Ministerstvo životního prostředí v roce 2013 zúčtovalo 7,1 miliardy korun v rozporu s předpisy a zákonem o účetnictví, uvedla v pondělí mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Olga Málková. V daném roce činila celková výše nákladů ministerstva podle účetní závěrky 19,9 miliardy korun a výše výnosů 17,7 miliardy, uvedl NKÚ. Ministerstvo podle mluvčí Petry Roubíčkové pracuje na sladění účetnictví s předpisy.

Naprostá většina chyb, zhruba 90 procent, se podle kontrolorů objevila v přehledu o peněžních tocích. Ministerstvo dále nesprávně zúčtovalo třeba transfery poskytované ze státního rozpočtu a špatně vykázalo dlouhodobý majetek a pohledávky. Kontrolní úřad ale upozornil, že předpisy pro některé oblasti účetnictví jsou nejednoznačné.

"Veškeré zmíněné problémy již ministerstvo vyřešilo či aktivně řeší. V současnosti by již účetní postupy měly být v souladu s platnou legislativou," uvedla Roubíčková.

NKÚ také sdělil, že není dostatečně upraveno vykazování emisních povolenek jako specifického druhu nehmotného majetku. "V tomto případě se jednalo o miliardové částky," doplnila Málková. "Problematika emisních povolenek je jedinečná a resort ministerstva životního prostředí je tak jediný, kdo musí v této věci řešit účetní postupy. V současnosti je ve spolupráci s ministerstvem financí nastavován jednotný a správný postup," sdělila mluvčí ministerstva.

Kontroloři rovněž zjistili, že ministerstvo porušilo rozpočtovou kázeň. "Na konci roku 2013 vedlo téměř 32 milionů korun na bankovních účtech mimo Českou národní banku. V této souvislosti NKÚ podal oznámení o porušení rozpočtové kázně příslušnému finančnímu úřadu," uvedla mluvčí kontrolního úřadu.

Podle ministerstva ale existují dva možné přístupy vycházející z platné legislativy. "NKÚ označil jeden z nich za nesprávný, což podle jeho výkladu znamená porušení rozpočtové kázně. Rozhodující však bude kontrola ze strany finančního úřadu a ministerstvo je připraveno obhajovat svoje postupy v této problematice," reagovala na výsledky kontroly Roubíčková.