Politika povinného používání biopaliv v pohonných hmotách sklízí ve světě stále větší kritiku a objevují se signály, že Evropská komise možná připravuje změnu dosavadních cílů. Nové výzkumy a oficiální materiály z Británie, Bruselu a USA dokazují, že "zelená" paliva způsobují životnímu prostředí zřejmě větší škody než benzin a nafta. Kritika se nyní soustřeďuje na negativní vliv pěstování biopalivových surovin na změny využití krajiny, čili na přetváření lesů a mokřin v zemědělskou půdu.

Studie zadaná britskou vládou podle listu The Times zjišťuje, že používání ropných paliv v automobilech je pro přírodu a klima lepší než produkce paliv ze zemědělských plodin jako palmového nebo řepkového oleje. Vysoké cíle Evropské unie a ještě vyšší cílová úroveň Británie pro podíl biopaliv v pohonných hmotách povedou podle studie k likvidaci milionů hektarů lesů a jejich přeměně na plantáže.

Evropská komise sice zavedla kritéria udržitelnosti biopaliv, běžně používaná biopaliva však podle britské studie kvůli změnám krajiny tento standard neplní. Využívání palmového oleje například zvýší emise oxidu uhličitého o 31 procent, protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší. Standard EU neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná na biopaliva v Evropě.

U vztahu biopalivové politiky EU a cen potravin studie EK zjišťuje při podílu 5,6 procenta jen nepatrný dopad na přírůstek cen potravin maximálně o 0,5 procenta. To odporuje jiným studiím komise, které ukázaly, že cíle pro biopaliva v EU by mohly zvýšit ceny obilnin o deset procent a rostlinných olejů o 35 procent a způsobit nouzi o potraviny v rozvojovém světě.

Studie vedená Thomasem Hertelem z Purdueovy univerzity potvrdila závěry předešlého jednoduššího výzkumu z roku 2008, podle nějž používání biolihu vede k dvojnásobku emisí skleníkových plynů, než kdyby se spaloval jen benzin.