U penzijních společností spořilo na konci letošního září na důchod 4,751 milionu účastníků, což bylo o 119 000 méně než na konci loňského roku. Počet klientů v transformovaných fondech klesl o 220 000 na 4,34 milionu, ve fondech účastnických naopak stoupl o 102 000 na 331 000. Ve středu o tom informovala Asociace penzijních společností ČR.

Je tak patrný pokračující pokles počtu účastníků penzijního připojištění v transformovaných fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky už nepřijímají. Oba typy fondů jsou součástí takzvaného třetího pilíře.

Nevýznamně na 84 555 vzrostl počet účastníků spoření v důchodových fondech druhého pilíře, jejichž existence bude podle vládního návrhu zákona ukončena k 1. lednu 2016. Vstup nových účastníků byl do nich zamezen ještě dříve.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

"Je dobře, že poslanci schválili úpravy třetího pilíře, které ho mohou pro lidi zatraktivnit. Zvlášť zafixování věku pro výplatu na 60 let, možnosti vyšších daňových odpočtů nebo osvobození od daně z výnosů při výplatě alespoň desetileté penze, jsou úpravy, které produktu pomohou," uvedl prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.

Pozitivní úpravou je podle něj i snížení administrativní zátěže pro distributory a možnost vyplácet jim vyšší provize. V posledních letech se totiž právě kvůli nízké motivovanosti prodejců doplňkové penzijní připojištění rozšiřovalo mezi lidi méně a nedostávali o něm informace tak často jako o jiných produktech. Kvartálně tak ve třetím pilíři ubývalo v průměru mezi 40 až 50 tisíci účastníky, kdy nárůst nových účastníků nestačil pokrývat přirozený úbytek vznikající nárokem na výplatu dávek v transformovaných fondech. V uplynulém čtvrtletí se tempo úbytku snížilo, ve třetím pilíři ubylo necelých 37 000 účastníků.

Penzijní společnosti koncem září spravovaly ve svých fondech účastníkům 344,7 miliardy korun (z toho v transformovaných fondech 333,3 miliardy korun, v důchodových fondech 2,8 miliardy korun a v účastnických fondech 8,6 miliardy korun).

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci třetího 3. čtvrtletí ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 932 000 účastníků, tedy pětina z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 696 korun měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 801 korun měsíčně.

Skladba majetku v transformovaných fondech penzijních společností se výrazně nezměnila. Převažovaly z 87,5 procenta dluhopisové investice, 1,6 procenta činily akcie a podílové listy, 6,5 procenta bylo uloženo na účtech u bank a 4,4 procenta připadlo na ostatní investice. Transformované fondy hospodařily se ziskem celkem 2,595 miliardy korun.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření pro účastnické fondy. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.