Čekání na složenku k zaplacení daně z nemovitosti končí. Stejně tak už se ti, kterým nedošla, nebudou muset přít s úřadem. Finanční správa zavedla novinku - údaje potřebné pro platbu daně zašle přímo na e-mail. Je k tomu ale třeba dojít na finanční úřad nebo na poštu.

"Vzhledem k tomu, že na e-mailovou adresu uvedenou poplatníkem mu bude správce daně sdělovat výši daně, eventuálně výši nedoplatku, není možné žádost odeslat e-mailem," uvedla Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Žádost tak každý musí doručit na podatelnu osobně nebo ji poslat poštou či přes datovou schránku.

Finanční správa zavádí novinku proto, aby ulehčila majitelům nemovitostí a také snížila náklady. Na každé ušetřené složence totiž získá 12 korun. Pokud by novinku využili všichni, kterým je určena, mohl by úřad ušetřit až 46 milionů korun. Dosud o novinku požádalo necelých 11 500 lidí, a finanční správa tak ušetřila 137 tisíc korun.

Novou službu mohou využít všichni poplatníci, kteří dosud neplatí daň z nemovitosti pomocí SIPO, a z právnických osob ty, které nevyužívají datovou schránku. Celkem se tak ke zjednodušenému odběru dat může přihlásit podle finanční správy až 3 830 000 poplatníků.

"Já takovou nabídku využiji. Se složenkami mám špatnou zkušenost. Přestěhovala jsem se, ale složenka mi chodila na starou nepoužívanou adresu, a než jsem se o tom dozvěděla, měli jsme penále," popisuje svou zkušenost Eva z Prahy.

Kdo chce novinku využít ještě pro letošní rok, musí o ni požádat příslušný finanční úřad do 15. března. Kdo je poplatníkem u více finančních úřadů, musí zaslat žádost na každé místo zvlášť.

Na jednu zadanou e-mailovou adresu mu pak budou vždy před splatností daně chodit údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence, tedy informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně. Ve zprávě bude i QR kód, který umožňuje platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Složenku už takto přihlášený poplatník do schránky nedostane. Stejně tak nedostane poštou ani upozornění na nedoplatek, pokud by daň podle údajů z e-mailu neuhradil včas. Vyrozumění o nedoplatku i s jeho výší mu opět přijde elektronicky.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává jen jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Přiznání k dani za letošní rok je však třeba podat už do 31. ledna. Samotnou daň je pak nutné uhradit do konce května. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí.

Za loňský rok vybral stát na dani z nemovitosti podle Petlachové 10,58 miliardy korun. U téměř 160 tisíc lidí však ještě eviduje nedoplatky v celkové výši 616 milionů korun.