Polovina českého vývozu míří do čtyř sousedních států. Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko tak patří v rámci celkového zahraničního obchodu Česka k nejdůležitějším partnerům, když loni jejich podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu činil 46,5 procenta.

Na celkovém exportu se tyto země podílejí z 50,7 procenta a na celkovém dovozu ze 41,9 procenta. V zářijovém vydání časopisu Statistika & My to uvedl Český statistický úřad. Hodnota českého vývozu činila v roce 2013 celkem zhruba 3,1 bilionu korun, zatímco český dovoz byl 2,8 bilionu korun.

Dominantním partnerem celkového zahraničního obchodu Česka je Německo. Na celkovém obratu zahraničního obchodu se v roce 2013 podílelo ze 28,6 procenta a na celkovém obratu zahraničního obchodu se sousedními státy z 61,5 procenta. Obchod se zeměmi mimo Evropskou unii je z pohledu ČR obecně charakteristický vyšším dovozem než vývozem.

V letech 2005 až 2013 zaznamenal nejvyšší tempa růstu vzájemný obchod s Čínou. Obchod s Ruskem a Ukrajinou se v průběhu let také zvýšil. Před osmi lety tvořil celkový podíl těchto tří zemí na českém zahraničním obchodu 7,4 procenta, loni to bylo už 11,1 procenta.

U Číny dosáhl podíl 5,7 procenta, u Ruska 4,5 procenta a v případě Ukrajiny 0,8 procenta. Nejrychleji se zvětšoval čínský podíl na obratu zahraničního obchodu, který vzrostl o 2,9 procentního bodu.

Nejvýznamnějším exportním odbytištěm mimo EU je Rusko. V roce 2013 odebralo zboží v hodnotě 116,2 miliardy korun, což bylo 3,7 procenta z celkového vývozu. V roce 2005 to bylo 1,8 procenta.

Dalšími exportními destinacemi jsou Spojené státy (2,2 procenta) a Švýcarsko (1,5 procenta). Současný zákaz dovozu potravin ze zemí do Ruska se ve statistikách Českého statistického úřadu projeví nejdříve až koncem letošního roku.

Čína má pro Česko důležitý význam z hlediska dovozu. Zatímco v roce 2005 se z Číny dovezlo zboží v hodnotě zhruba 94 miliard korun, v roce 2013 to už bylo za více než 303 miliard korun. Šlo tedy o nárůst o 222 procent.