dodávky z neregulovatelných obnovitelných zdrojů pro roky 2010 a 2012 činí 1650 megawattů.

Výkupní ceny se asi sníží

Pro podnikatele se stala výstavba fotovoltaických elektráren v Česku vyhledávanou investicí kvůli vysokým výkupním cenám, ale prudký nárůst výrobních kapacit obnovitelných zdrojů energie zároveň vyvolal obavy energetiků, zda rozvodná síť je schopna takové množství elektřiny pojmout.

ČEPS proto vyzval distribuční společnosti, aby přestaly udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě.

ČEPS tvrdí, že pro odblokování tohoto stavu musí být dokončeny odpovídající legislativní úpravy. V Poslanecké sněmovně leží novela zákona, která má v budoucnu umožnit meziročně snižovat státem dotované výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů pro nová zařízení o více než dosavadních pět procent.