Čísla Českých drah nevypadají tak špatně, jak se na první pohled zdá. Alespoň v osobní dopravě. Provozně je totiž státní přepravce v plusu, do ztráty jej ale stahují rekordní investice do nových vagonů. Celé skupině pak škodí výsledky nákladní dopravy, která se propadla do ztráty 1,9 miliardy korun – a to jak kvůli horším výsledkům v převozu nákladů, tak kvůli snížení hodnoty vagonů a lokomotiv.

V osobní dopravě České dráhy loni přepravily o tři miliony cestujících více než v roce 2011, noví cestující navíc jezdí na delší trasy. Tržby od cestujících vzrostly o 280 milionů na 19,5 miliardy korun, přestože se na hlavních trasách mezi Prahou a Moravou jezdí kvůli konkurenci za nižší ceny.

Hlavní nárůst vidí České dráhy v příměstské dopravě a na trase mezi Prahou a Brnem, kde přibylo 20 procent cestujících. Právě tam se firmě daří nahradit to, co jí ukrojila nová konkurence.

Zisk před úroky, zdaněním a odpisy EBITDA vzrostl o sedm procent na 1,9 miliardy korun. Celkově však osobní doprava prodělala přes půl miliardy korun. A to proto, že do nákladů se jí dostávají peníze, které České dráhy použily na nákup nových souprav a vagonů.

Loni šlo na nové vlaky sedm miliard korun, letos to má být ještě více. Tento trend má pokračovat ještě dva roky. Až v roce 2016 by odpisy měly začít klesat.

Zadluženost ČD v porovnání se zahraničními dopravci:

cd

Pozn: Ukazatel čistý dluh/EBITDA, za dlouhodobě udržitelnou míru zadluženosti se podle účetních standardů IFRS považuje dluh ve výši pětinásobku ročního zisku před zdaněním a odpisy.

 

„Firma by měla ročně investovat plus minus odpisy, my už ale léta investujeme násobky. Osobní dopravu ale dostaneme do černých čísel. Myslím ale, že je to otázka ještě pár let,“ řekl Hospodářským novinám finanční šéf drah Petr Vohralík s tím, že provozní zisk má růst. A to třeba i díky tomu, že nové vlaky budou spolehlivější a úspornější.

Právě proto, že firma jako celek vygenerovala z provozních činností šest miliard korun hotovosti a má vlastní kapitál v desítkách miliard, nepovažuje ztrátu 1,6 miliardy korun, která je zčásti tvořena účetními operacemi, za problém.

„Z hlediska finanční stability ten výsledek není dramatický. Kdybychom neřešili investiční dluh z minulosti a nemuseli jsme masivně investovat, tak jsme během krátké doby schopni splatit všechny dluhy," popisuje Vohralík.

Na investice ale podle něj stačí generovaná hotovost jen částečně, a firma si musí půjčovat. „Všechno, co jsme získali z dluhopisů, jsme investovali do vozidel. Sice nám roste dluh, ale proti tomu máme vlaky. Ty peníze jsme neprojedli a v budoucnosti se nám podaří ten dluh splácet,“ uzavírá.

Pozn.: Součet ztrát segmentů osobní a nákladní dopravy nevyjadřuje celkovou konsolidovanou ztrátu za skupinu. V té se promítají i výsledky dalších společností v rámci skupiny.