Ministerstvo dopravy připravilo vyhlášku, která od příštího roku zpřístupní komukoliv data o jízdních řádech. Monopol, který na jejich správu měla od roku 2001 firma Chaps, tak skončí. Ta data spravovala a  exkluzivně zveřejňovala spolu s mediálním domem MAFRA na serveru Idos.cz. 

Ministerstvo za monopol na správu dat jízdních řádů získalo ve středu anticenu v odborné anketě Křišťálová lupa. Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold při jejím přebírání oznámil, že vyhláška, která umožní přístup k datům komukoliv, je už v připomínkovém řízení. Platit by měla v příštím roce.

Vyhláška

Nejdůležitější změnou v návrhu nové vyhlášky ohledně dostupnosti dat je § 9 odst. 8:

"Jízdní řády jsou neprodleně po jejich postoupení do celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jízdní řády podle odstavců 4 a 5 jsou uveřejňovány v podobě podle § 6 odst. 3 způsobem umožňujícím automatizované zpracování a současně v podobě podle § 3 až 5.

Jízdní řády podle odstavce 6 jsou uveřejňovány v podobě, ve které byly do celostátního informačního systému o jízdních řádech postoupeny ministerstvem."

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, Návrh vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Kompletní aktualizované údaje o jízdních řádech ve zdrojových formátech chtěla v roce 2011 získat společnost Seznam.cz. Původně se neúspěšně obrátila na ministerstvo dopravy, poté na firmu Chaps. Společnost reagovala tvrzením, že není takzvaným povinným subjektem ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu ale potvrdil, že se na Chaps částečně vztahuje povinnost poskytovat informace.

Případem se také zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který podezírá společnost Chaps ze zneužití dominantního postavení. Podnět úřadu dal právě Seznam.cz. Chaps hrozí až několika milionová pokuta.

Na obstrukce narazil i IHNED.cz

I IHNED.cz se setkal s obstrukcemi při snaze získat data o jízdních řádech pro vznik projektu měřícího změny v pražské hromadné dopravě. Ten ukázal, jaký dopad měly úspory ve financování MHD a rovněž zmapoval, jak přátelská je veřejná doprava k handicapovaným. "Pražský dopravní podnik, který dlouhodobě komplikuje přístup k jízdním řádům, se zdráhal data vydat a obstruoval i nedodržováním správních termínů," komentoval vznik projektu datový žurnalista IHNED.cz Jan Cibulka.

Ten současný vznik vyhlášky vítá. "Pokud ministerstvo dopravy jízdní řády zpřístupní, všechny průvodní problémy tím vyřeší, protože všechny samosprávy mají zákonnou povinnost jízdní řády ministerstvu předávat. Usnadní se tak vznik řady aplikací, například dopravního analyzátoru či nového vyhledávače spojení," říká Cibulka.