Rada hospodářské a sociální dohody se na svém čtvrtečním jednání shodla na 13 bodech, které mají pomoci vyvést českou ekonomiku z hospodářské krize. Jsou mezi nimi například dostavba Jaderné elektrárny Temelín, rekonstrukce uhelné elektrárny Prunéřov, vybudování jezů na Labi či audit výdajů ze státního rozpočtu. Na tiskové konferenci to oznámili zástupci tripartity.

Dohodnutá opatření by měla posílit a zlepšit podnikatelské prostředí, úroveň a efektivnost státní služby, zabránit odtoku peněz z veřejných rozpočtů a vést k dobudování dopravní a průmyslové infrastruktury. "Jsou to věci, které by měly vést k obnovení růstu," řekl premiér Jan Fischer.

O mnoha z 38 bodů, na kterých se tripartita shodla 2. února, se zaměstnavatelé i odboráři domnívali, že je vláda dostatečně nenaplnila.

"Ještě ráno jsme se proto sešli s představiteli zaměstnavatelů a pokoušeli jsme se hledat společnou strategii," řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil. Z ní potom oněch prioritních 13 bodů vzešlo.

Přestože na většině z 13 vybraných bodů se shodli zástupci zaměstnavatelů i odborů, objevily se i mezi nimi třecí plochy. Konkrétně se jedná o bod zabývající se takzvaným kurzarbeitem, neboli zkrácení pracovního týdne, aby víc lidí mohlo zůstat v práci, i když za menší mzdu.

"O některých věcech můžeme diskutovat pouze za předpokladu, že nebudou mít dopad na státní rozpočet," řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. A první analýzy by podle něj dopad na výdajovou stránku státního rozpočtu měl. S tím ovšem nesouhlasí Jaroslav Zavadil, podle kterého naopak kurzarbeit díky úsporám na podporách v nezaměstnanosti státnímu rozpočtu pomohl. "Je to zhruba dvaapůlkrát levnější," řekl.

Na 3. června je naplánováno mimořádné zasedání tripartity, kde zástupci zaměstnavatelů, odborů i vlády zhodnotí naplňování vybraných opatření.

Kromě dohody na 13 bodech ve čtvrtek tripartita projednala páteční rozhodnutí Ústavního soudu o důchodech. Tripartita také hovořila o postoji vlády při přípravě státního rozpočtu. Podle informací, které ČTK poskytli někteří účastníci dnešního jednání tripartity, se jeho účastníci shodli na tom, že se tripartita bude podílet na přípravě strategie ke kohezní politice EU.

Níže si můžete přečíst 13 bodů dohody

Původní číslo v seznamu 38 bodů

 

1Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém „integrované kontroly“ (dokončení prací na nové legislativní úpravě - např. zákona o kontrole v gesci MV ČR).
7Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státního rozpočtu, provést audit hospodaření s prostředky státního rozpočtu
8Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru, působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směrem ke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuálně spotřebitelských) úvěrů.
9Předložení tezí „Proexportní strategie na léta 2010/2011 - 2016“
13Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu.
14Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW).
15Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín - výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne 23. 3. 2005 č. 337).
18Zpracovat analýzu tzv. „kurzarbeitu“.
19Pokračovat v programech „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“ a zajistit na ně alokaci finančních zdrojů.
20Boj proti korupci - důsledné uplatňování aktualizované Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 - 2011 podle usnesení vlády ČR ze dne 23. 3. 2009 č. 329.
27Doprava a dopravní infrastruktura - zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI.
29Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění.
38Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí.

Zdroj: OS Kovo