Zahraniční dluh České republiky se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 132,3 miliardy korun na 1,686 bilionu korun, a představoval tak 46,3 procenta hrubého domácího produktu. Meziročně se dluh zvýšil o 166,7 miliardy korun, uvedla dnes Česká národní banka.

Na konci minulého roku zahraniční dluh činil 1,59 bilionu korun a jeho podíl na HDP byl 43,8 procenta.

Z celkového objemu dluhu tvoří 72,8 procenta zahraniční závazky se splatností delší než jeden rok. "Růst zahraničního zadlužení byl patrný zejména ve vývoji stavu bankovních závazků," uvedla ČNB. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti činí 25,4 procenta.

Podíl podnikového sektoru na zahraničním dluhu se zvýšil na 52 procent, z toho čisté závazky podniků se zahraniční přímou investicí dosahují 13 procent.

ČNB uvedla, že zahraniční zadluženost vládního sektoru vzrostla v důsledku nákupů krátkodobých vládních dluhopisů zahraničními investory a čerpání úvěrů na rozvoj infrastruktury od Evropské investiční banky (EIB). Na zahraničním dluhu se podílí vládní sektor 22,6 procenta.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů ve druhém čtvrtletí byl patrný růst zastoupení vkladů a dluhopisů na úkor ostatních instrumentů. Nejvyšší podíl na zahraničním dluhu zaujímají půjčky a dluhopisy, a to 63 procent, informovala centrální banka.

Schodek investiční pozice ČR, tedy saldo finančních aktiv a pasiv takzvaných rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům, se ke konci druhého čtvrtletí snížil o 5,3 miliardy korun na 1,613 bilionu korun, což je 44,3 procenta HDP. V meziročním srovnání je deficit vyšší o 46,1 miliardy Kč.

"Ve druhém čtvrtletí se prohlubování schodku investiční pozice zastavilo vlivem vyššího přírůstku na straně aktiv v porovnání s pasivy. Významnou měrou k tomu přispěl pozitivní dopad kurzových a cenových vlivů, které převážily záporné saldo transakcí na finančním účtu platební bilance," uvedla ČNB. Nárůst stavu zahraničních aktiv o 168,1 miliardy korun nastal především u bankovního a podnikového sektoru.

V růstu aktiv bankovního sektoru o 103,8 miliardy korun se podle ČNB promítl především přírůstek stavu krátkodobých vkladů a úvěrů poskytnutých do zahraničí. Podíl zahraničních aktiv ČNB na celkových zahraničních aktivech investiční pozice činil 31,7 procenta, podíl aktiv obchodních bank (bez cenných papírů) se zvýšil na 19,9 procenta.

Objem zahraničních aktiv podnikového sektoru (bez přímých a portfoliových investic) se zvýšil ve druhém čtvrtletí o 60,9 miliardy korun. Objem tuzemských přímých investic v zahraničí se nezměnil.

Podíl zahraničních přímých investic v ČR na celkových pasivech dosáhl 56,4 procenta. Přírůstek stavu pasiv ve druhém čtvrtletí souvisel především s předpokládanou výší reinvestovaného zisku náležejícího zahraničním vlastníkům.