Dopravní plány EU

1. Městská doprava

- Do roku 2030 by se mělo používání vozidel na konvenční paliva v městské dopravě snížit na polovinu; do roku 2050 by měly být postupně vyřazeny z měst; do roku 2030 by se mělo v centrech velkých měst dosáhnout zavedení dopravy zboží v podstatě prosté emisí CO2.

- Do roku 2050 by se měl v silniční dopravě počet smrtelných nehod snížit na úroveň blízkou nule. V souladu s tímto cílem usiluje EU o to, aby se do roku 2020 počet smrtelných dopravních nehod snížil na polovinu.

2. Meziměstská doprava

- Do roku 2050 by se většina cestujících na střední vzdálenost (přibližně 300 km a více) měla přepravovat po železnici.

- Do roku 2030 by se mělo 30 procent silniční nákladní dopravy nad 300 km převést na jiné druhy dopravy, jako jsou železniční a vodní doprava, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 procent.

- Do roku 2050 by se měla všechna letiště základní sítě propojit se železniční sítí, pokud možno vysokorychlostní.

3. Interkontinentální doprava

- Do roku 2050 by mělo používání nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě dosáhnout 40 procent; do roku 2050 by se také měly na úrovni EU snížit emise CO2 z námořních lodních paliv o 40 procent.

- Do roku 2020 by měl být vytvořen společný evropský letecký prostor zahrnující 58 zemí a jednu miliardu obyvatel.

Evropská komise v pondělí navrhla zákaz vjezdu vozů se spalovacími motory do měst v roce 2050. Zatím to sice není legislativní návrh, ale pokud by členské státy nezávazný plán nakonec realizovaly, emise z dopravy by měly do poloviny století klesnout o 60 procent. Brusel totiž počítá s tím, že za 39 let se bude většina cestujících na vzdálenost větší než 300 kilometrů přesouvat po železnici.

S postupným vytlačováním aut se spalovacím motorem chce Evropská komise začít ovšem podstatně dříve než v roce 2050. Již 20 let předtím by se totiž podle nového dopravního plánu mělo snížit používání aut v městské dopravě o polovinu. Zboží by se do center velkých měst mělo "bez emisí" dopravovat již v roce 2030.

Bezpečné silnice

S koncem klasických automobilů a vývojem nových technologií se má zásadně zlepšit i bezpečnost na silnicích. Za 39 let podle komise dokonce nebudou na silnicích umírat téměř žádní lidé. "Do roku 2050 by se měl v silniční dopravě počet smrtelných nehod snížit na úroveň blízkou nule. V souladu s tímto cílem usiluje EU o to, aby se do roku 2020 počet smrtelných dopravních nehod snížil na polovinu," uvedla EK.

Létat se bude na biopaliva

Plán Evropské komise má celkem 40 bodů, které se zaměřují především na přesun od automobilů k železniční a lodní dopravě. Týkají se však i dopravy letecké. Komise chce, aby v roce 2050 aerolinky nejméně ze 40 procent využívaly takzvaná udržitelná nízkouhlíková paliva, tedy především biopaliva druhé generace. Ta se v současnosti ovšem prakticky nepoužívají a jejich nasazení ve větším měřítku lze podle expertů očekávat nejdříve za deset let.

"Konkurenceschopné dopravní systémy mají klíčový význam pro to, aby byla Evropa schopna obstát v celosvětové hospodářské soutěži, pro podporu hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a pro každodenní zabezpečení kvality života lidí. Omezení mobility nepřichází v úvahu; řešením však není ani pokračovat v dosavadním přístupu. Závislost dopravních systémů na ropě můžeme snížit, aniž bychom obětovali jejich efektivnost a ohrozili mobilitu. Může na tom získat každý," řekl novinářům eurokomisař pro dopravu Siim Kallas.