Daně lidí s vysokými příjmy jsou podle poloviny Čechů nízké, naopak daně lidí s nízkým příjmem považuje nejvíce občanů, a to tři pětiny, za vysoké. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle jehož zjištění většina veřejnosti nepovažuje daňový systém v Česku za spravedlivý. Mezi obyvateli také převládá podpora více či méně progresivního zdanění osobních příjmů.

Dvaašedesát procent lidí souhlasí s tím, aby více vydělávající odváděli státu vyšší podíl než ti, kteří mají malé příjmy. Podle 27 procent dotázaných by pro všechny měla platit stejná sazba a tři procenta uvedla, že by lidé s vyššími příjmy měli danit relativně menší část z nich než lidé vydělávající méně. 

Daně lidí s vysokými příjmy považuje za vysoké 13 procent občanů a 26 procent za přiměřené. Ohledně zdanění průměrných příjmů dvě pětiny dotázaných uvedly, že je vysoké, 48 procent ho hodnotí jako přiměřené a pět procent jako nízké. Daně lidí s malým příjmem považují za nízké čtyři procenta, jako přiměřené je vidí 27 procent občanů.

Proti loňskému průzkumu se však o sedm procentních bodů snížil počet lidí, kteří považují daně, které odvádějí lidé s nízkými platy, za vysoké. Naopak o pět bodů stoupl podíl těch, podle kterých je toto zdanění přiměřené.

Zdanění vysokopříjmových občanů pokládají za vysoké nebo přiměřené častěji lidé s vyšším příjmem nebo dobrou životní úrovní, vysokoškoláci, vedoucí pracovníci, podnikatelé se zaměstnanci a voliči pravicově orientovaných stran.

Naopak jako nízké je hodnotili respondenti s nižším příjmem či špatnou životní úrovní, starší lidé, středoškoláci bez maturity, dělníci a voliči ČSSD a KSČM. Posledně jmenovaní častěji podporují progresivní zdanění.

CVVM provedlo průzkum v první listopadové dekádě mezi tisícovkou lidí starších 15 let. Z jejich vyjádření ale vyplynulo, že zhruba dvě třetiny lidí daňovému systému nerozumějí.