V současné době nesouhlasí s případným zavedením evropské měny eura v ČR 74 procent Čechů. V případě, že by se nyní konalo referendum o vstupu země do EU, by rovněž převážili odpůrců nad těmi, kdo by souhlasili. Vyplynulo to z internetového průzkumu agentury SANEP.

Podle průzkumu by proti vstupu Česka do EU nyní hlasovalo necelých 45 procent dotázaných, naopak pro vstup by zvedlo ruku 42 procent lidí. Přitom v referendu v roce 2003 o přistoupení země k unii se pro vstup vyslovilo přes 77 procent voličů a proti bylo zhruba 23 procent voličů.

Dvaatřicet procent respondentů i přiznalo, že za dobu českého členství v evropském společenství změnilo na EU svůj názor. Na svých názorech si trvá 63 procent občanů.

Skoro tři pětiny respondentů ale hodnotí instituce a orgány EU jako neefektivní a nedůvěryhodné. Opačný názor zastává zhruba třetina Čechů. Většina lidí, 61 procent, se staví i proti proudu, který v rámci unie usiluje o její federalizaci.

Dvaašedesát procent lidí se vyslovilo i proti případnému vstupu Turecka do unie. Podle statistiků kritici poukazují hlavně na kulturní odlišnost, polohu a bezpečnostní aspekty této kandidátské země. Naopak s možným vstupem dalšího kandidáta - Islandu do unie dotázaní problémy nemají. Souhlasí s tím dvě třetiny Čechů.

Agentura provedla internetový průzkum ve dnech 14. až 20. března a zúčastnilo se ho 10.081 lidí starších 18 let.