K výraznému rozšíření vozidel poháněných elektrickou energií v Česku dojde podle studie zpracované poradenskou společností Roland Berger až po roce 2020. I bez výraznější podpory státu nebo jednotlivých municipalit se v Česku v roce 2020 prodá 6 až 7 tisíc elektromobilů a plug-in hybridů, což představuje kolem tří procent celkového trhu. Zároveň to znamená zpoždění o několik let v porovnání se západní Evropou, kde je tento podíl očekáván na úrovni 5 až 10 procent.

Z dlouhodobého pohledu dosáhnou elektromobily zhruba dvacetiprocentního podílu na prodejích nových vozidel. Mělo by se tedy jednat o 50 tisíc prodaných vozidel ročně. V roce 2030 by tak podle studie mělo v Česku jezdit přibližně čtvrt milionu elektromobilů.

Elektrické pohony se podle analýzy stanou dominantní alternativou ke spalovacím motorům díky nulovým provozním emisím, což z nich postupně udělá pro městské prostředí nejpreferovanější variantu. Další výhodou pro masové nasazení elektromobilů v městském prostředí je jejich tichý provoz a nižší provozní náklady ve srovnání se spalovacími motory.

Důvodem dosavadního malého a pomalého rozšíření elektromobilů v Česku je především jejich omezená nabídka v rámci masového prodeje a jejich vysoká cena v porovnání s vozidly s konvenčním pohonem. S tím souvisí i omezené zkušenosti s elektromobily od reálných uživatelů. Zásadním problémem je i to, že hustota nabíjecích stanic zatím nedosahuje hustoty sítě čerpacích stanic, což výrazně omezuje jejich dojezd. Navíc pouze malá část veřejné nabíjecí sítě umožňuje rychlonabíjení.

Podle studie stojí za malým rozšířením elektromobilů i negativní mediální obraz, kdy jsou v souvislosti s elektromobily zmiňována témata týkající se dlouhodobé ekologické stopy baterií, omezeného dojezdu či bezpečnosti. Řada potenciálních zájemců o koupi elektromobilu tak může mít nepodložené obavy, např. kvůli výdrži baterií či spotřebě energie. Většímu rozšíření také nepomáhá nízká podpora rozvoje elektromobility ze strany státu, a fakt, že čeští zákazníci mají všeobecně velmi omezenou citlivost k tématu emisí CO2.

Poptávka po elektromobilech by se mohla zvýšit, pokud ve střednědobém horizontu dojde k reálnému zvýšení dojezdu na přibližně 200 kilometrů na jedno nabití, snížení cen baterií a rozšíření infrastruktury tak, aby pokryla velká města a klíčové komunikace včetně dálnic.

"Očekáváme významné navýšení trhu s elektromobily již po roce 2015, kdy půjde řádově o tisíce vozů. Páteřní síť nabíjecích stanic je nutné budovat v určitém předstihu, takže předpokládáme, že její hustota k roku 2020 musí být taková, aby dokázala uspokojit řádově desítky tisíc elektromobilů. Z dnešních 80 profesionálních stanic v celé republice bude proto nutné síť poměrně rychle rozšířit, primárně o rychlonabíjecí stanice," říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ve Skupině ČEZ.

V rámci projektu Elektromobilita společnost ČEZ v posledních dvou letech realizuje plošnou výstavbu páteřní sítě veřejných nabíjecích stanic. Aktuálně ČEZ provozuje přibližně 40 dobíjecích stanic s tím, že počítá s místy pro doplnění energie po každých 50–60 kilometrech. Celkové náklady na výstavbu takové sítě samotných dobíjecích stanic i zajištění nezbytného příkonu mohou dosáhnout až dvou miliard Kč.