Lukáš Bohuslav

- Odborný asistent katedry trestního práva pražské právnické fakulty, praxi vykonává v advokátní kanceláři Gřivna.
- Dlouhodobě se zabývá trestní odpovědností firem, letos vydal monografii Trestní odpovědnost právnických osob.
- Je jedním ze spoluautorů návrhu zákona o regulaci prostituce.

Změna pravidel trestní odpovědnosti firem, kterou už schválila vláda, přinese častější kriminalizaci právnických osob. Myslí si to tajemník katedry trestního práva pražské právnické fakulty a expert na tuto problematiku Lukáš Bohuslav.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je účinný přes dva a půl roku. Na jeho základě padlo přes deset odsuzujících rozsudků. Je to optimální množství?

Rozsudků je více, než bych očekával. I ve srovnání s ostatními státy. Jednoznačně ale převládají daňové trestné činy a podvody. Domnívám se, že je to kvůli tomu, že finanční úřady podávají na firmy, které daně neodvádějí, trestní oznámení. Podvod je zase jeden z nejčastějších trestných činů. Mezi rozsudky naopak zatím nenajdeme ty závažnější trestné činy, například proti veřejným zakázkám. Ty ale budou teprve vyplouvat na povrch. Jejich vyšetřování totiž trvá delší dobu.

Kolik firem bude podle vás ročně odsouzeno do budoucna?

Chystá se novela zákona, která přispěje k větší kriminalizaci právnických osob. Budou tu totiž odpovídat za všechny trestné činy, kromě těch výslovně vyloučených. V současnosti je to naopak. Firmy mohou být stíhány jen za ty trestné činy, u kterých s tím zákon počítá. Očekávám, že ročně pak budou odsouzeny stovky, možná i tisíce firem. Právnické osoby totiž budou nově, pokud bude novela přijata, odpovídat třeba i za trestné činy proti životu a zdraví nebo za dopravní trestné činy. A policie bude tyto trestné činy určitě stíhat.

Je správné odsuzovat stovky firem ročně?

V současnosti může firma spáchat 83 trestných činů. Proč ale některé ne? Není přece správné, aby právnická osoba, která spáchá určitý trestný čin, za něj odpovídala a jiná, která se dopustí odlišného trestného činu, zůstala bez potrestání. Jsem přesvědčený o tom, že by mohly právnické osoby odpovídat prakticky za úplně všechny trestné činy. Třeba i za dvojí manželství, kdy by právnická osoba mohla být například takzvaným účastníkem trestného činu.

Novela je tedy krok správným směrem?

Ano, právnické osoby budou odpovídat za některé vážné trestné činy, za které v současnosti neodpovídají. Například za trestný čin poškozování spotřebitele, k němuž dochází, o tom jsem bytostně přesvědčen, velmi často. Zarazilo mě, že v původním návrhu vůbec nebyl trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, nakonec byl ale do novely přidán. 

Může za něco takového firma vůbec fakticky odpovídat? Není jen problémem jednotlivce, když řídí opilý nebo pod vlivem drog?

Pokud bude firma na řidiče působit, aby nejezdil opilý, vydělají na tom všichni. Právnická osoba musí nastavit své vnitřní kontrolní programy tak, aby bylo jasné, že udělala všechno, co bylo potřeba. V tomto případě například řidiče proškolila o tom, co smí a co nesmí. A také mu třeba dávala namátkově dvakrát za měsíc dýchnout.

To je přesně opatření, které je možné podle zákona o trestní odpovědnosti po firmě spravedlivě požadovat. To je výchovný efekt zákona. Účelem zákona totiž určitě není odsuzovat stovky osob. Ale přimět právnické osoby, aby se chovaly preventivně.


obalka Ekonom 2014 37Celý rozhovor s Lukášem Bohuslavem a článek o dosavadních trestech pro české firmy najdete v aktuálním čísle týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.