Zákonná úprava jednání za obchodní korporace je obsažena jak v občanském zákoníku, tak v zákoně o obchodních korporacích v pasážích obecně upravujících orgány obchodních korporací a dále speciálně u jednotlivých společností. Nutno zmínit, že u některých specifických podnikatelských subjektů může být úprava jednání obsažena i v jiných zákonných předpisech (např. zákon o bankách, zákon o pojišťovnictví aj.).

Již notoricky známou a mnohonásobně diskutovanou skutečností se po přijetí zákona o obchodních korporacích stala změna způsobu chápání jednání za obchodní korporaci. Přestože je obchodní korporace nadána právní osobností, nemá svéprávnost, proto jakékoli jednání učiněné za tuto entitu se považuje za projev vůle osoby, která jednání provedla, a obchodní korporaci se jednání jejího zástupce pouze přičítá. Veškeré jednání za obchodní korporaci je tedy jednáním nepřímým.

Jednání statutárního orgánu

Obchodní korporaci zastupuje primárně její statutární orgán, přičemž jakékoli omezení jeho jednání je vůči třetím osobám neúčinné. S touto otázkou souvisí rozdělení odpovědnosti, tedy sfér vlivu v obchodní korporaci. Zakladatelské jednání dle zákona stanoví, jakým způsobem a v jakém rozsahu za právnickou osobu její členové jednají. Pojem "rozsah jednání" ale může působit poněkud matoucím dojmem a je otázkou, jak by se k takovému vymezení mělo přistupovat, jelikož, jak bylo řečeno výše, vůči třetím osobám jednajícím se statutárním orgánem nemůže mít jakékoli vnitřní omezení jednání statutárního orgánu žádný vliv.

Nutné je také připomenout nemožnost udělení generální plné moci statutárnímu orgánu pro zastupování společnosti. V praxi tedy není možné, aby například dva členové představenstva, zmocnění jednat za společnost společně, udělili generální plnou moc třetímu členu představenstva k zastupování společnosti. Oproti tomu udělení speciální plné moci pro provedení určitých specifických úkonů možné je, příkladem by mohlo udělení plné moci pro schválení účetní závěrky či zprávy o vztazích.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se