Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obdrželo celkem 22 nabídek na opravy dalších tří úseků dálnice D1 v délce zhruba 16 kilometrů.

Vítězné zhotovitele pro úseky Hvězdonice - Ostředek, Měřín - Velké Meziříčí a Ostrovačice - Kývalka vybere ŘSD v prvním čtvrtletí příštího roku, pokud neúspěšní uchazeči nepodají námitky k antimonopolnímu úřadu.

ŘSD to uvedlo v pondělí v tiskové zprávě.

Modernizovaný úsek
Předpokládaná hodnota zakázky
Počet nabídek
úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek
576 724 000 Kč bez DPH
7
úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ
1 051 007 000 Kč bez DPH
6
úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka
494 604 000 Kč bez DPH
9

Zdroj: ŘSD

"Pokračování modernizace nejdůležitější dopravní tepny považuji za jednu ze svých priorit. Při modernizaci dalších úseků bude klíčové, abychom dokázali využít zkušeností, které jsme nasbírali v průběhu první etapy," uvedl nový generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

U úseku mezi Hvězdonicemi a Ostředkem předpokládá ŘSD hodnotu zakázky bezmála 577 milionů bez DPH. Rozpětí sedmi došlých nabídek se pohybuje mezi 399 a 764 miliony korun. Nejnižší nabídku podala firma Serenissima Costruzioni.

úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek
Uchazeči
Nabídnutá cena
Délka záruční doby
SERENISSIMA COSTRUZIONI
399.427.703,03
120
METROSTAV + SWIETELSKY + HOCHTIEF
549.424.016,32
72
PORR + STRABAG
556.363.920,00
70
COLAS CZ
556.800.307,49
66
EUROVIA CS
564.910.352,62
72
SMP + M-SILNICE + BERGER BOHEMIA + VHS
569.997.490,00
60
IMOS + TRACE
763.862.003,00
60

Zdroj: ŘSD

Na opravu dálnice mezi Měřínem a Velkým Meziříčím přišlo šest nabídek od přibližně 850 milionů do 1,34 miliardy korun, ŘSD hodnotu odhadlo na 1,05 miliardy. Nejnižší cenu opět nabídla Serenissima Costruzioni.

úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ
Uchazeči
Nabídnutá cena
Délka záruční doby
SERENISSIMA COSTRUZIONI
849.853.459,51
72
EUROVIA + STRABAG
1.030.001.868,00
72
COLAS CZ
1.038.156.007,05
66
METROSTAV + SWIETELSKY
1.045.007.083,52
72
IMOS BRNO + D.I.S. SPOL.
1.045.045.045,00
120
IMOS + TRACE
1.339.960.626,00
120

Zdroj: ŘSD

Opravit úsek mezi Ostrovačicemi a Kývalkou chce devět firem, které si řekly o 322 až 499 milionů korun, cena uvažovaná ŘSD se pohybuje kolem 495 milionů. Nejnižší cenu nabídla také v tomto případě Serenissima Costruzioni.

úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka
Uchazeči
Nabídnutá cena
Délka záruční doby
SERENISSIMA COSTRUZIONI
321 780 365,18
72
SKANSKA
452 229 051,75
84
STRABAG + EUROVIA CS
474 559 600,72
72
OHL ŽS + ALPINE BAU CZ
483 000 946,58
66
PORR
485 021 410,00
60
D.I.S., SPOL. + IMOS BRNO, A.S.
488 999 478,00
62
COLAS CZ
489 609 111,81
66
HOCHTIEF CZ
489 685 216,83
60
METROSTAV + SWIETELSKY
498 604 045,30
72

Zdroj: ŘSD

Letos se opravují celkem čtyři úseky D1 v celkové délce 51,3 kilometru. Na úsecích Šternov - Psáře a Loket - Hořice byly opraveny oba jízdní pásy.

V příštím roce se uskuteční jen případné odstraňování vad a nedodělků, respektive mezi Loktem a Hořicemi zbývá dokončit pět přejezdů středního dělicího pásu. Na úseku Větrný Jeníkov - Jihlava a Lhotka - Velká Bíteš poběží naplno oprava levého jízdního pásu. Začátek prací v příštím roce je závislý na klimatických podmínkách.

V první polovině příštího roku by měla být vypsána výběrová řízení na úsek Psáře - Soutice a Velká Bíteš - Devět křížů s možným zahájením prací v druhé polovině roku, kdy by se mohla vypsat výběrová řízení na další úseky.