Dvě třetiny Čechů se označují za feministu, tedy za člověka, který podporuje a hájí rovné příležitosti žen a mužů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos, který má server IHNED.cz exkluzivně k dispozici.

Mezi pohlavími nejsou rozdíly. Mužů, kteří sami sebe považují za feministy, je dokonce o procento více než žen - 66 procent.

V mezinárodním srovnání se Češi umisťují vysoko na předních příčkách spolu s Argentinou, více se lidé k feminismu hlásí již pouze v Itálii.

Průzkumu se letos v únoru zúčastnilo celkem 12 tisíc dospělých v 15 zemích světa. V Česku odpovídalo na on-line otázky přes 500 respondentů. 

Důvod, proč se Češi tak hlásí k rovným příležitostem, lze vysvětlit tím, že ve své zemi vnímají upřednostňování jednoho pohlaví před druhým. Téměř tři čtvrtiny populace - 73 procent - soudí, že nerovnost mezi muži a ženami v Česku existuje. Častěji - v 83 procentech - si ji uvědomují ženy, muži "jen" v 59 procentech.

V mezinárodním srovnání je genderová nerovnost vnímaná v České republice nad celosvětovým průměrem. Ve světě rozdílné postavení mužů a žen vnímá 68 procent respondentů, kdežto v České republice 73 procent. Rozdíly jsou dobře patrné hned za hranicemi – v Česku je nejvyšší vnímaná nerovnost ze všech dotazovaných zemí střední Evropy.

Problémem v české společnosti je podle výzkumu pohled na schopnosti žen a mužů. Podle čtvrtiny české populace jsou muži schopnější než ženy vykonávat určité role ve společnosti jako je práce, vydělávání peněz anebo vzdělávání sebe i ostatních. S tímto výrokem se identifikuje více než třetina českých mužů, konkrétně 34 procent a 16 procent českých žen.

I zde jsou Češi nad mezinárodním průměrem, nicméně ještě častěji jsou o větší schopnosti mužů ve společnosti přesvědčeni v dalších zemích střední a východní Evropy – Maďaři ve 29 procentech případů a Poláci ve 32 procentech případů.

 

Graf vnímání rovnosti. Otázka zněla: Chápu sám sebe jako feministu/feministku?

Graf vnímání rovnosti. Otázka zněla: Chápu sám sebe jako feministu/feministku?

Zdroj: Ipsos 2014