Eurovia CS zaujímá první místo v žebříčku českých stavebních firem podle ukazatele EVA (Economic Value Added), jenž vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu pro své vlastníky, nebo zda hodnotu vloženou investory naopak ničí.

Na dalších místech se podle údajů za rok 2010 umístily firmy IMOS Brno, Skanska, Metrostav, SMP CZ, Strabag a Bau-Stav. Analýzu připravila Česká kapitálová informační agentura.

Do tabulky se dostalo 73 firem, z nichž 44 přináší vlastníkům ekonomickou přidanou hodnotu, zbylých 29 se ocitlo v záporném pásu. Ze srovnání zároveň plyne, že výše tržeb firmy nemusí mít nic společného s přidanou hodnotou pro vlastníka.

Z poslední analýzy firem KPMG a CEEC Research vyplývá, že rok 2012 bude podle naprosté většiny ředitelů stavebních společností dalším rokem krize. Pokles odvětví by měl být ještě výraznější než letos. Obor neporoste ani v roce 2013. (Kompletní přehled výsledků přinese měsíčník Stavitel v prosincovém vydání.)