Po dvoudenním maratonu věřitelé Sazky rozhodli, že loterijní firmu pošlou do konkurzu. Prosadili ho největší věřitelé, KKCG Karla Komárka a PPF Petra Kellnera.

Jednání věřitelů jsme SLEDOVALI v ON-LINE REPORTÁŽI - ZDE

Návrh na konkurz kolem šesté hodiny večer navrhla KKCG. "Naším cílem bylo pokusit se o reorganizaci. Situace ale dospěla tak daleko, že stávající management tvrdí, že společnost chce zachránit, ale faktické kroky, které po rozhodnutí o úpadku směřují k tomu, aby se Sazka dostala na kolena," uvedl před soudcem právní zástupce KKCG.

"Dlužník nemůže mít poctivý záměr, aby reorganizaci provedl v dobré víře, z toho nám vyplývá, že jediným možným výsledkem je konkurz," dodal. Ke Komárkově firmě se přidali i další velcí věřitelé BNY Mellon a Kellnerova PPF. Podporu nakonec získali i mezi nezajištěnými věřiteli.

"Souhlasím, že lepším způsobem je vždy reorganizace. V tomto konkrétním případě se ale domnívám, že vzhledem ke stavu společnosti dlužníka, provedení reorganizace už není možné?" uvedl insolvenční správce Sazky Josef Cupka, kterého soud ponechal ve funkci.  Věřitelé o jeho jeho odvolání totiž nemohli hlasovat, neboť nebyla přítomna potřebná nadpoloviční většina všech věřitelů.

Schůzi, která se konala v Národním domě na pražských Vinohradech, odkud ale byla přesunuta kvůli plesu do sídla Městského soudu Prahy 1, od začátku provázely spory mezi věřiteli navzájem i mezi některými věřiteli a Sazkou. Jednání se účastnilo zhruba 40 věřitelů i generální ředitel Sazky Aleš Hušák.

 

Sazka se do insolvence dostala kvůli problémům se splácením výstavby O2 areny. Vznikla v roce 1956, akciovou společností je od roku 1993. Jejími akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Největší podíl, 67,98 procenta, drží Český svaz tělesné výchovy. Ze zisku má podporovat sport a tělovýchovu, ještě v roce 2003 akcionářům vyplatila přes miliardu.

Jednání věřitelů Sazky jsme sledovali v on-line reportáži

On-line reportáž

On-line reportáž byla ukončena
08:30
Den č. 2

Národním domě na pražských Vinohradech dnes ráno začne schůze věřitelů loterijní společnosti Sazka. Jednání rozhodne o tom, zda Sazka projde reorganizací nebo na ni bude uvalen konkurz. Při schůzi bude mít největší slovo věřitel s největším procentem pohledávek.

Celkem soud zaevidoval 2075 věřitelů s pohledávkami za 41,1 miliardy Kč. Při čtvrtečním přezkumném řízení Sazka většinu pohledávek částečně popřela. Dnešní schůze se zúčastní šéf Sazky Aleš Hušák a představí na ní svůj plán na reorganizaci Sazky.

Čtvrteční dění, které spočívalo především v přezkoumávání poheldávek jsme sledovali v on-line reportáži - ZDE

08:31
Zpravodaj IHNED.cz je na místě

O dění v Raisově sále v Národním domě na pražských Vinohradech, kde ba měla dnes pokračovat  schůze věřitelů pro vás budeme sledovat v on-line reportáži.

Aktuální vstupy přímo z místa bude zajišťovat redaktor HN Ondřej Malý (OM).

 

 

08:47
Hušák dorazil

(O. Malý) Šéf Sazky Aleš Hušák dorazil soudu kolem 8:45 a na dotazy novinářů s čím k soudu jde pouze odpověděl, že "se vší vážností".

Vzhledem k tomu, že dorazil malý počet účastníků řízení, soud bude možná zvažovat přesun do sídla soudu namísto využití prostor Národního domu.

08:49
Zůstává se v Národním domě

(O. Malý) Tak navzdory možným spekulacím bude jednání věřitelů probíhat podle původního plánu v Národním domě na Vinohradech. Přesun do sídla soudu o pár bloků vedle se nekoná. Dorazilo nakonec dost lidí.

Důvodem byly zřejmě nejen množství lidí, ale i organizační a bezpečnostní opatření, která v Národním domě byla zajištěna.

08:59
Twitter i dnes

I dnes se dění objeví také na sociální síti Twitter v přímém přenosu. „Náš právník bude twittovat průběh na zachrantesazku.cz i dnes,“ řekl IHNED.cz Alexej Bechtin, mluvčí PPF.

09:12
Zasedací pořádek

(O. Malý) Změnou je, že vedle advokáta Sazky sedí přímo šéf Sazky Aleš Hušák. Zasedací pořádek v sále, kde je asi šedesát lidí, zůstal vcelku stejný. Vlevo vpředu sedí zástupci firem spojených s Martinem Ulčákem,  

Soud nyní projedná hospodářskou situaci Sazky, potom schůze rozhodne o tom, zda ponechá ve funkci věřitelský výbor a insolvenčního správce. Věřitelé rozhodnou také o způsobu řešení úpadku konkurzem nebo reorganizací. Pokud půjde o reorganizaci, pak rozhodnou, zda odmítnou dlužnický návrh reorganizace a kdo bude znalcem.

09:16
Že by dohoda?

(O. Malý) Vystupuje advokát Sazky Císař:
"mám tu návrhy, které nejsou řešeny v programu: 1) změna stanoviska dlužníka k některým pohledávkám. dlužník na základě informací, které obdržel po přezkumném jednání mění stanovisko k některým pohledávkám. Jde o věřitele č. 3 - společnost..."

Soudce Harmach: "Nebudeme projednávat dodatečná stanoviska dlužníka"
Císař oponuje: "Můžeme to upravit kdykoli. Chceme vzít částečně zpět popření."
Harmach: "Rozhodující je zjištění pohledávek. ty byly zjištěny nebo popřeny. Eventuelně odloženy na zvláštní jednání. 
Císař: "Chci částečně vzít popření zpět.   Mluvil-li o věřiteli č. 3, pak to je Sidereus Holding, poheldávka, kterou nyní drží PPF."

O. Malý poznamenává - Že by se nakonec věřitelé s Hušákem dohodli?

Pozn: Pohledávku Sidereus totiž Sazka vehementně popírala od začátku, tvrdila, že zanikla. Důvodem je, že Sidereus převzal pohledávku banky za Sazkou, která podle Sazky loterijní společnost poškodila.  
Věřitel č. 8 (KKCG). řekl, že je to irelevantní.

09:20
Stategie Sazky - Velká neznámá

(O. Malý) Soudce protokoluje, že dlužník změnil stanoviska a žádá, aby tato stanoviska byla protokolována. Poukazuje na skutečnost, že nastanou-li účinky reorganizace, pak popření dlužníka je významné pro zjištění pohledávky, jak je uvedeno v insolvenčním zákoně.

S ohledem na to, že má být dnes rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, je nutno, aby byl dán dlužníkovi prostor.

Zatím není jasné, kam Sazka míří.  

Soudce protokoluje dál: Nesouhlasí (dlužník) se stanoviskem soudu vést jednání dál bez vyřešení námitky a bez možnosti změnit stanovisko k pěti pohledávkám.  

Advokát Sazky: Jde o pět významných pohledávek, zabrala by méně času než tato protokolace. Nechceme měnit stanovisko k 586 pohledávkám.  

Začněte!, říká Harmach

09:24
Zbytečný poplach

(O. Malý) Poplach byl zbytečný. Jde jen o menší pohledávky  

Advokát Sazky: Věřitel 3 (pozn. Siderius) , dílčí pohledávka 6 ve výši 20 637 898,19 Kč. Dlužník své stanovisko upravuje tak, že snižuje popření ve výši 5 000 korun.  

Věřitel 7, (město Moravská Třebová), bere zpět popření co do částky 20 000 korun. 
Věřitel č. 170, (město Trutnov), bere zpět popření pravosti. Pohledávku zcela uznává.  
Věřitel č. 1030, (společnost ECS International Czech Republic). bere zpět popření 7 235 korun  
Věřitel č. 1358, (HC Slavia Praha), dlužník bere zpět popření pravosti, pohledávku uznává.

09:27
Bestsport na řadě

(O. Malý) Bestsport navrhuje nyní odročení schůze až po přezkumném jednání jeho šestimiliardové pohledávky, která nebyla projednána a byla odročena na zvláštní přezkumné jednání. Bestsport je součástí impéria Sazky, vlastní O2 Arenu ve Vysočanech.   Chce odročit schůzi tak, aby proběhla až po přezkumu dalších pohledávek.  

Soudce Harmach protokoluje návrh...

Bestsport se hádá se zástupcem BNY Mellon (zástupce držitelů dluhopisů), zástupkyně tvrdí, že její pohledávka je vyšší, ale nebyla přezkoumána, narozdíl od pohledávky BNY Mellon   

Věřitel 8 (KKCG) tvrdí, že jde o obstrukce.  

Další věřitelé z pravé strany sálu (kde jsou povětšinou zástupci PPF, KKCG a firem s nimi spojených) se k tomu připojují. Tvrdí, že jde o obstrukce, které jsou zbytečné.

09:33
Tahanice s Bestsportem

Bestsport protestuje. Považuje postup soudu za nezákonný, protože pohledávku řádně a včas přihlásil. Pohledávka přitom nebyla přezkoumána a není tedy jasné, zda by mohl či nemohl hlasovat.  

Věřitel č. 1 (Moranda resp. PPF): "Nesouhlasíme, aby se schůze odročovala a trváme na projednání všech bodů. Žádáme o protokolaci, že věřitel Bestsport vykonává svá práva na schůzi věřitelů, protože podle našeho názoru je jeho pohledávka zcela nadsazena, velmi pravděpodobně o více než 50 % a proto žádáme pro účely možného pozdějšího použití ustanovení §178 insolvenčního zákona, aby zástupce společnosti Bestsport uvedl jmenovitě osoby, které podepsaly přihlášky, tak, aby se mohlo v budoucnu domáhat jejich odpovědnosti.
Současně pokud je to možné žádáme společnost Bestsport, aby vysvětlila, jak dospěla při přihlášce pohledávky k částce 6,055 miliardy korun. Aby potvrdila, že tato pohledávka je podmíněná, a to z titulu možného regresu společnosti Bestsport za společností Sazka pro případ, že by došlo k výkonu zajištění zástavního práva, které v současné době vázne na budově známé jako tzv. O2 Arena, která je ve vlastnictví společnosti Bestsport.
Současně žádáme, aby zástupce Bestsport zdůvodnil, proč tato podmíněná přihláška není ve výši přibližně 4,9 miliard, což odpovídá hodnotě pohledávky přihlášené věřitelem 1506 (BNY Mellon)."

Soud chce po Bestsportu, aby to vysvětlil

Bestsport: "Považuji to za obstrukci. Přihláška byla publikovaná prostřednictvím médií včera, každý se může podívat, kdo ji podepsal a na důvody podmíněnosti."
Harmach: "Řeknete nebo ne?"
Zástupkyně Bestsportu: "Můžu ji přečíst. Takové dotazy považuji za obstrukci."

09:39
Bestsport popisuje pohledávku za 6 miliard

(O. Malý) Bestsport: "Veškeré přihlášky podepsal náš předseda představenstva Jaroslav Pekař a místopředseda představenstva pan doktor Hušák"

Dotaz soudu: "Co řeknete na to, že pohledávka je nadsazena o 50 %?
Bestsport: "Pohledávka je doložena zástavním právem. Je vyčíslena původně v eurech, zástavní právo bylo zřízeno až do výše 250 mil. eur, přepočet na Kč byl činěn podle kurzu ke dni provádění přihlášky, a to je 25. dubna."
Harmach: Jste si vědoma případného postihu podle §178?
Bestsport: Samozřejmě
Věřitel 1192 (Gladiolus): Chci se zeptat, proč naopak pohledávka věřitele 1506 (BNY Mellon) neodpovídá výši zástavního práva.
Advokát Sazky se připojuje k věřiteli Gladiolus. Navíc chce po věřitelích Moranda a Sidereus, proč přihlásily svou pohledávku, když je Sazka rozporuje z důvodu, že banky, které na tyto společnosti svou pohledávku převedly, Sazku podle ní poškodily.

V sále se rozjíždí pěkná právní bitva.

09:46
Kdo zmocnil Rybáře

(O. Malý) Sazka se ptá, kdo zmocnil advokáta Moranda a Sidereus dr. Rybáře, který jako první podal pohledávku
Zástupce Morandy říká, že to neví
Zástupce Sidereus uvádí, že tyto věci jsou zřejmé z insolvenčního rejstříku. Zmocnění taktéž nevíme.

Šéf Sazky vypadá, že se dobře baví.

 

09:53
BNY Mellon chce utnout diskusi.

(O. Malý) Zástupce držitelů dluhopisů, banky BNY Mellon: Výše pohledávky na přihlášce odpovídá aktuální výši, která je potvrzená v notářském zápise podepsaném dlužníkem. Chci navrhnout, abychom se vrátili k podstatě diskuse a k jejímu začátku, aby soud rozhodl o návrhu věřitele Bestsport o odročení jednání.

Nerozumím otázce "průkaznost dluhopisů", říká zástupce BNY Mellon. Je tam trust deed a podepsané dokumenty šéfa Sazky.

Zástupce BNY Mellon též neví, kdo podepsal plnou moc advokátovi, který přihlásil pohledávku.

09:56
Hušák si bere slovo

(O. Malý) slovo si bere šéf Sazky Hušák a odkazuje se na paragraf insolvenščního zákona o tom, že je nutné vyloučit soudce z důvodu podjatosti. "U Bestsportu postup insolvenčního soudu, tedy to, že soud neumožnil přezkum řádně přihlášené pohledávky, vzbuzuje dojem, že je soudce podjatý.
Soudce nerozhodl o návrhu dlužníka na zproštění insolvenčního správce z funcke a neposlal to na vrchní soud. To vzbuzuje dojem, že má k celé věci negativní poměr a chce poškodit dlužníka."

Hušák si stěžuje i na šikanu ze stranu soudu, protože musel potvrzovat svůj podpis, že je skutečně jeho. Navrhuje podjatost soudu podle §14 odst. 1.

Harmach: Ale vy jste opakovaně soudu odpovídal a takto to bylo zveřejněno v obchodním rejstříku.

Hušák: Dopis jsem dostal třikrát a třikrát jsem na něj odpovídal. Nejdříve první dotaz, což je minulý pátek, písemný dotaz, podruhé mi byl stejný dotaz předložen, že mám svůj podpis doložit notářským ověřením a potřetí včera ráno.

Advokát Sazky je zde vážný důvod pochybovat o podjatosti soudu vůči věřiteli, společnosti Bestsport, jsou tu důvody pro vyloučení soudce a navrhujeme, aby v tomto řízení byly dnes činěny jen kroky, které nesnesou odkladu.

10:00
Advokát Sazky je Řeháček

Redakce:  Jako advokát Sazky před soudem vystupuje dr. Řeháček a ne dr. Císař, jak jsme mylně uváděli. Omlouváme se dr. Císařovi, který sedí v publiku, i čtenářům.

10:05
Sazka chce odklad schůze

(O. Malý) Zdá se, že zástupci Sazky se snaží, aby schůze vůbec nezačala.

Zástupce Sazky Řeháček: Nesouhlasím za dlužníka s interpretací soudu, pokud jde o neodkladné úkony (soud uvedl, že neodkladné jsou takové úkony, které vedou k tomu, že se bude jednat). Tvrdí, že půjde o úkony dalekosáhlých důsledků. U konkurzu totiž práva okamžitě přecházejí na insolvenčního správce, který by mohl Sazku prodat třeba zítra.
Hlavně pokud je popřeno takové množství pohledávek a je takový rozdíl mezi tím, co popírá insolvenční správce a dlužník.
Schůzi věřitelů je možné odročit znovu, dále. Jsem přesvědčen, že vrchní soud dokáže rozhodnout flexibilně a rychle do týdne až čtrnácti dnů. Dovoluji si apelovat na soud, aby to, co jsem řekl, vzal v úvahu.

10:12
Podjatost soudce? Hlavně jednejme

(O. Malý) zástupce Gtech (dodavatel terminálů Sazky): "Nesouhlasím s námitkou podjatosti soudce." (na což před pár minutami poukázal Hušák)
Jak všichni víme, schůze se měla konat včera a dnes se koná jako kompromis. Jestli se koná až dnes, tak podle mne nesnese odkladu a souhlasím s poučením soudu ohledně neodkladných úkonů.
Připomínám, že situace dlužníka je absolutně kritická, podle informací předsedy představenstva dlužníka oznámených také ministerstvu financí v jeho dopisu je třeba učinit rozhodnutí o řešení úpadku dnes!
Nejsem si vědom až do dnešního dne, že by byl předložen návrh na konkurz. Zatím bylo několik návrhů na reorganizaci.
Úvahy co by se stalo kdyby, jsou zatím předčasné.

Zástupce KKCG: Zcela se ztotožňuji se stanoviskem předřečníka. V zájmu všech věřitelů je nezbytné, aby došlo k rozhodnutí dnes. Pokud bude agonie, způsobená současným managementem pod současným ředitelem ještě několik dnů či týdnů, věřitelé se dostanou do situace, kdy je nebude z čeho uspokojit.
Pokud by měl současný stav pokračovat, bylo by to v naprostém rozporu s intencemi insolvenčního zákona.

Zástupce Gladiolusu: Rád bych připomněl, že včera jsme od soudu běžně slyšeli, že dodržení lhůt v insolvenčním zákoně je běžné. tím bylo vysvětlované nedodržení lhůt přihlášek, lhůt zveřejnění pohledávek...

O. Malý: Po 1 hodině a 20 minutách jsme se úspěšně nedočkali v podstatě ničeho.

Gladiolus pokračuje: Ztotožňujeme se s názorem předřečníků, že je třeba jednat rychle, ale v zájmu věřitelů nebude sloužit, pokud se vytvoří vady řízení, které povedou ke zpocyhbnění rozhodnutí

10:18
Sazka: Dlužník by neměl být poškozen

(O. Malý) Dr. Řeháček (Sazka): "Insolvenční nástroj chce maximální uspokojení věřitelů, ale také to, aby žádný z nich ani dlužník nebyl poškozen." a zároveň tvrdí, že pokud bude jednání pokračovat, je to v rozporu s insolvenčním zákonem.,

Advokáti PPF a KKCG mezitím ve svém "hloučku" dali hlavy dohromady a o čemsi se asi minutu radili.

Dr. Řeháček: "Nemohu si představit horší poškození dlužníka, než nespravedlivě prohlášený konkurz

10:25
Ozvali se olympionici

Zástupce Českého olympijského výboru: "Ztotožňujeme se s námitkami ze strany ostatních věřitelů. Pokud právní zástupce dlužníka hovoří o jeho nevratném poškozováním, ČOV je v pozici akcionáře dlužníka a jeho akcionářská práva byla jednáním dlužníka nevratně poškozena. ČOV trvá na tom, aby nebyla poškozována jeho práva. Máme za to, že soud by měl neprodleně rozhodnout o pokračování věřitelské schůze."

Zástupce BNY Mellon držitelů dluhopisů: Uspokojení věřitelů klesá v důsledku postupu generálního ředitele dlužníka každým dnem. O naléhavosti dnešní schůze věřitelů nemůže být pochyb. Postup dlužníka považujeme za ryze účelový. Rád bych připomněl, že v souladu s ustanovením §14 odst. 4 nejsou důvodem k vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení projednávané věci.

10:28
Hušák znovu na scéně

(O. Malý) Hušák: "Včera jsem odeslal na MF asi 40 až 50 dopisů. A potvrzuji, že jsem oznámil, že tím, že představenstvo se na výzvu věřitelského výboru rozhodlo doplatit hlavní nedoplacenou výhru, ocitli jsme se v okamžiku, kdy nemáme dostatek disponibilních prostředků, abychom mohli provozovat hry.
Širší teorie práva přiznává účastníkům řízení stejná a spravedlivá práva. Pokud tu bylo vzneseno obvinění, že představenstvo na této situaci nese vinu, pak soud, insolvenční správce a věřitelský výbor zamezili přijetí smlouvy, která by řešila současnou situaci. Naposledy nyní zamezili přijetí smlouvy na 1,1 miliardy korun.
Výhrady vznášejí ti účastníci řízení, jejichž pohledávka bezesporu zanikla a neměli by tu vůbec být."

"Zdůrazňuji, že to byl soud, insolvenční správce a prozatimní věřitelský výbor, kteří odmítli úvěr od společnosti Gladiolus, přestože byl přijat dlužníkem, který znamenal okamžité stoprocentní vyplacení všech v té době splatných pohledávek přihlášených u inssolvenčního soudu.
Stejně tak dlužník konstatuje, že včerejší a předvčerejší obstrukce insolvenčního správce, které spočívaly v tom, že jsme vyzvali insoslvenčního správce v tom, aby nám dal souhlas k okamžitému uzavření věřitelského úvěrhu asi 1,1 miliardy korun okamžitě znemožnily přijetí dalšího možného úvěru od společností Penta a E-invest."

"Pokud zde zástupce věřitelů vznáší připomínky, kterými kritizuje společnost a práci představenstva a mé osoby, konstatuji, že to byli ti představitelé, kteří skoupili pohledávky spekulativně, pohledávky zanikly a tito věřitelé by tu neměli mít právo vystupovat."

Hušák se tak drží svého tvrzení, že bankovní pohledávky zanikly, protože si proti nim Sazka započítala své pohledávky vzniklé tím, že ji banky údajně poškodily.

"Tito věřitelé ani nejsou schopni upřesnit, kdo vydal plnou moc k podepsání přihlášky.To by měli jako právní zástupci vědět."

KKCG: Nechci se účastnit řečnických cvičení. Ať soud ukončí diskusi a postupuje dál.

10:44
A zase zpět k Bestsportu

Zástupce Bestsport se ptá, co se dělo s její přihláškou měsíc mezi doručením soudu a dneškem. "Myslím, že je třeba zkoumat postup soudu".

Soudce Harmach: Soudce sděluje, že o přihlášce věřitele ohledně pohledávky přesahující více než 6 mliard se dozvěděl včerejšího dne.

Zástupkyně Bestsport: V tom případě odkazuji na podání, kterým jsme urgovali zveřejnění přihlášky.

Soudce Harmach: Takové upozornění se ve spisu dosud nenachází.

Harmach: Program schůze věřitelů bude následovat v nezměněném rozsahu.

Soudce Harmach tak de facto odsunul požadavek Bestsportu na přezkoumání a zaznamenání 6miliardové pohledávky.  Firma tvrdí, že jí byl znemožněn přezkum a žádala odročení schůze. Insolvenční správce podle Bestsportu před soudem potvrdil, že mu tato pohledávka nebyla předána. Bestsport ale tvrdí, že pohledávku u soudu přihlásil 27. dubna. Pokud by došlo k jejímu přezkoumání a uznání stal by se Bestsport jedním z největších věřitelů Sazky.

Harmach: Námitka proti mé podjatosti není tak podstatná, jako neodkladnost schůze

10:46
Dvě hodiny a nic

(O. Malý)
V Raisově sále začíná být zase pěkné teplo. Za dvě hodiny přesně jsme se nedočkali ničeho a zatím jsme se nedostali ani k projednávání prvního bodu věřitelské schůze.
Dvouhodinovku vyplnily protesty Bestsportu, volání KKCG a PPF po tom, aby jednání pokračovalo a snaha Sazky prohlásit podjatost soudce. Žádné dobrodružství zatím ještě nevypuklo.

10:50

(O. Malý) Správce Cupka krátce shrnul svou činnost jako insolvenčního správce.

Zástupce Gladiolus: Chtěli bychom vyjádření pana správce, zda po prohlášením úpadku Sazky byly uspokojovány nějaké závazky dlužníka, které vznikly před prohlášením o úpadku. ať správce zpracuje jejich seznam, kde uvede tyto pohledávky, kdy vznikly, jak byly uhrazeny a jak toto uhrazení vysvětluje.

Gladiolus tím odkazuje na proplacení výhry z ledna, kterou Sazka doplatila nyní. 

11:06
Cupku čeká monolog

(O. Malý) Po Gladiolusu chce i KKCG, aby Cupka přednesl obě zprávy v celém rozsahu.

Správce si naistoval na notebooku zprávu o hospodářské činnosti dlužníka a bude ji zřejmě celou číst. Vyplní tím zřejmě několik desítek minut.

Dostali jsme se tak ale k prvnímu bodu, kdy správce zveřejňuje svou správu o ekonomickém stavu Sazky.

11:44
Glosa k požadavku Bestsportu

(O. Malý) Šestimiliardová pohledávka Bestsportu je dost zajímavá. Podle právní zástupkyně je totiž přihlášena někdy koncem dubna, tedy dávno před 'deadline' přihlášek pohledávek. Navíc Bestsport údajně - a má na to podací razítka soudu - ještě jednou urgoval její zveřejnění v insolvenčním rejstříku, kde zveřejněna nebyla.

Aniž bych se chtěl zástupkyně společnosti Bestsport jakkoli dotknout, je vskutku podivné, že při takto důležité a obří pohledávce - zní na 6 miliard korun - nekřičel třeba místopředseda představenstva Bestsportu pan Hušák do médií i do insolvenčního rejstříku, že takto obrovskou pohledávku soud ignoruje. V jiných případech se vyjadřovat nerozpakoval. Soudce podle svých slov pohledávku viděl poprvé včera.

Jde přitom o hodně,  jde o to, zda na schůzi bude nebo nebude Bestsport moci hlasovat.

11:50
Souhrn šéfa prozatimního věřitelského výboru

(O. Malý) Nyní svou zprávu přednáší šéf prozatímního věřitelského výboru (PVV) Josef Novotný stěžuje si na to, že Sazka mu kladla v práci nejůrznější překážky. Dospěl ale ke zjištění, že ekonomická situace dlužníka se nezadržitelně zhoršuje, jeho tržby z loterijní činnosti klesají a dlužník neplní ani své povinnosti vyplývající ze zákona o loteriích, jako je výplata výher a platby správních poplatků.

Novotný: "Sázející ve hry dlužníka ztrácejí důvěru. I proto PVV vyzval představenstvo k podání rozkladu proti rozhodnutí MF o odejmutí licence a vyplacení výhry z ledna."

Advokát Sazky Řeháček reaguje: Vše jsme plnili v souladu se zákonem. Stran snah dlužníka o uzavření úvěrové smlouvy se společností Gladiolus - z odůvodnění vrchního soudu ohledně zrušení předběžného opatření vyplývá, že není v rozporu se zákonem tuto smlouvu uzavřít.

11:59
Hušák útočí

(O. Malý) Aleš Hušák sedí rozvalen na pódiu ve velmi nepohodlné erární sálové židličce a levou ruku má skoro ochranitelsky položenou na opěradle židličky svého právního zástupce dr. Řeháčka. Většinu času si udržuje "pokerface"

Hušák: Proti tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu s Gladiolem, byly konány pletichy. Sazka by se díky ní dostala z úpadku. Proti nyní navrhované smlouvě na 1,1 miliardy od společnosti Penta a E-Invest, k čemuž došlo ze strany předběžného věřitelského výboru nebo správce, zmařili přijetí tohoto úvěru, který by znamenal záchranu společnosti.

Šéf Sazky se tvrdě opřel do "Káček": Je nepochybně prokázáno, že osoby spojené s osobami, které uplatnňují pohldávky 1 a 3, které zanikly, se spojily v práci na věřitelském výboru nad trestnou činností, která směřuje k tomu, aby společnost byla v úpadku a byla převedena do rukou KKCG, PPF a společností Synot pana Valenty.

Šéf PVV Novotný: Musím reagovat. Pan předseda představenstva dlužníka, pokud tvrdí, že PVV od něho dostal vše, co požadoval, lže. Nevím, jak jinak diskusi ukončit.

 

 

12:07
Novotný: Ne lež, ale nepravda

(O. Malý) Ostrá výměna názorů v jejímž středu je šéf Sazky pokračuje .

Hušák: Namítám, aby se používaly tyto termíny.

Novotný: Budu říkat, že neříká pravdu. Dodnes PVV neobdržel ani pouhý seznam uzavřených smluv. To je konkrétní fakt. K tomu, že nebyly činěny žádné obstrukce a že mu poskytl dlužník všechny informace, tak jak podle insolvenčního zákona má, je pravdou, že výkladem slova "nahlížení" je to, že "nahlížet" můžete pouze na obrazovku počítače, na účetní sestavu, kde nevidíte ani celý řádek výkazu a nemůžete si ho přečíst.
A z toho by si měl věřitelský výbor, který má hájit zájmy všech věřitelů zjišťovat ekonomickou situaci dlužníka?
PVV nikdy neobdržel návrh úvěrové smlouvy, kterou by dlužník s dispozičním právem sjednal a v souladu s insolvenčním zákonem předložil PVV ke schválení. Nikdy jsme takovou smlouvu nedostali a neviděli. Pouze se z kopie dopisu dozvěděl, že insolvenční správce byl požádán, aby takovou smlouvu sjednal a to je podle názoru PVV v rozporu s insolvenčním zákonem.

12:11
Rekordní jackpot vyplacen. Neoprávněně?

(O. Malý) Zástupce Gladiolus chce zaprotokolovat, že byla skutečně vyplacena výhra, kterou zároveň přihlásil vítěz do insolvenčního řízení.

Gladiolus to zjevně považuje to za upřednostňování věřitele

12:19
Konečně pokrok

(O. Malý) Přichází na řadu konečně důležitý bod - projednávání hlasovacích práv věřitelů.

12:21
Smršť paragrafů ze strany Sazky

(O. Malý) Zástupce Sazky: Dle § 200 insolvenčního zákona (InsZ) není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění. Dle ustanovení §336, které dále stanoví jinak, odstavec 2 InsZ má popření pohledávky dlužníkem v reorganizaci tytéž účinky, jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace.
Dle ustanovení §89 odst. 2. rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení v průběhu jednání jsou - proti všem, zdůraznuji všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci - účinná jakmile jsou vyhlášená účastníkům a insolvenčnímu správci, kteří byli při jednání přítomni.
Jestliže je zřejmé, mimo jiné, dle programu dnešní schůze věřitelů, že schůze věřitelů bude rozhodovat o způsobu řešení úpadku a jak jsme se dozvěděli mimo jiné ze zprávy insolvenčního správce, jsou navrhovány dokonce tři návrhy na povolení reorganizace, je zřejmé, že způsob řešení dlužníkova úpadku reorganizací je zcela reálnou možností.
Je zřejmé, že jestliže bude rozhodnuto o reorganizaci dlužníka, bude rozhodnutí vyhlášeno dnes všem přítomným účastníkům a insolvenčnímu správci a v okamžiku vyhlášení bude též účinné. V tomto případě bude rozhodnutí o povolení reorganizace účinné dnem 27. 5. 2011.

Dle přesvědčení dlužníka je potřeba ustanovení § 336 odst. 2 InsZ vykládat tak, že v případě, že je podán návrh na povolení reorganizace a tato je následně povolena, má popření pohledávky dlužníkem tytéž účinky, jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jsme tedy přesvědčeni, že pohledávku je možné považovat za zjištěnou jen v případě, když pohledávka není popřena jak dlužníkem, tak insolvenčním správcem. Jinak bychom se dostali do situace, kdy by věřitelé popřeni dlužníkem mohli hlasovat až do bodu 6 programu schůze, pokud by se ale dospělo do reorganizace, pak by už hlasovat nemohli.
Za dlužníka se domnívám, že hlasovací právo věřitelů musí zůstat stejné po celou schůzi věřitelů. Pokud by tomu tak nebylo, pak soud naznačuje, že způsobem úpadku bude konkurz a nepřemýšlí o reorganizaci.

"Překlad IHNED.cz výše uvedeného:" Sazka chce, aby měly hlasovací právo JEN pohledávky, které nebyly popřené ani insolvenčním správcem, ani Sazkou. V takovém případě by ale měly firmy kolem KKCG a PPF velmi malá hlasovací práva. Sazka totiž popřela většinu jejich pohledávek.

12:29
Harmach Sazce nevyhověl

(O. Malý) Harmach: Popření pohledávek dlužníkem nemá vliv na hlasovacích právech, za situace, kdy nebylo rozhodnuto o řešení úpadku.

Soudce tak Harmach argumentaci Sazky nepřijal.

12:45
Věřitelé za 8 miliard

(O. Malý) Asistent soudce: Jsou tu účastní podle výsledků přezkumného jednání věřitelé s pohledávkami 8 407 889 596, bez podmíněných pohledávek

Na stole u insolvenčního správce a jeho asistenta se objevily dva energydrinky. Únava zjevně pracuje.

(Redakce:) Věřitelé čeká hlasování podle velikosti svých zjištěných nepopřených pohledávek, které byly zařazeny do hlasování automaticky. O popřených pohledávkách hlasovat majitelé nepopřených. Když se na nich nedohodnou či je neuznají, rozhodne soud. Hlasovací práva tak mohou ještě získat i vlastníci popřených pohledávek.

Soudce nejdříve provádí přehled věřitelů a rozsah jejich hlasování - věřitel 3, Sidereus: 629 043 949 atd.
Soudce čte dlužné částky, které se promění v počet hlasů při hlasování.

12:53
Konec nudy, pozdvižení je tu

Po dočtení částek zavládlo v sále mezi věřiteli pozdvižení. Hned několik z nich se zvedlo s tím, že jejich pohledávky nebyly přečteny nebo byly přečteny ve špatné výši. U mikrofonu v blízkosti soudce se štosuje fronta věřitelů.

13:20
Pauza

(O. Malý) KKCG navrhuje pauzu 15 minut, aby se vše vyjasnilo.

Sazka chce pauzu na oběd. "za 15 minut nesthnu nic sníst, " říká právník Sazky.
Byla vyhlášena pauza do 14:00

Hygiena a zdraví zvítězila pro tuto chvíli nad právním maratonem.

14:05
Přijde velké stěhování

(O. Malý) V 15:30 nastane velké stěhování. V Raisově sále je totiž večer ples. Celý insolvenční cirkus se tak přesune do budovy Městského soudu ve Slezské ulici, kde se ovšem odehraje zcela jiný čardáš.

14:14
Hlasování se blíží

Čeká nás hlasování o tom, zda věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, podmíněna nebo která dosud není přezkoumaná, budou mít hlasovací práva.

14:16
Všichni věřitelé "do rizika" nejdou

(O. Malý) Někteří věřitelé se vzdávají svých hlasovacích práv v části popřených pohledávek. Zbavují se tak rizika, že by museli doplatit do případné konkurzní podstaty částku, která by se rovnala popřené částce, pokud by se ukázalo, že jejich pohledávka nebo její část je neoprávněná.

Asistent soudce čte finální částky, se kterými vstupují věřitelé do hlasování. Budou odpovídat počtu jejich hlasů.

14:34
Kdo je koncern, ať se hlásí

Právník Sazky: chtěl bych vyjasnit další záležitost. Kteří věřitelé tvoří s jinými věřiteli koncern, nechť povstanou.

Harmach: Žádosti zástupce dlužníka bude vyhověno.

Věřitelé totiž nemohou hlasovat ve vlastní věci nebo ve věci osoby věřiteli blízké nebo osoby,, které tvoří s věřitelem koncern (§ 53 InsZ)

Věřitelé nyní podle čísel říkají, zda tvoří s nějakým z jiných věřitelů koncern. Jde třeba o věřitele č. 14 a 15 - GTech a GTech Global services, kteří tvoří koncern.

14:50
Sazka a Bestsport nejsou koncern

Akciová společnost Sazka netvoří koncern se společností Bestsport, řekl Hušák ve chvíli, kdy advokát KKCG požadoval, aby se vyjádřili, zda ho tvoří či ne.

Žádné překvapení - E-Invest tvoří koncern se společností Gladiolus

14:55
Nadále tajemný Siderius

Zástupce Sazky chce vědět, zda společnost Sidereus tvoří nebo netvoří koncern se skupinou PPF.

Zástupce Sidereus: Nemám informace. Nevím, s kým můj klient tvoří koncern. Nemám informace o tom, že tvoří koncern s kýmkoli v této místnosti.

Sazka žádá, aby soud z úřední povinnosti nepřipusti hlasování Sidereu, dokud to nebude najisto dané, zda netvoří koncern se skupinou PPF, pokud se to týká hlasování, kde by se hlasovalo o věřitelích, kteří nepokrytě tvoří koncern se skupinou PPF.

Zástupce Morandy, kterou vlastní PPF k tomu prohlašuje, že je obeznámen se situací skupiny PPF, a může potvrdit, že Sidereus koncern netvoří.

15:07
Hlasování začíná

Harmach: další žádosti o uvedení slova se nepřipouštějí. Přistupujeme k hlasování.

Nejprve věřitelé hlasují o tom, zda udělí či neudělí právo věřitelům popřených pohledávek.

 

15:09
Vlastníci popřených pohledávek nehlasují

Pro udělení hlasovacího práva přítomných věřitelům s popřenými pohledávkami nebyl nikdo. Rozhodne o nich soud. Šlo o Českou pojišťovnu nebo Finanční úřad Prahy 1. Hlasovací práva mají věřitelé s pohledávkami za necelých 8,4 miliardy korun, přičemž nadpoloviční většinu z nich vlastní dohromady KKCG, Moranda, Sidereus a The Bank of New York Mellon.

Proti je většina sálu, hlavně držitelé největších pohledávek.

Zástupce Sazky namítá, že se mělo hlasovat o hlasovacích právech jednotlivých věřitelů jednotlivě a ne en-bloc.

Harmach předčítá usnesení: Hlasovací právo popřených věřitelů se nepřiznává. Proti usnesení není odvolání přípustné.

15:14
Hlasování č. 2

Nyní se bude hlasovat o hlasovacích právech věřitelů podmíněných pohledávek.

Pro jsou tři věřitelé. zjevně ani držitelé podmíněných pohledávek nebudou mít přiznané hlasovací právo.

15:30
Přesun na soud

Dochází k avizovanému přesunu z Národního domu na Vinohradech do sídla soudu ve Slezské ulici. Schůze bude pokračovat v 16:00 hodin nejdříve.

Harmach: Dokud nevyčerpáme program schůze, pokračujeme. Soudce Harmach tak potvrdil, že tu budeme, dokud se nerozhodne. Čeká nás hezké odpoledne, večer a možná i noc.

15:31
Všichni přesunuti

Přesun o pár bloků z Národního domu do sídla soudu proběhl úspěšně. V budově soudu se provedla prevence.

Někteří věřitelé po cestě vzdali svou účast.

Zpravodaj iHNed.cz Ondřej Malý zde nicméně vydrží až do konce, ať již bude jakýkoli.

16:20
Bestsport hlasovat nemůže

Zástupci Bestsportu a Gladiolusu žádají soud, aby rozhodl o pohledávkách, které se nestihly přezkoumat, o jejich hlasovacím právu.

Soud: Hlasovací právo věřitele č. 225 (Geco) na této schůzi věřielů v rozsahu nepřezkoumané pohledávky se nepřiznává.
Proti tomu není odvolání přípustné.
Hlasovací právo věřitele č. 390 (Bestsport) na této schůzi věřitelů v rozsahu nepřezkoumané pohledávky se nepřiznává.

Soudce Harmach rozhoduje o tom, zda přizná hlasovací právo věřitelům, jejichž pohledávky nebyly přezkoumané. Toto právo neuděluje. Věřitelé, kteří mají některé poheldávky nepřezkoumané (jako Bestsport) tak nebudou moci hlasovat.

16:28
Další bod programu

Na pořad schůze se dostává další bod programu.

Rozhodnutí o tom, zda schůze věřitelů ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor.

Zástupce Sazky: Nemělo by být hlasováno o potvrzení prozatímního věřitelského výboru. Ale protože není dodržen § 57 odst 1, ve věřitelském výboru nejsou zastoupeny všechny skupiny věřitelů. V tak velké insolvenční věci je potřeba skupiny vnímat šířeji, než zajištěné a nezajištěné.

Sazka chce, aby ve věřitelském výboru byli například i sportovci, zástupci sportovního sektoru, kteří nejsou spojeni se stávajícími akcionáři Sazky. Pak zástupce skupiny dodavatelů.

Kolik jich tu je, co nejsou spojeni s akcionáři? Jsou tu vůbec přítomni? ptá se Harmach

Harmach: Zvedněte ruku.

Zvedá ji jeden z právníků PPF, ku všeobecnému veselí, že je "sportovec, který není spojen s akcionáři Sazka, protože je členem Kunratického jachtklubu".

Pak tam chce zástupce bank, trafikantů a výherců, měst a obcí a poslední skupina by měla být zástupce státních orgánů.

Harmach: Nemohu si odpustit poznámku k dlužníkovi, který popíral pohledávky měst a obcí, že je navrhuje do věřitelského výboru.

16:32
BNY Mellon chce do věřitelského výboru

Právník BNY Mellon: Klíčem je, že členy věřitelského výboru navrhují zajištění a nezajištění věřitelé, to je klíč. Já bych rád navrhl, aby soud věřitelský výbor ponechal ve funkci a doplnil o dalšího člena, a to dlužníka 1506 (tedy BNY Mellon). "Držitelé dluhopisů chtějí tak svého zástupce ve věřitelském výboru."

16:42
Prozatimní věřitelský výbor zůstává stejný

Hlasuje se nyní o tom, zda má zůstat prozatímní věřitelský výbor ve funkci. Zatím má pět členů

Zástupce firmy Gladiolus navrhuje rozšíření o dva členy, o Geco Tabák a T-Mobile.

Stav zůstává zachován, výbor má i nadále pět členů. Pro zachování věřitelského výboru hlasovala většina věřitelů.

16:58
Šest členů věřitelského výboru

Nyní se hlasuje o počtu členů věřitelského výboru. BNY Mellon navrhuje 6. Geco a Gladiolus 7

Většinou hlasů je rozhodnuto o šesti členech.

17:03
Tvoří se partičky

Začínají se ukazovat hlasovací skupinky. Obvykle spolu hlasují zástupci firem spojených s PPF, KKCG, bank, a operátorů. Na druhé straně jsou to firmy spojené s Martinem Ulčákem a Pentou - tedy Gladiolus, Atlanta Safe, Geco, E-Invest. Ti jsou v jasné menšině.

17:05
BNY Mellon se "dočkal" funkce

Šestým členem bude zástupce zajištěných věřitelů, tedy v tomto případě držitelů dluhopisů. Stane se jím tak zástupce, kterého jmenuje Bank of New York Mellon jako správce emise dluhopisů, která držitele zastupuje.

Věřitelský výbor tak na rozdíl od prozatimního bude mít šest členů s rozhodujícím hlasem předsedy. Ve lhůtě 10 dnů podá soudu zprávu o dalším stavu insolvenčního řízení z hlediska věřitelského výboru a s přihlédnutím k dalšímu programu této schůze.

Majitele dluhopisů bude zastupovat advokát Tomáš Otruba z advokátní kanceláře BBH. Rozhovor s ním vyšel pátečních HN - ZDE.

17:13
Nominace přibývají

Za nezajištěné věřitele navrhuje KKCG tyto náhradníky - zástupce Autoklubu ČR, Českého olympijskéího výboru, Telefóniky, Citibank a České pojišťovny.

Za zajištěné věřitele navrhuje BNY Mellon jako náhradníka věřitele PPF Healthcare
Ve věřitelském výboru je zatím KKCG, Česká spořitelna, GTech, Siderius Holding a Moranda.

Autoklub je náhradníkem za Siderius, ČOV za KKCG, Telefónica za GTech, Citibank za Spořitelnu a Česká pojišťovna za Morandu.

17:18
Hušák: Sazku ubráníme

Hušák: "...nerad jakkoliv hodnotil ten soud, dokud neskončí schůze věřitelů. Sám jsem u soudu pracoval, působí to zmateně. Jsem ale rád, že se alespoň přezkoumal seznam věřitelů. Dochází tam k strašlivým chybám. A znova říkám, mám z toho dojem, že to někdo žene, aby rozhodl. Ale ta bitva rozhodně teprve začíná. Ať dnes padne jakékoliv rozhodnutí, nebude v právní moci a o tom dalším se teprve bude mluvit a bojovat o to..."

Poslechněte si, co řekl Aleš Hušák novinářům při přechodu z Národního domu do sídla soudu - CELÉ AUDIO ZDE

17:30
Hledá se náhradník

Nyní se hlasuje o jednotlivých náhradnících zvlášť, což bude chvilku trvat. Hlasovací zařízení jako v Poslanecké sněmovně na soudu bohužel nemají.

Na druhou stranu zase nikdo nemůže zpochybnit hlasování.

17:31
PPF a KKCG mají zatím pohodlnou většinu

Mezi nezajištěnými věřiteli (tedy věřiteli, jejichž pohledávky nejsou kryté zástavním právem) má PPF, KKCG a firmy s nimi spojené či hlasující v souladu s nimi většinu kolem 80 procent, podle posledních hlasování.

Samozřejmě hlasování, která zatím proběhla, nejsou tak důležitá jako to, co nás doufáme čeká večer či v noci - a to, jak bude řešen úpadek Sazky, zda konkurzem, či reorganizací.

17:37
Hušák si vzal slovo a napadl KKCG

Slovo si bere Aleš Hušák

"Poznámka k věřiteli č. 8 (KKCG, pozn. red.). dosaženého výsledku hlasování bylo dosaženo proto, že se ztratila u soudu přihláška podmíněné pohledávky věřitele č. 390 (Bestsport, pozn. red.)"

Zástupce KKCG kontruje:

"Poznámka pana generálního ředitele byla irelevantní. Podmíněná pohledávka by stejně nehlasovala."

17:45
Gladiolusu se nelíbí, že ve výboru nejsou trafikanti

Zástupce Gladiolusu: V nově zvoleném věřitelském výboru není ani jeden zástupce trafikantů, kteří představují 1200 až 1500 pohledávek, co do počtu jsou tak dominantní skupinou věřitelů.

17:47
Rozjela se slušná slovní přestřelka

Zástupce Sazky Řeháček: Bestsportu byla odňata možnost, aby o jeho pohledávce rozhodovala schůze věřitelů, takže irelevantní je naopak poznámka zástupce KKCG.

Zástupkyně Bestsportu: KKCG jen spekuluje, o ničem se nehlasovalo. Celý postup považuji za nezákonný. Soud nejdříve připustil, aby přihláška vůbec nebyla zařazena na program přezkumného jednání a posléze nepřipustil, aby věřitel v rozsahu této nepřezkoumané pohledávky hlasoval. Postup považuji za nezákonný.

Zástupce KKCG: Chtěl bych zaprotokolovat, že pohledávka byla poskytnuta soudu 27. 4. Když na ISIR neviděla pohledávku za 6 miliard, proč se neobrátila na soud?

Zástupce KKCG: Podstata mé poznámky je, že to nebylo v seznamu pohledávek správce, kde se měla objevit. Proč Bestsport nezkontroloval, že jeho pohledávka ve výši 6 miliard není zařazena?

17:52
Schůze Cupku neodvolá, není kvórum pro hlasování

Soud: Konstatuje se, že k případnému rozhodnutí věřitelů o odvolání dosavadního  insolvenčního správce z funkce není dosaženo požadovaného kvóra dle § 29 insolvenčního zákona.

Usnesením tak soud potvrzuje dr. Cupku ve funkci insolvenčního správce.

K odvolání či ponechání správce je totiž potřeba nadpoloviční většina podle výše pohledávek přihlášených ke včerejšímu dni.

18:00
Gladiolus protestuje proti Cupkovi

Proti potvrzení Cupky ve funkci protestuje právník společnosti Gladiolus. Tvrdí opět, že insolvenční správce schválením vyplácení výher porušil zákon.

18:01
Přichází nejdůležitější bod

Dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu - způsobu řešení úpadku.

18:02
KKCG navrhuje konkurz

KKCG navrhuje konkurz. Zástupce nyní vysvětluje, co k tomu společnost vede.

Jak je známo, cílem KKCG je zachovat sazku a její činnost.

"Naším cílem bylo pokusit se o reorganizaci. Situace ale dospěla tak daleko, že stávající management tvrdí, že společnost chce zachránit, ale faktické kroky, které po rozhodnutí o úpadku směřují k tomu, aby se Sazka dostala na kolena."

18:02
KKCG vysvětluje, proč chce konkurz

Zástupce KKCG stále vysvětluje, proč společnost navrhuje konkurz:

"Management oznámil, že nevyplatí výhry, propouští zaměstnance a zažádal MF o zastavení licence. Konkurz je tak jedinou cestou. To co rozhodlo, bylo popření pohledávky zajištěného věřitele. Z těchto případů vyplývá, že dlužník se evidentně snaží přivést Sazku nakolena a zcela ji ochromit, aby mohla nastoupit podnikatelská činnost konkurence."
a pokračuje:

"Nasvědčovalo tomu chování dlužníka včera a dnes a chování skupiny věřitelů kolem skupiny Penta a společnostní vlastněných panem Ulčákem."

"Dlužník nemůže mít poctivý záměr, aby reorganizaci provedl v dobré víře, z toho nám vyplývá, že jediným možným výsledkem je konkurz."

18:05
KKCG: Pod Hušákem se bojíme o budoucnost Sazky

Podle zástupce KKCG dosavadní výsledky managementu neskýtají záruku, že by v průběhu reorganizace byla zachována dosavadní podnikatelská činnost Sazky.

18:06
S KKCG souhlasí i BNY Mellon, Sazka zřejmě míří do konkurzu

Slovo si vzal zajištěný věřitel - správce emise BNY Mellon.

"Věřitel je nucen návrh podporovat a to i s ohledem na zmíněné poslední kroky dlužníka a to je popření pohledávek věřitelů č. 1407 a 1506. Z tohoto postupu dlužníka je zřejmé, že nepřistupuje k možné reorganizaci s poctivými úmysly."

(1407 a 1506 jsou oboje pohledávky BNY Mellon - pozn. red.)

Sazka tak s největší pravděpodobností půjde do konkurzu. Musí s ním souhlasit většina zajištěných i nezajištěných věřitelů, což se s největší pravděpodobností stane.

18:16
Gladiolus: Projevy předřečníků jsou absurdní

Gladiolus: Za skupinu Penta a věřitele 1192 (Gladiolus) chci uvést, že nám připadá naprosto absurdní, pokud zde slyšíme od předřečníků, co slyšíme.

"Úpadek společnosti a stávající potíže vyvolali právě oni. My jsme vždy prosazovali řešení finanční situace společnosti Sazka mimo úpadek. Po prohlášení úpadku jsme systematicky celou dobu podporovali reorganizaci dlužníka. A budeme tak činit i v dnešním hlasování."

18:20
PPF se přidala ke Komárkovi, konkurz je prakticky jasný

Zástupce věřitele 1 (Moranda vlastněná PPF) se připojuje k návrhu KKCG.

Konkurz je tak prakticky jasný, protože PPF drží s KKCG většinu.

18:24

Zástupce Sazky Řeháček: Soud by se měl s reorganizací vyrovnat. Insolvenční zákon preferuje sanaci před reorganizací, máme za to, že je nutné a logické a sledující účel InsZ, aby bylo rozhodováno nejdříve o reorganizaci.

Odkazuje také na zprávu insolvenčního správce, ze které vyplývá, že by byl v návrzích na povolení reorganizace včetně toho dlužnického nepoctivý záměr.

18:24
Hušák: Jako spolutvůrce zákona vím, že Sazka nebude moct provozovat loterie

Slovo si opět bere Aleš Hušák a rozjíždí svou řeč:

"Jako spolutvůrce loterijního zákona vím, že ve spojení §4, 44  a 45 loterijního zákona je loterijní licence nepřenositelná a za druhé je vydávána na konkrétní osoby, to znamená, že v okamžiku prohlášení konkurzu společnost přebírá správce, který ve smyslu části druhé loterijního zákona nemá oprávnění řídit loterijní činnost, tu má pouze loteirjní komise."

"Dále je zřejmé, že v konkurzu nebude společnost splňovat podmínky vydaných povolení. Tudíž se dostane do prvního problému, kterým bude, jak provozovat loterii. vydaná povolení to jasně specifikují."

18:30
Hušák se rozjel

Hušák pokračuje:

"Chtějí-li věřitelé zachovat loterijní činnost, měli by upřednostnit reorganizaci, a to jakýmkoli způsobem."

Následně začíná vyjmenovávat úspěchy současného managementu - vytvořil souhrnné zisky asi 38 mld. korun, zisk za první tři měsíce letoška činil zisk zhruba 280 milionů...jak se během jeho ředitelování společnost rozrostla "Ze čtyř set terminálů na zhruba 6500...

Hušák vypočítává i úspěchy v neloterijní činnosti, kdy v roce 2010 z ní měl příjmy 10-11 mld. korun. Jde o příjmy z dobíjení.

K poctivému záměru: "S plnou vážností prohlašuji, že nikdo z představenstva neudělal od začátku října roku 2010 do dnešní doby jakýkoli krok, který by měl znamenat zmenšení hodnoty společnosti."

"Protože společnost vede zápisy, je z nich vidět, že naopak společnost ve všech svých rozhodnutích činila takové kroky, aby udržela provoz společnosti, zvyšovala tržby společnosti. Od doby zahájení insolvenčního řízení společnost více než kdy jindy dbala na to, aby se na představenstvu nikdy nikdo nemohl domáhat škody.

K odpojení terminálů: Není pravda, že společnost by odpojovala terminály po zjištění úpadku. Pouze jsme dodržovali vnitřní pravidla společnosti, která říkala, že pokud některý obstaravatel neplatí, je mu terminál odpojen. Je to nejúčinnější způsob řešení nezaplacených pohledávek."

Proč Sazka uvedla terminály zpět do provozu: "Pozastavili jsme zhruba 1300 terminálů Protože předběžný věřitelský výbor požádal, aby tento postup nebyl uplatňován, zastavil jsme ho, terminály jsme uvedli zpět do provozu, což mělo za následek, že většina obstaravatelů přestala odvádět tržby. Byla si vědoma, že je nemůžeme postihnout. Pochopil jsem je, snažili si zachránit kauci, kterou u nás měli.

K novým terminálům: "Pokud jde o další terminály, asi 200 až 300 obstaravatelů dalo výpověď samo. Tomu jsme ale nemohli zabránit. Naopak, a to chci zdůraznit, od začátku insolvenčního řízení až dodnes bylo uzavřeno zhruba 200 nových smluv.To nesvědčí o tom, že by management směřoval k ukončení činnosti.

K odměnám managementu: "Není pravda, že by společnost vyplácela odměny členům managementu. Společnost měla vyšší mzdové náklady ze dvou důvodů. Za prvé proto, že odcházeli někteří zaměstnanci, co mají právo na odstupné. Za druhé, pokud byly vypláceny odměny, především nižšímu managementu, právníkům a ekonomům, kteří se zabývali insolvenčním řízením. Nikdo z členů vyššího managementu odměny nedostal

K výpovědím zaměstnanců: "Držitel pohledávky č. 8 (KKCG, pozn. red.), dále uvedl, že jsme přistoupili k výpovědím zaměstnancům. Nejsem si vědom toho, že bych já nebo jiný člen managementu tento výrok pronesl, že propouštíme zaměstnance. Nejsem si vědom toho, že by něco takového bylo oficiálně nebo neoficiálně řečeno, že bychom propouštěli zaměstnance. Držitel pohledávky č. 8 je advokát a ví, že v případě takzvaných hromadných výpovědí, bychom museli mít souhlas úřadu práce. Ze společnosti odešlo několik lidí, bylo to minimum a odešli na základě dohody."

Proč Sazka přiznala, že nemá peníze: "Provoz loterií je o důvěre. My jsme čestně přiznali, že nemáme peníze na výplaty z loterijní činnosti. To bylo podstatou dopisu MF. Zároveň jsme uvedli, že nemůžeme zastavit naši činnost, to může udělat pouze insolvenční správce, kterému jsme pochopitelně učinili dotaz.

"To bylo vše, co jsme mohli udělat. Jako předseda představenstva, generální ředitel a člověk zodpovědný za 20 000 duší pracujících v naší síti a 4 miliony našich klientů, na rozdíl od držitele pohledávky č. 8 spatřuji v tomto našem kroku naopak krok, který směřoval k zodpovědnosti. Protože tak se, pane držiteli pohledávky č. 8, chová zodpovědný a čestný muž."

K popření pohledávek vyplývajících z držby dluhopisů: "Dlužník uznal všechny pohledávky držitelů dluhopisů, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení přímo. Z toho lze tedy vyvodit, že uznáváme držitele dluhopisů. A to zcela bez podmínek.Pokud by byly dluhopisy přihlášené řádně, tak jak předpokládala dluhopisová dokumentace, pak by je dlužník stoprocentně uznal. Vzhledem k tomu, jak jsou přihlášeny, nejsou platné."

K údajné spolupráci s konkurencí (to jest se společností Penta a Ulčákem): Pan Ulčák ani žádná společnost, kde má majetkové podíly, nemá nic společného s provozováním loterií. Pokud jde o Pentu, spolupracovali jsme jen v případě možného získání úvěru, který poskytovala společnost Gladiolus. Taková je pravda.

18:55
Hušák začal vyprávět příběh Sazky

Hušák pokračuje ve své jízdě a začal vyprávět příběh Sazky od začátku:

"Kdo co sleduje? Celý příběh začal tím, že mne navštívil Radovan Vítek, kterému jsme nabízeli pozemky. Pan Vítek řekl, že koupí pohledávku a hodí na ni "íčko" (míněno insolvenci).
Pan Vítek prohlásil, že skoupí za námi pohledávky a společnost pošle do insolvenčního řízení, aby ji mohl získat. Tento příběh je přece úplně jasný.

Následně, v lednu letošního roku, jsem se setkal s panem Komárkem (majitelem KKCG, pozn. red.), který mi sdělil, že jeho jediným cílem je získat společnost Sazka a to za každou cenu. Nabízel mi v tomto směru spolupráci.

Řekl mi, že bude spolupracovat s tehdejšími věřiteli tak, aby se pokračovalo v insolvenčním řízení, aby získal společnost Sazka a o současných vlastnících se vyjadřoval ne zrovna nejlepším způsobem.
Řekl, že má koupeného správce i soudce (veselí v sále) a že nás, tuto společnost dostane, ať chceme nebo nechceme.

Naposledy jsem se setkal s panem Kellnerem, ve středu tento týden. Pokoušeli jsme se dosáhnout dohody. Řekl jsem mu, že mám dvě podmínky plánované reorganizace.

1) Společnost projde reorganizací a ne konkurzem
2) Současní takzvaní investoři se změní v investory finanční a ne kapitálové.

Na to mi bylo odpovězeno, že oba žijeme v jiném světě a že i on má zájem o získání společnosti.
Své exposé končím následujícím prohlášením. Insolvenční zákon byl stvořen proto, aby byla naplněna práva věřitelů a to je tak v pořádku. Nebyl stvořen proto, aby sloužil k nepřátelskému převzetí společnosti. Jsem nucen konstatovat, poté, co jsem dnes zažil toto jednání, když jsem zjistil, že se na soudě ztratila pohledávka ve výši 6 miliard korun, mám pochyb o objektivitě tohoto řízení.

19:00
Cupka: Reorganizace není možná, jde se hlasovat

Soudce Harmach: Nyní je prostor pro hlasování

Soudce Harmach chce zjevně co nejdříve nechat hlasovat a jít na víkend domů.

Slovo si bere Cupka, insolvenční správce:

"Souhlasím, že lepším způsobem je vždy reorganizace. V tomto konkrétním případě se ale domnívám, že vzhledem ke stavu společnosti dlužníka, provedení reorganizace už není možné.


Přistupujeme tedy k hlasování o reorganizaci, říká Harmach.

19:05
K reorganizaci nedojde, Sazka míří do konkurzu

Pro reorganizaci je jen menšina věřitelů. Proti je naopak jasná většina, hlavně zajištění věřitelé.

Po dvoudenním maratonu je jasné, že Sazka míří do konkurzu

19:06
Sazka půjde do konkurzu

Nyní se bude hlasovat o tom, zda řešením úpadku Sazky bude konkurz.

A bude. "Konstatuje se, že schůzí věřitelů bylo přijato hlasy nezajištěných věřitelů usnesení o řešení úpadku dlužníka konkurzem," říká soudce Harmach.

77,56 % nezajištěných věřitelů hlasovalo pro konkurz, u držitelů dluhopisů (zajitěných věřitelů) to bylo 100 %.

19:18
Glosa: Rozhodně to není poslední Hušákovo slovo

Kdo by si myslel, že je to konec martyria Sazky, zřejmě by se dost mýlil. Skoro jistě schůzi někdo napadne a ještě dlouho potrvají právní spory.

19:20
Schůze končí

Schůze nyní končí. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný večer.

Účinky konkurzu nastávají prohlášením konkurzu a jeho zveřejněním v rejstříku. To musí být prohlášeno do konce června. Prohlášení konkurzu je formální úkon, který ještě musí soudce udělat. Až od data, kdy bude ustanovení zveřejněno, bude Sazka skutečně v konkurzu.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist