Během posledních šesti měsíců vyměnila zaměstnavatele pětina všech pracujících. Loni ve stejnou dobou to bylo 15 procent a v tomtéž období v roce 2014 šlo o 12 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu personálně-poradenské společnosti Randstad.

Lepší podmínky v nové práci patřily k nejčastějším motivům změny, jako důvod k odchodu je uvedlo 30 procent dotazovaných. Organizační okolnosti sehrály hlavní roli ve 24 procentech případů změny zaměstnání. Na třetím místě byla touha po změně, která k odchodu motivovala 18 procent pracujících.

"S počtem volných pracovních míst v Česku roste i apetit zaměstnanců. Přestože loni mzdy v některých odvětvích narostly o 15 až 20 procent, nedostatek lidí tlačí firmy k dalším 'pobídkám' pro nové zaměstnance," uvedla ředitelka Randstadu Hana Púllová.

Skladba osob, které nejčastěji měnily práci, zůstává dlouhodobě téměř stejná. Nejčastěji mění práci mladí do 34 let a lidé s nejnižším vzděláním. Nejvýraznější rozdíl proti předchozím obdobím se projevil v poměru mužů a žen, který byl tentokrát vyrovnaný, obvykle převažují muži. Odchody se nejméně dotkly lidí pracujících ve finančních službách, naopak nejvíc v hotelnictví a cateringu.

Pravděpodobnost, že by v následujícím půlroce mohli přijít o zaměstnání, považuje za reálnou, ale ne velkou 19 procent Čechů. Dalších pět procent tuto hrozbu označilo jako velmi vysokou. Možnost pokračování kariéry v případě ztráty práce většině zaměstnanců starost nedělá. Více než tři čtvrtiny nepochybují, že by si dokázaly najít jiné uplatnění u nového zaměstnavatele.

Na 72 procent zaměstnanců je přesvědčeno, že by bez větších problémů získali srovnatelnou práci jinde. Nejvíce si věří mladí lidé mezi 25 až 34 lety a osoby s vyšším vzděláním. K aktivnímu hledání nové práce se v průzkumu přihlásilo šest procent zaměstnaných, 14 procent připustilo, že se po novém uplatnění lehce poohlíží.

Průzkum se uskutečnil v letošním lednu a únoru prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18 až 65 let, nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné. Minimální velikost zkoumaného vzorku byla 400 respondentů.