Cenová hladina v zemích EU (v %)
Země Potraviny a nealkoholické nápoje
EU 27 100
Belgie 115
Bulharsko 68
ČR 75
Dánsko 139
Německo 111
Estonsko 80
Irsko 129
Řecko 101
Španělsko 97
Francie 110
Itálie 108
Kypr 108
Lotyšsko 85
Litva 74
Lucembursko 117
Malta 93
Maďarsko 79
Nizozemsko 98
Rakousko 116
Polsko 64
Portugalsko 92
Rumunsko 66
Slovinsko 96
Slovensko 81
Finsko 120
Švédsko 104
Británie 97

Zdroj: Eurostat

Ceny potravin a nealkoholických nápojů v Česku byly loni výrazně pod průměrem Evropské unie. Podle pondělních údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) představovaly 75 procent průměru EU, což je páté nejnižší číslo v rámci 27členného bloku.

Nižší úroveň cen v porovnání s unijním průměrem měly v tomto sektoru už jen Polsko (64 procent), Rumunsko (66 procent), Bulharsko (68 procent) a Litva (74 procent). Na Slovensku to bylo 81 procent, což je osmé nejnižší číslo v bloku.

Data evropských statistiků ukázala, že mezi státy panují v cenách velmi výrazné rozdíly. V nejdražším státě jsou u potravin a nealkoholických nápojů ceny více než dvojnásobné proti tomu, co lidé platí v tom nejlevnějším. Dánsko je téměř 40 procent nad průměrem EU za rok 2009, zatímco v Polsku ceny byly jen na 64 procentech unijního průměru.

Nejlevnější potraviny jsou v Makedonii s 52 procenty, která ale není členem EU. A při obdobném srovnání i nečlenů jsou ještě dražší než Dánsko další severská země Norsko s 54 procenty nad průměrem EU a Švýcarsko s 141 procenty unijního průměru.

U alkoholu a tabáku jsou rozdíly ještě větší

U cen alkoholu je také markantní rozdíl. Zatímco ve Finsku byly na 170 procentech unijního průměru, přičemž další v pořadí jsou Island (168%), Irsko (167 %) a dále dalšími severskými zeměmi (Švédsko - 138 %, Dánsko - 135 %).Ještě dražší je alkohol v Norsku s234 procenty unijního průměru, ale Norsko není členem unie.

Naopak v Rumunsku to bylo jen 70 procent průměru EU. A obdobné jsou i ceny v regionu východní Evropy. V Bulharsku dosahují 77 procent průměru EU, Maďarsko pak 84 procent.

U tabáku byly v nejdražší zemi, Irsku se 217 procenty průměru, dokonce téměř pětkrát vyšší než v Bulharsku se 46 procenty průměru EU. Dalšími drahými státy pro kuřáky jsou Velká Británie (166 %), Francie (133 %) a Švédsko (130 %). Naopak levný je opět východ Evropy. Obdobná cenová úroveň jako v Bulharsku je v Rumunsku s 47 procenty unijního průměru a další levné země jsou Litva a maďarsko s 51 procenty. Pokud bychom pominuli hranice EU, pak nejdráže je opět v Norsku s 219 procenty unijního průměru.