Živnostníci jsou také původci odpadů, ačkoliv si to často ani neuvědomují. Z toho pro ně plyne povinnost shromažďovat odpady utřízené podle jednotlivých druhů a kategorií, předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a vést průběžnou evidenci o odpadech. 

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Povinnosti živnostníka stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který stanovuje, že původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.

Odpadem se rozumí movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování dochází vždy, pokud ji osoba předá k využití nebo odstranění nebo úplatně či bezúplatně předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů nebo odstraní-li ji sama.

Podle Příručky pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady, kterou vytvořila Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), má tak původce odpadu především povinnost:

 • vznikající odpady zařazovat podle druhů a podle kategorie
 • shromažďovat odpady roztříděné podle druhů a kategorií
 • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi
 • ohlašovat odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • převést odpady, které nelze využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí (odpadové firmy)
 • je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití, odstranění nebo převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí
 • nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy

Podnikatelé si mohou vybrat, zda si zvolí vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství nebo navážou spolupráci s obcí - ze zákona musí být smlouva v písemné formě a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Zbývá vám ještě 30 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
 • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
 • Možnost kdykoliv zrušit
 • Odemykejte obsah pro přátele
 • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se