Evropská komise dnes představila plán, který počítá s investicemi na zlepšení dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury v Evropě ve výši 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) pro roky 2014 až 2020. Cílem je hlavně odstranit problematická místa v sítích a dokončit propojení tam, kde chybí. Za klíčové označila komise i dva dopravní koridory přes Českou republiku.

Na dopravní sítě bude vyčleněno na investice 31,7 miliardy eur. Deset miliard eur z toho ale půjde z Fondu soudržnosti, který dosud byl určen hlavně na vyrovnávání úrovně mezi chudšími a bohatšími regiony Evropy. Některé z "chudších" států se tak obávají, že peníze tímto způsobem zamíří i do starých a bohatších zemí unie.

"Snaha komise o efektivnější financování transevropské dopravní sítě je v čase celoevropského utahování opasků jistě pochopitelná," řekla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) z dopravního výboru Evropského parlamentu. "Nicméně pro Českou republiku může návrh na zavedení nových super-koridorů a případné částečné financování z Fondu soudržnosti znamenat, že na kvalitní, bezpečnou infrastrukturu bude pro Českou republiku určeno podstatně méně peněz," dodala.

Mezi desítkou dopravních sítí, které komise označila za strategické či klíčové, jsou i dvě přes Českou republiku. Týká se to koridoru, který má spojit oblast Baltského moře s Jadranským mořem, tedy propojení ČR a Polska, a koridoru mezi německým Hamburkem a kyperskou Nikósií.

"Záměrem je zlepšit propojení různých částí EU, aby se usnadnila výměna zboží a osob mezi jednotlivými zeměmi," uvedla v prohlášení komise. Podle ní bude do roku 2020 k vybudování skutečně celoevropské dopravní sítě potřeba 500 miliard eur.

Peníze jsou součástí nové finanční perspektivy pro roky 2014 až 2020, o níž se teprve začíná jednat. V řadě oblastí je tak možné čekat mezi členskými státy i v rámci Evropského parlamentu tvrdé debaty.

Na energetiku by mělo z plánovaných investic zamířit kolem 9,1 miliardy eur a na telekomunikace 9,2 miliardy eur. Přispět mají jednat ke zvýšení energetické bezpečnosti EU, rozvoji vnitřního trhu s energiemi i na podporu velmi rychlých širokopásmových komunikačních sítí.