Ministerstvo dopravy (MD)  chce zabránit spekulacím s pozemky pro dopravní výstavbu tím, že by se změnou zákona oddělil proces vyvlastnění od jednání o náhradě.

MD předpokládá, že dopravní výstavba by se tak urychlila a ušetřilo by se až 60 procent ze současných cen na výkupy pozemků. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Možnou úsporu odhalila analýza investic v Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Vyvlastňovací úřad

Novelu zákona připravuje ministerstvo dopravy ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj.

"ŘSD bude mít volnou ruku k jednání o ceně s majitelem pozemku. Pokud tuto cenu majitel pozemku do zákonem určeného počtu dní nebude akceptovat, pak se rozhodnutí přesune na Vyvlastňovací úřad. Tím budou magistráty nebo krajské úřady. V takovém případě se pak bude náhrada za pozemek určovat dle odhadu ceny před vydáním územního rozhodnutí," popsal Dobeš.

Za původně nestavební pozemky by tak stát jejich majitelům vyplácel dvojnásobek původní ceny, což by ale bylo méně, než pokud by musel proplácet pozemky už jako stavební po vydání územního rozhodnutí.

Majitelům stavebních parcel by ŘSD nabízelo k odhadu ceny bonus 15 procent.

Konec spekulací

Podle Dobeše tím nebudou poškozena práva majitelů nemovitostí, protože jejich pozemky se zhodnotí až změnou územního plánu. Po této změně by se spekulace s pozemky nevyplatily, očekává ministr. Na výkupy pozemků nyní jde u menších staveb zhruba desetina celkových nákladů, u větších projektů zejména v okolí velkých měst je tento podíl vyšší.

Oddělení procesu vyvlastnění od jednání o náhradě podle Dobeše funguje například v Německu, kde se proti Česku staví výrazně rychleji i levněji.
První řízení by stanovilo, že jde o stavbu ve veřejném zájmu a pozemky je možné vyvlastnit. Druhé řízení by pak současně se zahájením stavby určilo výši finanční kompenzace pro majitele pozemku.

Obce musí pochopit, že se šetří

Ministerstvo dopravy také na základě analýzy ŘSD nechce pokračovat ve výstavbě požadované například obcemi nebo kraji, která ale s budovanou komunikací nesouvisí. Týká se to nákladných mimoúrovňových křížení, ekoduktů nebo modernizací autobusových nádraží a železničních stanic.

"Pokud budeme stále dokola konfrontování s požadavky na stavbu nadbytečností nesouvisejících s hlavní komunikací, pak tyto lokality nepotěšíme. Přednost dostanou ty oblasti, kde pochopí, že se musí na stavbách šetřit a kde si odepřou luxusní pojetí dopravní infrastruktury," uvedl pověřený ředitel ŘSD René Poruba.