Generální tajemník OSN Pan Ki-mun oznámil jmenování Lise Kingoové do funkce výkonné ředitelky světové organizace společenské odpovědnosti United Nations Global Compact, která spadá pod OSN. Plaforma po celém světě sdružuje více než osm tisíc velkých podniků a přes čtyři tisíce dalších signatářů mimo byznysovou oblast.

Organizace se zaměřuje na společenskou odpovědnost svých členů a stojí na základních pilířích lidské svobody. Zasazuje se o dodržování lidských práv, právního systému dané země a bojuje proti korupci. Celosvětovými členy jsou například společnosti Deutsche Telekom, Bayer, Unilever či Cysco Systems. V tuzemsku se zapojilo osmnáct podniků, mezi nimi třeba Rossmann, IKEA Czech Republic, Technické služby Opava, Koh-i-noor Ponas či T-Mobile Czech Republic.

UN GLOBAL COMPACT

Jde o síť firem a organizací, které se rozhodly sladit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.

V současné době sdružuje téměř 13 000 organizací (z toho přes 8000 firem) ze 165 zemí světa a je největší platformou společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

Dánka Kingoová do čela organizace přichází s mnohaletými manažerskými zkušenostmi. Praxi získala také v oblasti zavádění společenské odpovědnosti do firemních strategií. Pracovala mimo jiné pro globální skupinu Novo Nordisk, poskytující lékařskou péči, kde působila jako výkonná viceprezidentka nebo členka vedení. Byla též předsedkyní dánské rady pro společenskou odpovědnost.

Nová výkonná ředitelka v současné době působí jako předsedkyně dánské nadace zaměřené na ochranu životního prostředí. Kingoová v čele platformy střídá Georga Kella, jenž po pětadvaceti letech práce pro OSN odchází do důchodu. Funkce se ujme prvního září.

Hlavním úkolem Lise Kingoové bude přivést do platformy další společnosti a signatáře a přesvědčit je, aby se zapojili do realizace nadcházejících cílů OSN. Ty budou přijaty do konce tohoto roku. United Nations Global Compact funguje od roku 2000.

V Česku platformu UN Global Compact zastupuje Asociace společenské odpovědnosti.