Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tento týden vyzval všechny tři mobilní operátory, aby do července upravili své všeobecné smluvní podmínky do srozumitelnější podoby.

Z podmínek mají zmizet všechna sporná a nejednoznačná ustanovení nebo poznámky pod čarou. V druhém pololetí chystá podmínky podrobit komplexní kontrole. Úřad o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě. Celé dopisy adresované tuzemským ředitelům Telefóniky, T-Mobilu a Vodafonu najdete v příloze pod článkem.

"Mezi některé z mnoha problémů, se kterými se spotřebitelé ve svých stížnostech obracejí na Český telekomunikační úřad, například patří špatné informování spotřebitelů o odebíraných službách, důležité informace skryté mimo smlouvu v drobným písmem psaných všeobecných podmínkách nebo nejasně a neprokazatelně formulované retenční nabídky," uvádí mluvčí úřadu František Malina.

Úřad se rozhodl využít nová ustanovení loňské novely zákona o elektronických komunikacích, která rozšiřuje jeho pravomoci při ochraně spotřebitele. Na úřad mimo jiné přešly kompetence, které dosud na telekomunikačním trhu měla Česká obchodní inspekce.

"ČTÚ očekává, že budou v co nejvyšší míře reflektovány požadavky spotřebitelů, a to i s ohledem na stovky stížností, které v této souvislosti na ČTÚ přicházejí.

Smluvní vztahy musí být upraveny tak, aby byly pro všechny spotřebitele srozumitelné a přehledné a aby spotřebitelé při uzavírání smluvního vztahu měli k dispozici všechny informace uložené zákonem o elektronických komunikacích," uvedl v dopise adresovaném šéfům mobilních operátorů Pavel Dvořák.

Operátoři: Podmínky splníme

T-Mobile podle své mluvčí Martiny Kemrové podmínky připravil tak, aby byla jejich distribuce zajištěna včas a aby byly pro spotřebitele co nejsrozumitelnější.

"Jsme připraveni zákonné požadavky naplnit ve stanovené lhůtě. V řadě změn půjdeme i nad rámec nové legislativy. Už od loňského léta například při aktivaci služby po telefonu zasíláme zákazníkům kromě samotných smluv i přehledné shrnutí podmínek v průvodních dopisech," uvedl mluvčí O2 Hany Farghali.

"Tuto iniciativu ČTÚ vítáme a věříme, že ji nebude uplatňovat pouze na mobilní operátory, ale na všechny současné i případné budoucí hráče v odvětví telekomunikací. Od vstupu na trh nabízíme nejlepší podmínky pro zákazníky, nesvazujeme je například písemnými smlouvami na roky a máme nejvýhodnější účtování hovorů na trhu. Podmínky pro zákazníky plánujeme nadále zlepšovat tak, aby byly výhodnější a také co nejvíce transparentní," dodal Miroslav Čepický z Vodafonu.

Prosím bez přílohy

ČTÚ operátory výslovně upozornil, že například ustanovení o smluvních pokutách musí být přímo součástí smlouvy a nikoliv jen její přílohy, zákazníci mají mít možnost podat výpověď ze smlouvy kdykoliv a ne jen v určitém vymezeném období.

Operátoři by také měli všechny důležité změny, jako je třeba změna tarifikace nebo limitu stažených dat, oznámit uživateli dopředu v měsíčním vyúčtování.

Podobně by měli být uživatelé informovaní o konci platnosti akčních nabídek nebo době platnosti dobíjecího kreditu.

Dopis ředitelce Vodafonu Muriel Anton

Dopis řediteli Telefóniky Czech Republic Luisi Malvidovi

Dopis řediteli T-Mobile Milanovi Vašinovi.