Investice státu do výstavby a rekonstrukcí v loňském roce vzrostly. Téměř o pětinu pak přibylo výběrových řízení a jejich hodnota stoupla v porovnání s rokem 2013 o 8,4 miliardy korun. Celkově dosáhla hodnota vypsaných výběrových řízení částky 133,8 miliardy korun.

O 18,7 procenta vzrostl také objem zakázek, které byly zadány konkrétním firmám. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci prosince ve Věstníku veřejných zakázek.

Veřejné instituce loni vypsaly o pětinu více zakázek než v roce předchozím. Oproti roku 2013 stoupla také předpokládaná hodnota vypsaných soutěží, a to téměř o 6,7 procenta. Stavební firmy našly v období od ledna do prosince 2014 ve Věstníku veřejných zakázek 3433 výběrových řízení.

„Růst veřejných investic byl jedním z klíčových důvodů nastartování českého stavebnictví po předchozí pětileté krizi. Významně rostl například objem zakázek na železnici, kde již řada firem hlásí plné vytížení svých kapacit, přičemž dodávky některých materiálů pro výstavbu jsou na několik měsíců zcela vyprodané. Naopak ale na silnicích a dálnicích je zakázek ještě stále nedostatek,“ uvedl Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba upozornil, že přes tento pozitivní výsledek dosud není ve stavebnictví vyhráno. "K plynulejšímu růstu investic musí přispět též připravovaná legislativní opatření, například v oblasti zadávání veřejných zakázek a předpisů stavebního práva s cílem zjednodušit a zkrátit příslušné procesy tak, aby příprava staveb byla v žádoucí míře urychlena, a to při zachování potřebné kvality a transparentnosti,“ poznamenal Koliba.

Téměř u poloviny zakázek už stát výběrová řízení ukončil a zadal je konkrétním společnostem. Vysoutěžená cena byla v průměru o 15 procent nižší, než ta, kterou měly veřejné instituce v plánu do staveb investovat. Přestože se jedná o vysoké číslo, v porovnání s předchozími lety rozdíl klesá. V roce 2012 činil rozdíl 22 procent, v roce 2013 pak 24 procent. Desetinu zakázek v hodnotě čtrnácti miliard korun zadavatelé zrušili.

„Uvítali jsme, že Ředitelství silnic a dálnic ČR nyní aktivně vypisuje množství tendrů na přípravu projektů dálnic a rychlostních silnic. V současné době je jen na projekty ve hře 28 tendrů v celkové hodnotě předpokládaných cen cca 930 milionů korun. Podle dosavadního průběhu to vypadá na rychlejší administraci, a tím pádem i na rychlejší cestu k započetí prací vítězných uchazečů,“ říká Lukáš Hruboň, obchodní ředitel společnosti VALBEK-EU.

Dvě třetiny soutěží vypsaly regionální úřady a sdružení, mezi které patří kraje, města, obce a správy komunikací. Více než pětinu zakázek poptávají „ostatní subjekty,“ např. školy, nemocnice, církevní instituce, svazy atd. Zbytek oznámení o zakázce zadávají ministerstva, další celostátní úřady a státní podniky.

Stavby a rekonstrukce za nejvíc peněz naplánoval Moravskoslezský kraj, následován krajem jihomoravským a středočeským. V porovnání s rokem 2013 byl nejaktivnější kraj olomoucký - s meziročním nárůstem 87 procent, kraj jihomoravský - s meziročním nárůstem 50 procent a kraj ústecký - s meziroční nárůstem o 47 procent.