Státem dotované veřejné telefonní automaty bude příští tři roky provozovat zřejmě opět O2. Do tendru Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na provoz téměř 5500 telefonních budek se přihlásila jako jediná. Současná smlouva O2 vyprší na konci letošního roku. Informaci potvrdil mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Počet veřejných telefonních automatů se bude mírně snižovat. V současnosti musí být "budka" ve všech obcích do dvou tisíc obyvatel a do pěti tisíc obyvatel v případě, že v lokalitě není dostatečně silný mobilní signál. V roce 2016 by měl být veřejný telefonní automat povinný v obci do 1500 obyvatel a o rok později v obci s méně než 1000 obyvateli.

O2 provozuje v současné době v celé České republice celkem 12 340 veřejných telefonních automatů (VTA) včetně státem dotovaných budek. Z toho je 73 procent na mince a 27 procent na karty.

Telefonní budky mají stále řadu příznivců. Jen v loňském roce z nich lidé uskutečnili téměř pět milionů hovorů. Nejvyužívanější automaty jsou v centrech velkých měst, na nádražích, letištích, v turistických oblastech, u obchodních center a podobně. Zhruba 200 tisíc hovorů ročně představují tísňová volání nebo hovory v krizových situacích.

Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30 tisíc "budek". Od té doby dochází ke snižování jejich počtu v souvislosti s nástupem mobilních technologií. Kromě rušení nevýdělečných automatů má na jejich celkovém úbytku podíl například i skutečnost, že dochází k výměně dvou telefonních automatů, jednoho na mince a jednoho na karty, za pouze jeden, a to kombinovaný. Dalším důvodem rušení je neefektivnost jejich další údržby.

"Telefonní budky však nabízejí rozsáhlou síť reklamních ploch. Lze tedy říct, že i v místech, kde jsou VTA nerentabilní, je ponecháme, protože si na sebe díky reklamní ploše dokážou vydělat," uvedl mluvčí O2 Martin Žabka.

Vysloužilé telefonní budky se O2 snaží recyklovat a přivézt znovu k životu. I proto společnost podpořila v rámci programu Think Big vznik tzv. KnihoBudek. Jedná se o neziskový projekt, který mění vysloužilé telefonní budky na malé veřejné knihovny. Aktuálně jich je v Praze sedm.